پس لرزه های جمعه خونین

1 تردید و تزلزل در اراده سیاسی رژیم به دنبال كشتار17 شهریور اراده و عزم رژیم در رویارویی با ملت‏سخت‏به تردید و تزلزل افتاد. چرا كه شیوه‏های مرسوم اعم از سركوب و سازش در عمل شكست‏خورده بود. اجرای حكومت نظامی كه بر اساس نظریه مشاوران امنیتی و ساواك، بهترین سیاست ممكن جهت‏برقراری امنیت و آرامش تلقی می‏شد، نتیجه عكس بخشید.متن کامل

15 خرداد، جرقه اي براي انقلاب

انبوه جمعيت بازاري، بار فروش، دانشگاهي و اقشار مختلف مردم، با فريادهاي رعد آساي "يا مرگ يا خميني" و "مرگ برشاه" تهران را به لرزه درآورد. شاه که در برابر قيام قهر آلود ملٌت، تاج و تخت خود را درحال زوال مي ديد، با رگبار مسلسل به جنگ ملٌت مظلوم رفت.....متن کامل

پانزده خرداد در آیینه مطبوعات داخلی

تاريخ مطبوعات ايران در تناسب با تاريخ سياسي و سپس تاريخ فرهنگي كشور، قابل ارزيابي است‌. چه بسا اين تناسب در دوره پهلوي روشن‌تر از ديگر ادوار باشد چرا كه فراز و فرود امور سياسي‌، چه در دوره رضاشاه و چه در زمان سلطنت پسرش‌، و متعاقب آن دگرگونيهاي فرهنگي‌، به نحوي چشمگير بود كه نخستين امواج آن ابتدا به صفحات جرايد مي‌رسيد و سپس ديگر صحنه‌هاي جامعه را در بر مي‌گرفت‌. متن کامل

پانزده خرداد از دیدگاه رسانه‌های خارجی

معمول آن است كه رسانه‌ها بيانگر ديدگاههاي سياسي دولتمردان و سياستمداران آن كشور و سخن‌گوي دولت متبوعشان هستند، با اين حال بازكاوي دو نكته در اينجا ضروري است‌: اول‌: برخورد دول خارجي و خبرگزاريهاي آنان با قيام پانزده خرداد چگونه بوده است‌؟متن کامل

پانزده خرداد ، نهضتی خودجوش و مردمی

پانزده خرداد ، قیام ، نهضتی خودجوش و مردمی در تهران ، قم و برخی از شهرهای دیگر در اعتراض به دستگیری امام خمینی در 15 خرداد 1342. زمینه های سیاسی و اجتماعی و دینی این قیام به دهة 1330 ش و اقدامات تحریک آمیز نظام حاکم بازمی گردد.متن کامل

پانزده خرداد ، قیام و نهضتی خود جوش و مردمی

پانزده خرداد، قیام، نهضتی خودجوش و مردمی در تهران، قم و برخی از شهرهای دیگر در اعتراض به دستگیری امام خمینی در 15 خرداد 1342. زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و دینی این قیام به دهة 1330 ش و اقدامات تحریک‌آمیز نظام حاکم بازمی‌گردد. متن کامل

29 بهمن 56 روز قیام تبریز

روز 29 بهمن 1356 که مصادف با چهلم شهدای فاجعه قم در 19 دی بود، در بسیاری از شهرها و نقاط کشور به یاد و خاطره آنان، مجالس ختم و سوگواری برگزار شد.متن کامل

بی نظیرترین استقبال ملت از امام خمینی

ساعتها 30/9 بامداد را نشان مى ‏دادند، ثانیه‏هاى انتظار به کندى مى‏گذشت.میلیونها چشم، که از فرط اشتیاق در آستانۀ گریستن بودند، بر آسمان تهران وصفحات تلویزیون دوخته شده بود. لحظه‏ها آرام در حال گذر بودند و تپش دلها تندتر از حرکت زمان بود.متن کامل

29 بهمن 56 در تبریز چه گذشت؟

اهانت علنی به مرجعی دور از وطن، درست بعد از آن تجلیل گسترده‌ی بی‌سابقه پس از درگذشت فرزندش بویژه در قم، انفجاری ایجاد کرد که در وهله‌ی اوّل طلاب به راه افتادند و تظاهرات کردند و مأموران هم با تیراندازی تعدادی را به شهادت رساندند با اولین قطره‌های خونی که از بدن فرزندان امام صادق (ع) و فرزندان امام در قم ریخته شد نهضت اوج گرفت. متن کامل

بيانات امام خميني در بهشت زهرا سال 57

هواپيماي ايرفرانس حوالي 9 صبح در فرودگاه مهرآباد نشست و حضرت امام، با قلبي آرام و مطمئن پس از 15 سال هجرت، پا به خاك ميهن اسلامي گذاشتند. با گسترش قيام مردم و خروج شاه از ايران، شاپور بختيار به عنوان آخرين و تنها اميد رژيم پهلوي و سردمداران غربي پشتيبان اين رژيم، به عنوان نخست وزير باقي مانده بود. متن کامل

1 ... 678910...70