بررسی مقایسه‌ای مبانی اندیشه‌ای و كاركردهای مفهوم آزادی در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران

در حالیكه انقلابی‌های فرانسوی در پایان قرن 18 به اومانیسم و تسلیم به عقل بشری تاكید می‌نمودند، به دلیل مبانی مادی صرف و اختلاف انقلابی‌ها در معنای آزادی، كشور خود را برای دهه‌های متمادی در بی‌ثباتی و درگیری‌های خونبار فرو بردند. در مقابل‌، انقلابی‌های اسلامی به دلیل اعتقاد به مبانی دینی، به‌گونه‌ای منسجم به آزادی به عنوان بخشی از آرمان جامع انقلابی خود و نه به معنای مادی‌گرایانه غرب نگریسته و پس از پیروزی توانستند ثبات قابل اعتمادی پدید آورده و نظام جدید را بنیاد نهند.متن کامل

بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوا

انقلاب اسلامی ایران، انقلابی است که برای بشر معاصر از جهات متفاوتی سؤال آفریده است. این انقلاب از یک سو، کاخ نظام 2500 ساله شاهنشاهی در ایران را فرو ریخته، و از سوی دیگر نظریه های علوم اجتماعی، بهویژه نظریه های مربوط به انقلاب ها را به چالش کشیده است. متن کامل

بررسی ادعای وابستگی قیام 15 خرداد به خارج از کشور

امروزه در مكتب‌هاي سياسي جهان، اين امر كه بسياري از كشورهاي داراي حكومت‌هاي مطلقه و استبدادي در دوران جنگ سرد، وابسته به يكي از قطب‌هاي شرق يا غرب بوده‌اند، پذيرفته شده است. متن کامل

برابری مردم با یکدیگر اندیشه امام خمینی (س) در قضاوت بود

آیت الله سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب در دوران حضرت امام خمینی(س) گفت: قضاوت در اندیشه امام خمینی (س) در چارچوب اسلام ناب محمدی (ص) بود که در آن هیچ کس در استفاده از حقوق با دیگری تفاوت ندارد.متن کامل

بازیابی بحرین تاریخی

حوادث در جهان عرب چنان سریع پیش می روند که تنها می توان نظاره گر ماند. در این بین عربستان سعودی به دور از حوادث منطقه قرار ندارد. متن کامل

بازتاب جهانی انقلاب اسلامی

یک بررسی همه جانبه از آثار و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی و استفاده از نظریه سطوح مختلف تحلیلی یا شیوه ای استقرائی نشان می دهد بازتاب انقلاب اسلامی بر دولتها و ملتها و میزان تأثیر گذاری انقلاب اسلامی با توجه به نزدیکی و دوری فرهنگی و جغرافیائی جوامع مختلف با جامعه ایران متفاوت بوده است. متن کامل

بازتاب انقلاب ایران بر جامعه مصر

از سال ۱۹۷۸ م، غالب جریان‌های اسلامی سیاسی مصر ، به صورتی صریح یا ضمنی ، سیاست‌های رسمی نظام سیاسی حاکم بر مصر در تأیید شاه ایران ، انتقاد از انقلاب اسلامی ایران و رهبری آیت‌الله امام خمینی را مورد انتقاد قرار داده‌اند . متن کامل

بازتاب انقلاب اسلامی بر مسایل راهبردی قدرت های بزرگ

انقلاب اسلامی در زمان جنگ سرد بین بلوک شرق کمونیست به رهبری اتحاد شوروی،و بلوک غرب به رهبری امریکا اتفاق افتاد.در آن زمان مسایل جهانی و راهبردهای دولتها عموماً با توجه به این واقعیت جهانی جریان می یافت.بلوک غرب در راستای استراتژی مهار یا سد نفوذمتن کامل

بازتاب انقلاب اسلامی ایران در عراق

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 جغرافیای سیاسی و ایدئولوژیکی منطقه، دنیای اسلام و دیگر نقاط جهان را بر هم زد و امیدها و انتظاراتی را دردل بسیاری از اندیشمندان جهان در اقصی نقاط دنیا به ویژه کشورهای اسلامی برانگیخت و مسبب بسیاری از تحرکات و نوزاییهای اندیشه‌ای و علمی مسلمانان جهان شد.متن کامل

بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر كشور بحرین

هنگام پیروزی انقلاب اسلامی مقامات بحرینی از آن استقبال كردند و مطبوعات به تجلیل از رهبری آن پرداختند نماینده سازمان آزادی‌بخش بحرین طی یك مصاحبه پیرامون انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت ملت مسلمان بحرین از اوایل نهضت عملیات و تظاهرات بزرگ ملت مسلمان ایران ،‌علیه رژیم منحوس شاه را پیگیری میكردند و هر لحظه‌ در انتظار دریافت اخبار جدید از اوضاع داخلی ایران به سر می‌بردند.متن کامل

1 ... 45678...63