صفار هرندي : نهضت آزادي قبل از همه در حمايت از تسخير لانه جاسوسي بيانيه داد!

صفار هرندي : نهضت آزادي قبل از همه در حمايت از تسخير لانه جاسوسي بيانيه داد!

محمدحسين صفارهرندي عصر روز یکشنبه 9 آبان در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبير تهران گفت: در جريان تسخير لانه جاسوسي آمريکا، گروهک نهضت آزادي قبل از همه در حمايت از تسخير سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام بيانيه صادر کرد.  وي با اشاره به دلايل تصميم دانشجويان خط امام براي تسخير لانه جاسوسي آمريكا اظهار داشت: دلايل اين دانشجويان براي تسخير لانه جاسوسي باعث شد كه اين عده اطلاعيه هاي را با نام "دانشجويان مسلمان پيرو خط امام" به امضا برسانند.
وي افزود: قبل از اينكه دانشجويان پيرو خط امام سفارت آمريكا را اشغال كنند چريك‌هاي فدائي خلق سفارت را براي مدت كوتاهي به تسخير درآورده بودند ولي نيروهاي كميته آنها را از سفارت خارج كردند.  ولي در ماجراي حضور دانشجويان پيرو خط امام در لانه جاسوسي اتفاقي متفاوت با اتفاقات قبلي افتاد و به همين دليل امام (ره) و همچنين شخصيت هاي مختلف در آن زمان از اين حركت استقبال كردند.
اين كارشناس مسائل فرهنگي گفت: به ياد دارم يكي از احزابي كه در حمايت از تصرف لانه جاسوسي بيانيه داد نهضت آزادي بود و حتي اين گروهك از نظام خواسته بود كه پاسخ دندان شكني را به آمريكا بدهد و بعد از آن نيز پيشنهاد قطع رابطه با آمريكا را مطرح كرده بود.
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار داشت: دانشجوياني كه اقدام به تسخير لانه جاسوسي آمريكا كرده بودند به تدريج تبديل به قهرمانان ملي شدند به طوري كه هر كس مي‌خواست براي خود وجهه‌اي بتراشد در كنار آنها قرار مي‌گرفت و با آنها اعلام همكاري مي‌كرد. البته بعضي نيز در اين ميان براي سردرآوردن از قضاياي واقعي سفارت ، خود را در اين خانه رازآلود وارد مي‌كردند كه از جمله اين عده گروهك منافقين بود اما با پاسخ منفي دانشجويان براي ورود به سفارت مواجه شدند. ‌ وقتي همه ديدند كه قرار نيست ديگر گروه ها در اين واقعه دخيل باشند و سهمي از تأثير لانه جاسوسي داشته باشند اوضاع طور ديگري شد. تسخيركنندگان لانه مي‌خواستند جلوي حركات آمريكا بر عليه نظام نوپاي ما را بگيرند و اين مسئله آرمان اصلي دانشجويان پيرو خط امام بود.
اين كارشناس مسائل سياسي گفت: ماجراي تسخير لانه جاسوسي كه به تعبير امام (ره) انقلاب دوم نام گرفت جان دوباره اي به انقلاب اسلامي داد . لانه جاسوسي شب ها به پاتوقي تبديل شده بود و دانشجويان اسنادي را كه آمريكاييها در كاغذ خرد كن از بين برده بودند بازسازي مي‌كردند و آن را براي مردم بازگو مي‌كردند.  اسنادي كه از سفارت بيرون مي آمد پيچيدگي هاي دخالت سفارت آمريكا را در كشور ما نشان مي داد.
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين اظهار داشت: گروهك هايي كه تا آن زمان مبارزه با آمريكا را تنها در حيطه خود مي‌دانستند بعد از آن ماجرا اقدام دانشجويان خط امام را تخطئه كردند و گفتند كه اقدام دانشجويان احساسي بود و اين افراد از پيچيدگي هاي اين مسئله اطلاع ندارند.
وي همچنين به استعفاي دولت بعد از تسخير لانه جاسوسي اشاره كرد و بيان داشت: اين طيف هم براي تخريب اقدام دانشجويان خط امام مسائلي را در سطح جامعه مطرح مي‌كرد.
وي گفت: افرادي مانند موسوي خوئيني‌ها در آن زمان هشدار مي داد و مي‌گفت من مي بينيم روزي را كه عناصري كه امروز در مقابل ملت رسوا شده‌اند به تدريج به عنوان مدعي وارد ميدان خواهند شد و دانشجويان پيرو خط امام را به عنوان عناصر خائن به مملكت مورد محاكمه قرار دهند و اين پيش‌بيني آقاي موسوي خوئيني‌ها مربوط به سه چهار ماه بعد از اشغال لانه جاسوسي بود.
وي افزود: البته نمي دانم كه موضع گيري‌هاي كنوني خود اين فرد چگونه است و به نظر من مواضع امروز وي نيز شنيدني است چراكه مي‌بينيم امروز برخي افراد آن دانشجويان را به دليل تسخير لانه جاسوسي محكوم مي‌كنند.
صفارهرندي در ادامه به بيان تفاوت‌هاي تاريخ در زمان حال و گذشته پرداخت و گفت: در عصر ما تاريخ و رسانه‌هاي عمومي وقايع را منعكس مي‌كنند و اين طور نيست كه مسائل سينه به سينه نقل شود.
وي اظهار داشت : اگر واقعا امروز مواضع نهضت آزادي اين طور است كه تسخير لانه جاسوسي را خائنانه مي‌داند خودش از همه خائن تر است چرا كه اين گروهك زودتر از همه و در حمايت از اقدام دانشجويان خط امام بيانيه صادر كرد.
صفارهرندي تأكيد كرد: اگر كسي اين نكته را قبول نكند كه آمريكايي ها در حق ما جفا كردند خود آن فرد از آمريكايي‌ها هم آمريكايي تر است . اگر روزي وابستگي به آمريكا ضامن توفيقاتي براي بعضي كشورها بود اين مسئله در كشور ما نتيجه مثبتي دربر نداشت چنانكه شاهد بوديم با وجود حمايت آمريكا از شاه خائن ، در نهايت انقلاب ما به پيروزي رسيد.
وي همچنين گفت: متأسفانه برخي افراد كه پيش از اين سرمقاله‌هاي ضد آمريكايي‌هايشان زينت بخش روزنامه هاي كشور بود امروز به پادو آمريكا در منطقه تبديل شده‌اند بر اين اساس بايد گفت كه اين افراد اشخاص غيرقابل اعتمادي هستند كه نمي‌توان به آنها تكيه كرد.
صفار هرندي اظهار داشت: آمريكا در حال حاضر توان قبلي خود را ندارد و به هر كجا هم كه مي‌رود به اين دليل است كه از منافع آنجا استفاده كند.
وي در ادامه به مطلبي از روزنامه اشپيگل اشاره كرد و افزود: بر اساس اين مقاله تعداد صدقه خورها هر روز در آمريكا افزايش مي يابد و اوضاع معيشتي آمريكايي ها نيز تغيير كرده و پول اين كشور نيز به عنوان يكي از پول‌هاي نا امن در دنيا مطرح است. بر اين اساس سزاوار نيست كه در حال حاضر كشوري آينده خود را به چنين كشوري گره بزند.
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين بيان داشت: انقلاب ما اين هنر را داشت كه براي دنيا دست غول دنيا يعني آمريكا را رو كند . آمريكايي‌ها امروز از تحريم و حمله نظامي به ايران قطع اميد كردند و تنها به برخي عوامل داخلي كه ممكن است به منافع كشور خودشان خيانت كنند دل خوش كرده اند . وي در پاسخ به سؤالي در خصوص ‌تسخير لانه جاسوسي آمريکا گفت: بار اولي که سفارت آمريکا توسط چريک‌هاي فدايي اشغال شد، امام (ره) دستور دادند که اين افراد را از سفارت خارج کنند ولي دفعه دوم امام‌(ره) از اقدام دانشجويان حمايت کردند.
وي ‌ادامه داد: ‌ما در مورد اشخاص بر حسب عملکردشان قضاوت مي‌کنيم و بر همين اساس اگر روزي عده‌اي در کشور اقدام مثبتي انجام دادند، مردم از آنها حمايت مي‌کنند و در غير اين صورت اوضاع طور ديگري خواهد شد.
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينکه "دم‌دمي مزاج " بودن برخي افراد همواره مورد سؤال است، گفت: افرادي که هر روز موضع خود را تغيير مي‌دهند، بايد در خصوص اين موضوع به افکار عمومي پاسخگو باشند.
صفارهرندي در اين رابطه اظهار داشت: کساني که در گذشته لانه جاسوسي را تسخير کردند، زماني که از آنها قدرداني شد، احساس کردند که قدرداني از آنها به دليل شخصيت خودشان است ، در حالي که مردم از آرمان‌هاي اين عده قدرداني کرده بودند.
صفار‌هرندي در بخش ديگري از سخنان خود اسناد لانه جاسوسي را گنجينه‌اي از اطلاعات دانست و گفت: مي‌توان از اين اسناد به عنوان چند واحد درسي در دانشگاه‌ها استفاده کرد، لذا تقاضا مي‌کنم که فعالان جنبش دانشجويي مطالعه اسناد جاسوسي آمريکا را در دستور کار خود داشته باشند.