الله كرم : تسخيرلانه جاسوسي به خاطرجلوگيري از ظهور مجدد استبداد بود

الله كرم : تسخيرلانه جاسوسي به خاطرجلوگيري از ظهور مجدد استبداد بود

صادق زيبا كلام و حسين الله كرم در مناظره اي كه در دانشگاه شريف داشتند به ديدگاه هاي خود نسبت به رويكرد نظام  جمهوري اسلامي ايران به آمريكا پرداختند.
حسين الله كرم در اين مناظره گفت: من تصور مي كنم كه دكتر زيبا كلام يك تعريف جديدي از سياست مطرح كرده است . درباره اين كه چرا ايشان دشمني آمريكا را توهم مي خوانند بايد گفت كه از مردم كوچه و بازار هم بپرسيد مي گويند آمريكايي ها 109 هزار نفر انسان بي گناه را در افغانستان كشتند.
الله كرم گفت: اما دلايل دشمني آمريكا با ايران به طور مشخص دو كودتايي است كه توسط آمريكايي ها در كشور ما رخ داده است.
وي به كودتاي 28 مرداد سال 32 توسط آمريكايي ها كه عليه دكتر مصدق صورت گرفت اشاره كرد و گفت: حركت مردمي عليه جريان هايي غرب گرا در كشور ما سيزده ماه قبل از كودتاي 28 مرداد است كه در سال 31 قيام اساسي خودشان را براي بازگشت مصدق به صحنه انجام دادند و در سال 32 آمريكا و انگليس در ايران كودتا كردند؛ همان طور كه اين ها همين حالا هم حامي استبداد در اردن، مصر و عربستان هستند .اينها واقعيتي آشكار است مگر آن كه بخواهيم خودمان را به كوچه علي چپ بزنيم.
وي با اشاره به نسخه هاي دست نويس دكتر زيبا كلام در سخنراني ارديبهشت ماه در دانشگاه شريف گفت: اگر سه هزار صفحه هم بنويسيم نمي توانيم از جنايت هاي آمريكا چشم پوشي كنيم.
الله كرم گفت: دلايل دشمني ما با آمريكا همان است كه در آن زمان موجب شد كه عده اي از دانشجويان همين دانشگاه شريف مانند شهيد وزوايي و دوستانش لانه جاسوسي را تسخير كنند و بعدها در چارچوب اين انديشه در جبهه ها جان خود را از دست بدهند . در حالي  كه امروز برخي كه حتي فريادي هم در آن روزها نزدند مي گويند اين دشمني توهم است. وي به آنچه كه باعث تسخير لانه جاسوسي شد اشاره كرد و گفت: جلوگيري از بازتوليد استبداد يكي از مهم ترين دلايل تسخير لانه جاسوسي بود.
الله كرم افزود: اگر به مقابله با استبداد برنخيزيم بدون شك با بازتوليد آن مواجه خواهيم شد.
وي گفت: دانشجويان لانه جاسوسي را تسخير كردند تا از اين طريق درسي به استعمارگران بدهند و مانع از بازتوليد استعمار شوند. لانه جاسوسي بايد تصرف مي شد تا توسط وابستگان ملي گراها و ارتش تفكرات هايزر ادامه پيدا  نمي كرد .اين حركت دانشجويان جلوگيري از تقابل واگرايي در مرزها خصوصا در كردستان و خوزستان بود.
الله كرم گفت: تسخير لانه جاسوسي ناشي از برخورد با گروه هاي تروريستي بود همين جلوگيري از همكاري سفارت با تروريست ها همچون گروهك فرقان عامل مهمي در تسخير لانه جاسوسي شد.
وي تصريح كرد: اگر لانه جاسوسي تصرف نمي شد فرقان و منافقين زمينه بازتوليد استعمار را فراهم مي كردند.  از اين رو بدون ترديد براي حفظ انقلاب بايد لانه جاسوسي تصرف مي شد.
در ادامه اين مناظره ، زيبا كلام گفت: اگر از دكتر الله كرم سوال كنيم كه آمريكايي ها كي افغانستان را اشغال كردند ايشان خواهند گفت بعد از يازده سپتامبر و اگر بگويم قبل از آن شما با آمريكا چه مشكلي داشتيد مي گويد از زمان حمايت از طالبان . اگر بازبگويم قبل از آن با آمريكا چه مشكلي داشتيد مي گويند از زمان حمله به عراق و اگر بگويم الان با آن چه مشكلي داريد مي گويند به خاطر محدوديت ها و موضع گيري ها نسبت به فعاليت هاي هسته اي ايران.
زيبا كلام گفت: واقع مطلب اين است كه ما علي الدوام با آمريكايي ها مشكل داشتيم و اگر بخواهيم درباره هر كدام از اين مسائل پاسخ بدهيم من معتقدم كه نگاه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به آمريكا نگاه آمريكاستيزي بود.
وي گفت: در آن زمان حرف ما اين بود كه آمريكا از رژيم شاهنشاهي حمايت نكند اما بعد از انقلاب آمريكاستيزي وجه قالب ايدئولوژيك ما شد.
زيبا كلام گفت: بايد با يك نگاه جامعه شناسي دليل اين تفكر را ريشه يابي كنيم . به عقيده من آمريكاستيزي و استكبارستيزي ميراث ماركسيسم بوده كه در ايران بر جاي مانده است.
زيبا كلام افزود: بعد از شهريور سال 1320 فضاي باز سياسي كشور تفكر ماركسيست- لنينيسم وجه قالب در ايران شد به طوري كه هر فعال سياسي يا عضو حزب توده بود يا طرفدار آن .
وي گفت: ادبيات ماركسيسم به دليل پيچيدگي خود در ايران پذيرفته شد كه از نظر تاريخي اين مسئله كاملا قابل فهم است. البته اين ادبيات در كشورهاي عربي، هند و آمريكاي لاتين نيز جاي خود را بازكرده است .
زيباكلام با اشاره به اين كه ايران يك جامعه شريعت مدار است، گفت: به دليل ويژگي هاي تفكر اسلامي، اسلام با تفكرات ماركسيستي ادغام شد و همين باعث شد از آن جايي كه در ايران تفكر ديني زنده بود ماركسيست پس بزند اما نتوانست به طور كامل عقب نشيني كند و به نوعي با آن آميزش كرد.
وي به دلايل بازتوليد ادبيات ماركسيستي در ايران اشاره كرد و گفت: دليل اول اين كه ماركسيست در پوشش اسلام خود را بازتوليد كرد و دليل دوم عقب ماندگي هولناك ايران به خصوص در علوم انساني و آنچه توسط اصولگرايان حاكم مطرح مي شود، بود.
زيباكلام گفت: به طور كلي جهان از دو اردوگاه امپرياليستي و كشورهاي عقب مانده در عرصه بين الملل كه داراي تضاد نامتعادلي است تشكيل شده ، به خاطر همين كه ماركسيست ها معتقد بودند اين تضاد به ضرر كشورهاي امپرياليستي و به نفع كشورهاي عقب مانده است.
وي تاكيد كرد: بدبختي بزرگ ما در ايران اين است كه تز ماركسيسم را برداشتيم و گفتيم پرچمدار كشورهاي استكباري آمريكاست و پرچمدار كشورهاي محروم جمهوري اسلامي ايران است.
زيباكلام تاكيد كرد: با اين تفاصيل بايد گفت كه تضاد ما تضاد بنيادي است و اگر حتي آمريكا درباره انرژي هسته اي، القاعده، يازده سپتامبر، افغانستان و عراق كنار بيايد بازهم ما با آمريكا دشمن هستيم.
وي افزود: بارها همه ما شنيده ايم كه مسئولين طراز يك مملكت گفتند كه چشم اميد مردم جهان به ايران است . يعني ما با اين تفاصيل براي خودمان يك رسالت تاريخي اسلامي قائليم و آن هم آمريكاستيزي است.