امدادهاي غيبي در تسخير لانه جاسوسي

امدادهاي غيبي  در تسخير لانه جاسوسي

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا علاوه بر محدود ساختن حرکت های مرموز و تخریبی آمریکا علیه انقلاب و نظام دارای یک اثر عظیم جهانی بود و آن شکستن ابهت آمریکا و توان و جرات بخشیدن به ملت هایی که شعار و تلاش علیه شیطان بزرگ را در مخیله خود نیز راه نمی دادند و باور نداشتند که می شود حرکت کرد و فریاد برآورد
تاکید و تصریح امام خمینی مبنی بر نزول امدادهای غیبی الهی در صحرای طبس و به شکست و ذلت کشاندن آمریکا در تهاجم به سرزمین اسلامی از یک سو یادآور آیات قرآن کریم درباره نصرت خداوند در از بین بردن حیله های ستمگران و نزول یاری و مساعدت خود به اهل ایمان و از سویی دیگر تداعی کننده واقعه حمله به کعبه توسط سپاه ابرهه و شکست آنان به وسیله سنگریزه های فرو ریخته از منقار مرغان ابابیل می باشد
شکست آمریکائیان در طبس توسط نیروهای غیبی الهی ـ که به تعبیر امام خمینی شن های به حرکت درآمده و مهاجم در اثر وزیدن طوفان های تند بود ـ به گونه ای واضح و آشکار بود که حتی دشمن نیز به آن اعتراف نمود
جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا به عظمت امام خمینی و حقارت و ذلت خود در برابر او اعتراف می نماید چنان که پس از شکست در واقعه طبس می گوید : « سرنوشت انتخابات آمریکا در تهران رقم خواهد خورد. » و آن هنگام که با پیش بینی امام خمینی در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری آمریکا شکست خورد این گونه زبان به عجز و درماندگی در برابر امام خمینی گشود : « سال های آخر ریاست جمهوری من در گروگان آیت الله خمینی بودم . »