جایی که خدا با ماست

جایی که خدا با ماست

درچهارم اردبیهشت ۱۳۵۹ نیروهای امریکایی درعملیاتی موسوم به دلتا با هدف آزاد کردن گروگان های این کشور، درصحرای طبس پیاده شدند. ۱۳۲ تکاور، 8 بالگرد وسه هواپیمای باربری هرکولس c-130 پس ازاستقرار درطبس وقبل ازحرکت به تهران دچار حوادث مختلفی شدند واز ادامه ماموریت بازماندند .
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون قبله و الگویی برای مردم ستمدیده جهان به خصوص کشورهای جهان سوم درآمده بود که توانست پرده ازچهره کریه امریکا برداشته و آن چه درسیرت داشت به صورت نشان دهد . در طول سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی  اصلی ترین هدف امپریالیسم جهانی شکستن این الگو ومحور اتکای ملل محروم  بوده است. پیروزی انقلاب ودستگیری جاسوسان امریکایی وشکست نظامی امریکا در ویتنام مهلک ترین ضربه ای بودکه برپیکر آمریکاوارد آمد. ابتدا دستگاه تبلیغاتی ایران را متهم به نقض حقوق بشر کردند تا از این طریق بتوانند وجهه و مقام خود را در جهان تثبیت کنند  . تهاجم آمریکا به ایران را می توان شکست کوششهای دیپلماتیک  برای آزاد سازی گروگانها دانست .
در۴ اردبیهشت  ۱۳۵۹ ، ۸ فروند هلیکوپتر  به همراه شش فروند هواپیمای ۱۳۰-C  از ناو هواپیمابر  نیمیتز NIMITZ   پرواز کرده و از عمان وارد حریم هوایی ایران شدند. نیروهای دلتا درمنطقه ای درکنار نمکزار اطراف گرمسار ودرکوهپایه های جنوبی کوههای البرز، پنهان شدند ، نام عملیات پنجه عقاب بود. قبل از حرکت به تهران دستگاه هیدرولیک یکی ازبالگردها از کارافتاد ، بالگرد دیگری در اثر توفان شن وعدم دیدکافی به هنگام جابجایی با یکی ازهواپیماها برخورد کرده وهردو وسیله آتش گرفت ودرنتیجه آن هشت تن ازنظامیان درشعله های آتش سوختند.
شکست نظامی امریکا از طبس چنان نا گهانی بود که سخنان فرمانده عملیات حکایت گویای آن است:
...کارتمام شده بود . این شکست بود، گیج مبهوت مانده بودم ، بعد از صرف آن همه وقت وکار وعرق ریختن ، دست خالی باز می گشتیم . کم کم معنای این شکست را درک می کردم . باعث سرافکندگی کشور مابود . ما ۸ مرد خوب وشجاع را ازدست داده بودیم وحالا چه برسر گروگانها می آمد ، خدای بزرگ مي داند ، بعد از آن همه تلاش ما اینجا نشسته ایم وبه مصر بازمی گردیم . همه اش به خاطر آن هلیکوپتر لعنتی بود ....
نکاتی چند درمورد حادثه طبس
۱-جنایتکاران امریکایی جهت پیاده نمودن اهدافشان درخاک ایران ۵ ماه تمام  درصحرای آریزونا تمرین کرده بودند .
۲- آمریکا در واقعه طبس از پیشرفته ترین امکانات نظامی و  تکنیک های جنگی استفاده کرد.
۳-  هلیکوپترهای درنظرگرفته شده طبق ارزیابی امریکایی از بهترین نوع و آخرین مدلها بودند .
۴- شبی که حمله نظامی امریکا انجام شد شبی مهتابی بود به همین دلیل امید آن می رفت که از طوفان و باد های تند خبری نباشد وعلاوه براین اداره  هوا شناسی آمریکا براساس پیش بینی های علمی خبری ازهوای طوفانی در کویر نداده بود  ۵- طبق ارزیابی که طراحان این عملیات کرده بودند احتمال پیروزی این طرح بیش از ۹۰ درصد پیش بینی شده بود .
۶-  هدف آمریکا دراین عملیات تنها آزادی گروگان های امریکایی نبوده بلکه پس ازشکست مفتضحانه در ویتنام آن بود تا  وجهه سیاسی ونظامی خود را اعاده کند.
۷- نیروهای امریکایی با شکست عملیات به صحرای مصر بازگشتند و بالگردها و تجهیزات خود را که در اثر طوفان شن از کار افتاده بود در صحرای طبس بر جای گذاشتند .کاخ سفید اعلام کرد که در  بالگرد های باقی مانده اسناد و مدارک محرمانه باقی مانده است  ، از این رو بنی صدر  عامل  آمریکا که رئیس جمهور وقت ایران بود  برای انهدام آن اسناد دستور داد تا نیروی هوایی آن بالگرد ها را بمباران کنند.
آنچه درطبس گذشت با تمام زوایای آن،  مصداقی دیگر برسوره فیل بود .
دراردبیهشت ۱۳۵۹ عام الفیل (یوم الفیل ) دیگر وکارتر مظهر استکبار جهانی ، ابرهه ای دیگر بود. همچنان که امام خمینی (ره ) در آن زمان فرمودند تازه اول کار است سرافکندگی های بیشتری در پیش داریدکه هر ایرانی آزاده ای شاهد آن است .
بخشی ازپیام امام به مناسبت حمله نظامی آمریکا به ایران وحادثه طبس :
((ملت رزمنده ایران دخالت امریکا راشنیدید وعذرهای کارتر را نیز شنیدید اینجانب کرارا”  گفته ام کارتر برای وصول به ریاست جمهوری حاضراست به هرجنایتی دست بزند ودنیا را به آتش بکشد . شواهد آن یکی پس ازدیگری ظاهر شده ومی شود اشتباه کارتر درآن است که گمان می کند با دست زدن به این مانورهای احمقانه می تواند ملت ایران را که برای آزادی اسلام عزیز ازهیچ فداکاری روی گردان نیست ، ازراه خویش که راه خدا وانسانیت است منصرف کند. کارتر باز احساس نکرده با چه ملتی رو به روست وبا چه مکتبی بازی می کند .))
ابر قدرت ها به خصوص امریکا همیشه به کشور های جهان سوم به چشم مستعمره  می نگرند . آنان هیچگاه نمی خواهند این ملت ها از منابع طبیعی و خدادادی خود در راه پیشرفت واعتلای کشورشان استفاده کنند .آمریکا همواره با نقشه های شوم  خواهان نابودی ملت و کشور ایران است و در راه رسیدن به هدفش همه موارد و احتمالات را در نظر می گیرد جز یک مورد  که آن هم اراده و قدرت فائقه خداوندی است . ملت ایران همواره نیز در دستیابی به حقوق حقه خود از  سوی قدرت های جهانی و آمریکا به مخالفت با صلح جهانی و یانقض حقوق بشر متهم شده است ولی اراده ملت ایران و تلاشهای دولت جمهوری اسلامی در پاسداری از خواست ملت در طول کمتر از سه دهه از انقلاب اسلامی نشان می دهد که دولت امریکا در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد بود.
منابع :
۱- اسناد لانه جاسوسی امریکا چاپ اردبیهشت ۱۳۷۰
۲-” نیروی دلتا ازپلی می تا طبس″ ترجمه رضا فاضل زرندی انتشارات امیرکبیر تهران
۳- صحیفه نور امام خمینی (ره )