آخرين اطلاعيه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

آخرين اطلاعيه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

444 روز پس از تسخير لانه جاسوسي امريكا در ايران، دانشجويان پس از آزادي گروگان‌ها ماحصل اقدامات خود را در اطلاعيه‌اي انتشار دادند كه‌ آن اطلاعيه به سبب نكات روشن‌كننده‌اي كه دارد ذيلاً بنظر خوانندگان گرامي مي‌رسد:
بسم الله الرحمن الرحيم
«سلام بر ملت نجيب و دلير و معظم ايران. درود و رحمت خداوند بر دلاوران غيور و دريادلان سلحشور در تمامي جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل بخصوص در كربلاهاي ايران بالاخص سرزمين آزادگان و خطه خوزستان عزيز ثواب رضاي پروردگار بر شهيدان به خون غلطان و افتخار‌آفرين و سرافراز اسلام و ايران و صبر و شكيبائي بر خانواده‌هاي محترم و عزيز آنان. اكنون كه امر گروگانهاي جاسوس و توطئه‌گر امريكائي براساس تصميم مجلس محترم شوراي اسلامي و اقدامات دولت جمهوري اسلامي به هر حال پايان يافت لازم مي‌دانيم مطالبي را به عرض ملت شريف ايران برسانيم:
1. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و با سقوط رژيم منحط شاهنشاهي در ايران، امريكا كه پايان سلطه‌گري و غارت خود را در ايران و در منطقه قطعي مي‌ديد بلافاصله دست به توطئه عليه اين انقلاب و اين ملت مظلوم زد و در اين راه از هر وسيله استفاده مي‌كرد و در حاليكه رهبر و پيروانش يعني تمامي ملّت بزرگ ايران دست به كار بازسازي كشور بودند اين ام‌الفساد قرن در پي واژگوني اساس جمهوري اسلامي به سرعت وارد عمل شد. طبق اسناد لانه جاسوسي هدف نهائي‌شان با توجه به آگاهي و بيداري ملت ايران برپائي يك حكومت ميانه‌رو و وابسته بود. مطلب را به زبان دشمن از اسناد لانه جاسوسي مي‌شنويم كه در آنجا هدف از فعاليت‌هاي مأموران سيا و ايادي داخلي را چنين ترسيم مي‌نمايد:
«ما مي‌خواهيم براي ايراني كار كنيم كه ميانه‌رو باشد و ناسيوناليست‌هاي مخالف روحانيت تسلط بيشتري در اداره مملكت داشته باشند» و يا در جاي ديگر كارشناس جاسوس امريكا مي‌گويد «ما بايد طرح نفوذ در ايران را تا قبل از استقرار حكومت رسمي در آن امتحان كنيم».
درست در زماني كه شيطان بزرگ به غلط فكر مي‌كرد كه مي‌تواند در ايران حكومتي ميانه‌رو درست كند كه در خط امام نباشد تا به تدريج و با مرور زمان مسئله را به نفع خود برگرداند و در اين رابطه مراجع و مقامات ناپاك امريكائي مانند سنا و كاردار آنها در تهران جرأت اعتراض و مداخله نسبت به امور داخل و احكام دادگاههاي ما را كرده بودند، ناگهان مشيّت الهي جمعي از فرزندان اين ملت ستمديده را از درون وجدان‌هاي بيدار شده با فريادهاي امامشان به سمت مركز توطئه هدايت كرد و اراده خداوند بر اين استوار شد كه اين ملت مستضعف و شهيد پرور با دست جمعي از جوانان هرچند كوچك، انقلابي بزرگتر بيافرينند تا بر پيكر بت بزرگ زمان ضربات شكننده‌اي وارد آورد. در اين امر دانشجويان با آمادگي براي كشته شدن به دست جلادان و تفنگداران امريكائي حمله به محل جاسوسان را آغاز كردند و در عرض چند ساعت تمامي آنان را به اسارت درآوردند.
2. دانشجوياني كه لانه جاسوسي را اشغال كردند به هيچ گروه سياسي وابسته نبودند و هرگونه حركت سياسي را صرفاً براساس قبول رهبري و امامت رهبر كبير انقلاب امام خميني مي‌پذيرند و از اينرو پس از تأييد امت و امام امت از اشغال لانه جاسوسي و گروگانگيري جاسوسان امريكائي، (دانشجويان) صرفاً بر اساس خط مشي كلي امام در اين مورد عمل كردند و قوياً از پذيرش هرگونه القائات دستجات سياسي خودداري كردند و انتخاب نام دانشجويان مسلمان پيرو خط امام (از طرف ما) همانطور كه بارها تاكنون گفته شده است به اين منظور بود كه اعلام نمائيم به هيچ‌يك از گروه‌هاي سياسي وابسته نبوده و نيستيم و تنها قطره‌هائي هستيم از اقيانوس بيكران توده‌هائي كه رهبري امام امت را در همه ابعاد پذيرفته‌اند و چه نيكو پذيرفته‌اند. گوارا باد چنين رهبري و رحمت الهي بر همه توده‌هاي مستضعف جهان.
3. ما خط امام را بدان جهت تنها ملاك عمل و ميزان سنجش حق و باطل مي‌دانيم كه معتقديم هرگاه فقيه آگاه و عارف به زمان و عالم به تمامي اصول اسلامي از نظر اخلاق و خصائل انساني در قله رفيع انسانيت قرار گرفت و هواي نفس در وجودش آنچنان مهار شد كه در هيچ امري نظر نكند مگر اينكه خدا را قبل و بعد و همراه آن امر بيند، چنين انساني مي‌تواند و بايد الگوي جامعه باشد. چنين فقيهي نه تنها مذهبي و سياسي است كه اسوة حسنه‌اي است كه جامعه براي سعادتش بايد بكوشد تا خود را با اين اسوه هماهنگ كند. چنين انساني خدائي در وراي قوا و قوانين و قواعد قراردادي اجتماعي است. زيرا كه جامعه قوانين را براي خود بر مبناي پذيرفتن اين الگو يعني اسوه انسانيت وضع كرده است و مخالف با او از گونة مخالفت شخصيت‌هاي سياسي با يكديگر و يا مخالفت‌هاي رايج گروه‌هاي سياسي با يكديگر نيست تا در چارچوب قوانين مورد قبول جامعه بررسي شود و حدود آزادي آنها معين گردد. نه بلكه مخالفت اشخاص و يا گروه‌هائي كه بايد در پناه قوانين با يكديگر روابط خود را تنظيم كنند، با كسي است كه قوانين در پناه او مشروعيت قانوني يافته است لذا اگر هرگونه مخالفت با امام محكوم است نه از آنجهت است كه آزادي‌ها و فعاليت‌هاي سياسي در حدود قوانين مورد ترديد است، بلكه بدانجهت است كه ساحت رهبري امام برتر از آن است كه جولانگاه مخالفين باشد؛ لذا شديداً به تمامي افراد و يا گروه‌هائي كه در اشكال مختلف به خود اجازه مخالفت با امام را مي‌دهند هشدار مي‌دهيم كه سخت در انحراف هستيد، بخود آئيد و خود را بشناسيد و بدانيد كه انديشه و افكار شما در زير بار سنگين هواها و خودخواهي‌ها و جاه‌طلبي‌ها، قدرت‌طلبي‌ها و رسوبات نفساني مادي چنان ناتوان است كه هرگز ياراي رسيدن به قله رفيع مقام رهبري را ندارد و از اين جهت امت انقلابي ايران هرگز به شما اجازه نمي‌دهد كه با مخالفت‌هاي گوناگون با امام و رهبر انقلاب توده‌هاي ستمديده را از راهي كه يافته است يعني خط امام منحرف نمائيد. خطي كه خداي مستضعفين آنرا در برابر دهها هزار شهيد به آنان ارزاني داشته است و خداي عالم نيز چنين اجازه‌اي را به شماها نداده است و بدانيد كه با اين مخالفت‌ها و خودسري‌ها خود را و اين ملت شريف را به مصيبت بزرگي گرفتار خواهيد كرد. و نيز به تمامي اقشار ملت عزيز ايران متواضعانه هشدار مي‌دهيم كه راه و خطي را كه يافته‌ايد و انتخاب كرده‌ايد راهي بس خطير است و استوار ماندن و تسليم بودن در برابر امام از وظايف بس دشوار است كه خداي تعالي انسان‌ها را بدان آزمايش مي‌كند و در قرآن كريم بر سختي آن راه فراوان تأكيد رفته است و در تاريخ پرفراز و نشيب مسلمين مردان و زنان مؤمن و بزرگ فراوان بوده‌اند كه گاهي در برابر اين خط لغزيده‌اند كه اعتراض شهيد بزرگوار اسلام حجربن عدي به امام مجتبي عليه‌السلام از اين موارد است و نيز اعتراضات بسياري از شخصيتهاي مسلمان به خط سرور شهيدان حسين عليه‌السلام از اين موارد است كه در خط امام بودن نه تنها تسليم در برابر امام در تمام عمل و كار است كه قلب نيز بايد نسبت به آنچه او فرمان مي‌دهد آرام و بدون وسوسه باشد.
4. از آغاز تصرف مركز توطئه امريكا و دستگيري جاسوسان امريكائي مخالفت‌هائي نيز شروع شد. مخالفت با اصل اين حركت، مخالفت با دانشجويان كه چرا بدون اجازه گروهك‌هاي سياسي كه خود را متوليان انقلاب و مبارزات ضد امريكائي مي‌دانند دست به اين اقدام زده‌اند، مخالفت كه پس از اوجگيري اين حركت و حمايت بي‌دريغ اقشار مختلف ملت به اين گروهك‌ها اجازه داده نشد تا وارد ميدان شوند و از اين حركت الهي ملت دكّه‌اي براي رسيدن به اهداف پست سياسي خود بسازند. مخالفت با اينكه چرا اين اسناد و مدارك را در اختيار ملت قرار دادند. مخالفت با اينكه چرا دانشجويان سندي جعل نمي‌كنند تا مطابق ميل گروهك‌هاي منحرف به خورد ملت بدهند و بسياري مخالفت‌ها با انگيزه‌هاي مختلف اين مخالفت‌ها و اين حركت‌هاي مذبوحانه هنوز هم ادامه دارد و حتي اخيراً چون دانشجويان حضور فعال در اين صحنه ندارند اين توطئه‌ها آغاز دوباره‌اي يافته است، لكن ما اولاً تا آنجا كه اين حركت‌هاي مذبوحانه به شخص دانشجويان ارتباط دارد هيچگونه پاسخي نخواهيم داد و افكار عمومي را با پرداختن به اينگونه مسائل مشوش نخواهيم ساخت. قضاوت درباره آنچه را كه در ورق پاره‌هاي بعضي از منحرفين منتشر مي‌شود به عهده ملت مي‌گذاريم. ما به آن دسته از گروهك‌ها و يا اشخاص منحرف كه از مسئولين امور مي‌پرسند كه اين دانشجويان چه كساني بودند چه كسي آنان را مي‌شناخت و كجا رفتند و ماهيت آنها چه بود، اعلام مي‌كنيم كه اولاً دانشجويان مستقر در لانه جاسوسي را ملت بيدار ايران مي‌شناسند ولي اگر خواستيد از حال ما جويا شويد به جبهه‌هاي جنگ اسلام عليه كفر در كربلاي ايران سر بزنيد ما را كه در بيابان‌ها و روستاهاي ايران همراه با خواهران و برادران جهاد سازندگي و افتخار عضويت در لباس پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب مشغول خدمت هستيم خواهيد يافت. ما بار ديگر به تمامي افراد و يا گروه‌هاي از خدا بي‌خبر اعلام مي‌داريم كه ما حركتي را كه انجام داده‌ايم به لطف الهي مورد تأييد اماممان قرار گرفت از هيچگونه اتهام افترا و يا هر اقدام ديگري كمترين هراسي به خود راه نمي‌دهيم و براي تمامي پيامدهاي آن از طرف منحرفين آماده‌ايم.
5. از اولين ساعات تصرف لانه جاسوسي و دستگيري جاسوسان امريكائي تاكنون تعداد 155 اطلاعيه، پيام و در بعضي از شرايط رنجنامه خدمت امام صادر شده است كه اينها كلاً در مقام بيان انگيزه اين حركت شيوه حركت در رابطه با گروگان‌ها و در ارتباط با توطئه‌هائي كه براي خنثي كردن و يا بدنام ساختن اين حركت انجام مي‌شد و يا در مقابله با حركت‌هاي ضد انقلابي در سراسر كشور و بسياري از مناسبت‌هاي ديگر صادر شده است. پس از دستگيري جاسوسان و ورود به داخل ساختمان‌ها متوجه شديم كه اسناد و مدارك خرد شده و يا پودر شده توسط ماشين‌هاي مخصوص بجا مانده است و مقداري از مدارك و اسناد هم بر جاي مانده است. از نظر ما ترديدي نبود كه بايد كليه اين اسناد و مدارك به تدريج در اختيار ملت قرار بگيرند و به اطلاع مردم برسد ولي گروه‌هائي كه با روشن‌تر شدن ماهيت افكار و گرايشات سياسي‌شان در بين توده‌هاي ملت اعتبار كاذب خود را از دست مي‌دادند به مخالفت برخاستند و در اين راه از تهمت و افترا و هرگونه اهانت به دانشجويان خودداري نكردند و اين زشت‌گوئيها را تا حد نسبت غيرمسلمان بودن و در خط شيطان بودن جلو بردند و نيز براي سركوبي دانشجويان و در نتيجه بي‌اعتبار كردن اين حركت آنان را به دخالت در كار مسئولان مملكتي متهم كردند. سرانجام دانشجويان كه جو عمومي جامعه را در پي اينهمه نامردمي‌هاي مدعيان طرفداري از مردم متشنج يافتند ناگزير شدند كه سكوت را بر هر چيز ترجيح دهند وليكن افشاء اين اسناد را همچنان براي هميشه وظيفة خود دانستند لذا اقدام به انتشار اين اسناد در شكل كتاب كردند كه تاكنون تعدادي از اين كتاب‌ها منتشر شده است و بقيه در آستانه انتشار است.
6. تعداد كل گروگان‌هائي كه در ابتدا در لانه جاسوسي بودند 150 نفر بود از اين تعداد 79 نفر كارمندان ايراني سفارت بودند كه در همان روزهاي اول و دوم آزاد شدند از 71 نفر باقيمانده 3 نفر آنها منجمله كاردار لانه جاسوسي در وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران نگهداري شدند و به فرمان رهبر بزرگ انقلاب قرار شد گروگان‌هاي سياه‌پوست و همچنين زنان بيگناه آزاد گردند كه اين آزادي در دو نوبت انجام شد. دفعة اول 1 زن و 2 سياه‌پوست و دفعه دوم 4 زن و 6 گروگان سياه‌پوست ديگر آزاد شدند. 5 نفر از گروگانها نيز غير امريكائي بودند به اضافه يك گروگان ديگر كه در اين اواخر مريض شد و بدين ترتيب تعداد گروگان‌هاي جاسوسي كه تا قبل از آزادي آنها در اسارت ملت قهرمان ايران بودند 52 نفر بود. لازم به يادآوري است كه 52 گروگان جاسوس چه موقعي كه در تهران بودند و چه موقعي كه به دليل حملة نظامي امريكا در طبس به شهرهاي مختلف به دلايل امنيتي تقسيم شدند و تا پايان مخفي بودند تا آخرين لحظه‌هاي آزادي در وضع بسيار مطلوبي زندگي مي‌كردند.
7. اين تصور را بايد براي هميشه كنار گذاشت كه انقلاب ما با امريكاي جهانخوار و جهان غرب و يا شرق متجاوز كنار بيايد اگر ديروز محاصره اقتصادي از سوي امريكا شديم باكي نيست كه اين جاي اعتلاي مكتب است اگر هر روز را شاهد توطئه‌هاي گوناگوني نظير كودتاي شكست‌خورده و حمله نظامي طبس باشيم دليل بر حقانيت انقلاب ما و شكست و ذلت جهانخواران است و نيز اگر امروز در حال جنگ تحميلي با صدام خونخوار و متجاوز هستيم و درست در همين لحظات و شرايط حساس و سرنوشت‌ساز قسمتهاي مختلف ايران به خصوص تهران و كردستان و ساير مناطق مركز توطئه‌هاي ضد انقلابيون گشته به خاطر اين است كه افكار ملت شجاع را از جنگ و دفاع از استقلال كشور عزيز ما منحرف كنند تا مانع پيروزي اسلام بر صدام كافر شده و براي رهائي از بن‌بست ارتش غيور و نجيب ما و سپاه فداكار اسلام و قرآن و بسيج رزمنده دلاور و ساير قواي مسلح جان بر كف را به مذاكره با صدام فاسد و تسليم در مقابل رژيم ضد خدائي بعثي بكشانند تا به خيال باطلشان صدام كافر را از شكست قطعي برهانند. زهي خيال باطل كه انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام آغازگر راهي بوده كه بسيار سخت و پرتلاش است و انسانهاي مقاوم و صبور مي‌طلبد. ملت عزيز ما مي‌داند كه همه اين توطئه‌ها و نيرنگ‌ها عليه اين انقلاب به دليل ماهيت الهي آنست و لذا با همه وجود در تمامي اين صحنه‌ها حضور فعال خويش را به ثبت رسانده و تاريخ پرافتخار اسلام و مسلمين را رقم خواهد زد. اكنون كه امر گروگانها خاتمه يافته است ما لانه جاسوسي امريكا را در اختيار معلولين و خانواده‌هاي شهدا قرار مي‌دهيم زيرا كه در حال حاضر بهترين كساني كه بايد از اين محل استفاده كنند آنان هستند چرا كه اگر درست دقت كنيم تمامي معلولين اين شهيدان زنده انقلاب به دست عمّال امريكا سلامت خود را از دست داده‌اند. ديروز به دست محمدرضاي معدوم و امروز به دست صدام كافر و اين خانواده‌هاي محترم، عزيزان خود و پاره‌هاي قلب ملت را در اثر كشتارهاي وحشيانه عوامل امريكا از دست داده‌اند و از اينرو ما اين محل را از آنان مي‌دانيم و به صاحبان حقيقيش تحويل مي‌دهيم.
8. از آنجا كه ممكن است بعضي از افراد فاسد و فرصت‌طلب از احساسات پاك ملت نجيب سوء استفاده كنند و با استفاده از نام دانشجويان انتظارات و هواهاي خود را به كسي و يا سازمان و مؤسسه‌اي تحميل نمايند لذا لازم مي‌دانيم كه اعلام نمائيم دانشجويان همانند تمامي افراد ملتند و هيچگونه امتيازي بر كسي ندارند و انتظار هيچگونه امتيازي نيز از ملت ندارند و اگر فردي به اين عنوان توقع امتيازي داشت بدانيد كه از ما نيست. ما از تمامي اقشار ملت مبارز در سراسر ايران كه با حمايت‌هاي خالصانه و بسيار گسترده خود ما را در اين حركت الهي به هر نحو ياري نمودند صميمانه و متواضعانه تشكر مي‌كنيم. ما از برادران سپاه پاسداران كه از اولين ساعات تا پايان از هيچگونه پايداري و حمايت دريغ نورزيدند صميمانه تشكر مي‌كنيم. ما بار ديگر خاطر نشان مي‌كنيم كه امريكا شيطان بزرگ و دشمن شماره يك ماست و با پايان يافتن مسئله گروگان‌هاي جاسوس، مبارزه با اين جهانخوار بيرحم پايان نمي‌پذيرد ما به ملت رزمنده اسلام و امت در خط اماممان نويد و هشدار مي‌دهيم كه به فضل و اراده خداوندي اين تلاش‌ها و حركت‌هاي ضد استكباري آنها كه به فرموده امام صراط مستقيم اسلام است دير يا زود ثمره گرانبهايش ببار خواهد آمد و سرنوشت اسلام و مسلمين بر اثر همين مبارزات دليرانه تعيين خواهد شد و امروز تداوم اين رسالت بزرگ الهي بر دوش ماست كه بايد به خوبي از آن پاسداري و حراست نمائيم در اين راه ايمان و وحدت كلمه و پيروي از احكام مقدس و نوراني اسلام اساس پيشرفت است و تخطي از آن خلاف اصول پيروزي و ضربه بزرگ بر پيكر جمهوري اسلام است.
از خداوند متعال پيروزي و عظمت اسلام و نابودي جهانخواران غرب و شرق را خواهانيم.
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام