رنج‌نامه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

رنج‌نامه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

***
بسم‌الله الرحمن الرحيم ـ پيشگاه رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران حضرت امام خميني ارواحنا فداء
ضرورتي نمي‌بينم كه شدت تأثرات و اندوه و غم بر دل نشسته فرزندانتان را بازگو كنيم. نه نيازي به گفتن كه همه مي‌دانند، كوهها و بيابانها مي‌دانند، آسمان و زمين و آنچه در آنها است مي‌دانند، نه نيازي نيست كه اينها نيز بدانند براي ما كافي است كه خدا مي‌داند، آري فقط او مي‌داند كه بر دلهاي ما چه مي‌گذرد و فقط تسلّاي اين دلهاي نگران و بي‌قرار اخباري است كه روز به روز از طرف پزشكان معالج از بهبودي حال اماممان به گوش مي‌رسد.
آري اي رهبر به ما گفتي كه از آمريكا نترسيد كه آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند و به همة ملتمان صلا زدي كه امروز انقلابي بزرگتر آغاز شده است و بايد كوشيد كه آمريكا اين ام‌الفساد قرن را از تاريخ بيرون برانيد و به امريكا هشدار دادي كه ما را از حملة نظامي نترسان كه ما مرد جنگيم و آماده شهادت و به محاصرة اقتصادي تهديد نكن كه ما روزه مي‌گيريم و تن به ذلت نمي‌دهيم آري رهبر و ديديم كه آمريكا هيچ غلطي نتوانست بكند و اما اي رهبر، اي امام، اي ولي مستضعفين كه درد و رنج خود از غيبت صغرايت را به درگاه خداي مستضعفين شكايت مي‌بريم آيا براي شما بگوئيم و آيا پزشكان معالج اجازه مي‌دهند كه برايتان بگوئيم كه در اين مدت اندك كه دست ما از دامن شما كوتاه شده است در كمين نشستگان چه حملاتي را آغاز كرده‌اند؟ دريوزگان آشفته بازار سياست كه گاهي هوس رهبري نيز در سر مي‌پرورانند گاهي ما را به گرايشات ضد الهي متهم مي‌كنند و گاهي هم وابسته بودن به اين و آن جريان و هدفشان اين است كه بگويند ما در خط اماممان نيستيم بعضي از اين فرومايگان كه در اثر افشاگريهاي ما چهره كريه‌شان براي ملت ما ظاهر شده است ما را وقيحانه و احمقانه به لت و پار كردن تهديد مي‌كنند و گويا از تبار چنگيز و از سلاله رضاخان‌اند آنها كه در شب پردة ريا و تزوير براي خود شخصيتي كاذب ساخته‌اند.
اسناد افشاگرانه اين مركز جاسوسي را بعنوان اوراقي بي‌اساس معرفي مي‌كنند. دردناكتر اينكه وقتي عوامل آمريكا كه پس از انقلاب نيز همچون گذشته سوگند وفاداري باربابان خود را خورده‌اند با ذكر اسناد به مردم معرفي مي‌شوند مسئولين امور در برابر افشاي اين عوامل مزدور احساس مسئوليت نمي‌كنند و باز به آنان اجازه خيانت مي‌دهند.
در ارتباط با چنين فعل و انفعالاتي بود كه آسوشيتدپرس رويتر گزارش دادند كه به مجرد ورود اعضاي يك دادگاه بين‌المللي كه قرار است اتهامات ايران عليه شاه مخلوع را رسيدگي كند گروگان‌هاي آمريكايي آزاد خواهند شد. اين مطلب را هيكل روزنامه‌نگار معروف مصري طي مطالعه‌اي نوشته و اضافه كرده بود كه هر چند گروگانها به مجرد ورود اعضاء دادگاه بين‌المللي مزبور به تهران بلافاصله آزاد خواهند شد اما در تهران زير نظر طرف سوم نيز مثلاً سوئيس قرار خواهند گرفت تا آمريكا به آنها دسترسي داشته و مسئول سلامتي و آسايش آنها باشد.
در همين رابطه سفير آلمان غربي مدعي گرديد طرح مربوط است به سازمان ملل و شامل اعزام ما به دنبال فرمان شما هميشه گفته‌ايم و باز هم مي‌گوييم كه آمريكا بايد شاه مخلوع و خائن و تمامي اموال به يغما برده‌اش را به ملت ايران تحويل دهد كه در آنصورت ملت با يك درجه تخفيف از محاكمة گروگانها چشم‌پوشي كرده و آنان را آزاد مي‌كند.
آري اي رهبر، اي امام، اي خميني بزرگ اين فرمان شماست كه بايد شاه را از آمريكا پس بگيريم ولي نه به شيوه سازشكارانه، بلكه به شيوة انقلابي كه هميشه در روشهاي سازشكارانه دشمن بر ما پيروز مي‌شود و ملت ايران در طول دوران انقلاب و پس از پيروزي انقلاب بارها اين روشها را قاطعانه محكوم كرده‌اند. اي رهبر بزرگ انقلاب ما در پيشگاهت به خداي بزرگ سوگند ياد مي‌كنيم كه با همه وجودمان وفادار به خط انقلابيت باشيم و با روشهاي سازشكارانه بستيزيم.