آياایران در محاصره آمریکااست ؟

آياایران در محاصره آمریکااست ؟

آن زمان که سفارت آمریکا در ایران تسخیر شد واز سوی ملت لانه جاسوسی خطاب شد رابطه تیره ایران و آمریکا را بیش ار پیش تیره کرد. دولت موقت با تقبیح این حرکت مردمی و انقلابی از واهمه ای که داشت خواستار استرداد دیپلماتها به آمریکا شد ولی امام(ره) با صلابت همیشگی این را نپذیرفت.آن ها استعفا دادند و برای همیشه رفتند....بعد جنگ تحمیلی و تحریم و ....البته چه پس می دادیم چه نمی دادیم فرقي نمي كرد. برای ملتی که خودباختگی داشته باشد در اوج امکانات و تجهیزات و توانایی شکست را خواهد پذیرفت. امام لباس خودباختگی را از ملت گرفت و عزت را جایگزین آن کرد همانی که ما را در جهان ممتاز کرده است. به همين دليل هر اقدام آمریکا علیه ایران به بن بست رسیده است.
ایران در برنامه آمریکا باید در تحریم و حداقل پیشرفت می رسید کشوری که بالعکس کشورهای دیگر ، تغییر رژیم آن به این راحتی ها نیست پس باید همه طرح ها به یک باره اجرا می شد.
۱. از داخل آمادگی رواني برای حضور نظامی آمریکا فراهم گردد مانند موضوع عراق و افغانستان
۲. تحریم ها مانع پیشرفت و مزید بر نارضایتی های عمومی شود.
۳.ایران خطری برای جهانیان تلقی شود و جبهه ای جهانی علی رغم همسویی همپیمانان ایران و یا مخالفان آمریکایی علیه ایران پیش بیاید
۴. افکار عمومی جهان و به خصوص منطقه از ایران منزجر شود.
۵.. ایران به محاصره درآید و طبیعتا این خطر بزرگی برای ایران است که علی رغم اختلافات داخلی(فرض آمریکایی) بتواند در طول مرزهای خود جبهه ای بازکند .
۶. و نهایتا با اقدام نظامی رژیم مردمی ایران ساقط شود.
اما
۱. تحریمها با حمایت جهانی روبرو نشد و علی رغم همه نوع فشارها ایران به استقلال و پیشرفتهای قابل ملاحظه ای رسیده است . از آن جمله و به صورت نمونه همین انرژی هسته ای است.
۲. مردم ایران علی رغم تنگناهای اقتصادی صفوف خود را مستحکمتر کردند و به اتحاد و انسجام مناسب و غیر قابل نفوذ رسیده اند.
۳.در جهان روابط دیپلماتیک بر اساس برابری و احترام به استقلال کشورها باعث شد که ایران تا مرزهای آمریکا پیش برود و مراودات اقتصادی و تاثیرگزاری منطقه ای و جهانی ، آمریکا را حتی در اجماع بین همپیمانان خود تنها گذاشت!
۴. افکار عمومی جهان و بخصوص منطقه رویکرد و نگرش مثبتی با وجود تفاوت های مذهبی با ایران دارند.
۵. ایران به چنان قدرتی تبدیل شده که حمله نظامی نیز دیگر پاسخ گوی برنامه آمریکا نیست زیرا
۱. در عراق حکومتی همپیمان با ایران است که با اکثریت شیعه همسویی آن با آمریکا بعید است و افکار عمومی عراق منزجر از حضور آمریکا در کشورشان هستند .
۲. آمریکا در افغانستان به نتیجه مطلوب خود نرسیده و ادامه حضور نظامی این کشور در اینجا  هزینه ای گزاف است که نبرد بی پایان با طالبان آن را دوچندان کرده است.
۳. آذربایجان و ارمنستان به واسطه علاقه ای دینی و تاریخی و فرهنگی قاعدتا مکان مناسبی برای جولان آمریکا نیستند .
4. حزب اسلامگرای ترکیه نیز بارها علی رغم فشارها مواضع خود را با ایران نزدیک کرده و آینده خوبی در انتظار روابط ایران و ترکیه است.
5. پاکستان هم که فعلا درگیر مناقشات داخلی خود است و این را از چشم آمریکا می بیند . هم عقیده بودن با ایران این کشور را مانند ترکمنستان و سایر کشورهای اسلامی باعث تقریب و نزدیکی مواضع خواهد کرد
البته این مرهون فعالیت ایران در سطح جهان است و در پاره ای موارد تداوم آن بسته به برنامه ریزی و در اندکی هم خوش اقبالی ماست