نامه جيمي كارتر به امام خميني

نامه جيمي كارتر به امام خميني

در فروردين 1359 خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران پيام جيمي كارتر رئيس جمهوري آمريكا را كه توسط كاردار سوئيس در تهران و از طريق وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران خطاب به امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران به دفتر ايشان در تهران تسليم شد به اين شرح مخابره كرده بود:
عاليجناب! من امكان اين را داشتم كه پيام بيست و يكم مارس شما را خطاب به مردم ايران بخوانم. من اين پيام را يك سند اساسي براي آينده كشور شما تلقي مي‌كنم. در اين پيام شما موضع خود را در سياست بين‌المللي مشخص نموده‌ايد، اين امر مورد توجه ما است. من موافقم كه صلح جهاني نيازمند روابط جديد بين دولت‌ها ، بخصوص احترام به حاكميت ملل و حق مردم دائر بر تعيين سرنوشت خود مي‌باشد. مايلم تاكيد كنم كه اين دو اصل كه مكرر از طرف شما و آقاي بني‌صدر رئيس جمهوري عنوان مي‌شود از اصول مورد قبول من نيز مي‌باشد و ما به دنيا تصميم خود را دائر بر عملي كردن اين اصول چه در نيكاراگوئه، چه در افغانستان و يا در مقابل يك خطر احتمالي به حاكميت يوگسلاوي ثابت نموده‌ايم.مايلم تأكيد كنم كه حكومت من وارث وضع بين‌المللي خيلي حساسي مي‌باشد كه نتيجه سياست و اوضاع و احوال ديگري است و همه ما را به ارتكاب اشتباهاتي در گذشته وادار كرده است . مزيّت بزرگ دمكراسي امريكائي اين است كه هميشه توانسته است اشتباهات خود را شناسائي نموده و يا آنرا محكوم كند. ما موافقت خود را به كميسيون تحقيق در كنگره امريكا براي روشن كردن حقيقت اعمال وخيم مداخله آمريكا مثلاً در مورد شيلي اعلام نموده‌ايم و اين كميسيون تحقيق، تصميمات مهمي در مورد محكوم كردن اين مداخله و تدابير بسيار مهمي در قبال مسئوليتهاي ناشي از اين اعمال اتخاذ كرده است. ما آقاي بني‌صدر رئيس جمهوري را مطلع ساخته‌ايم كه آماده‌ايم اين كميسيون تحقيق را در آمريكا به نحوي برنامه‌ريزي كنيم كه بتواند حل اين بحران بين ملتين ما را امكان‌پذير سازد. همچنين ما آقاي بني‌ صدر رئيس جمهوري را از آمادگي كامل خود براي اهتمام جدّي در راه تأمين رضايت لازم مردم ايران براي حل مسالمت‌آميز اختلافات موجود بين دو حكومت مطلع ساخته‌ايم. من مي‌توانم به خوبي درك كنم كه تصرّف سفارت ما در تهران مي‌توانسته است عكس‌العمل موجّهي براي جوانان ايران تلّقي شود، اما زمان سپري مي‌شود و من دلائل جدّي براي ترديد درباره انگيزه‌هاي واقعي آناني كه سفارت ما را تصرف كرده‌اند در دست دارم. اشغال سفارت امروز مسائل عمده‌اي براي حكومت شما و حكومت ما ايجاد مي‌كند و نهايتاً عامل اختلافاتي گرديده است كه مانع رفع بحران كنوني و ايجاد روابط جديد براساس برابري و احترام متقابل كه شما خواهان آن بوده و ما نيز با آن موافقت داريم مي‌باشد. ما آماده پذيرش حقايق جديدي كه مولود انقلاب ايران است مي‌باشيم اين امر همچنان هدف ما و آرزوي ماست . زيرا من تصور مي‌كنم ما هدف واحدي را كه صلح جهاني و برقراري عدالت براي همه ملل است تعقيب مي‌كنيم. از زمان عزيمت شاه سابق مخلوع از امريكا كه به دلايل انساني و درماني پذيرفته شده بود، حكومت من تصميم گرفت كه در اين مسائل مداخله نكند. ترك پاناما يك تصميم شخصي شاه سابق بوده و ما نسبت به مذاكراتي كه بين خود او و سادات براي پناه يافتن در مصر انجام يافته است كاملاً بيگانه بوده‌ايم. ما با مراجعت او به امريكا مخالفت كرديم، ما با معالجه او در بيمارستان‌هاي امريكائي و بوسيله پزشكان امريكائي مخالفت كرديم، ما كليه اطلاعاتي كه درباره وضع مزاجي شاه سابق داشتيم در اختيار آقاي بني‌صدر رئيس جمهوري گذارديم. من حفظ اصل تفكيك كامل دو موضوع را اساسي مي‌دانم بحران فيمابين بايد از راه اعمال اراده و قابليت حكومتهاي ما بر مبناي واقعيات و منافع آينده جدي دو ملت حل و فصل شود . مي‌خواهم مؤكداً خاطرنشان كنم به محض اينكه مسئله فوري از طريق انتقال مسئوليت گروگانها به حكومت ايران حل شود ما آماده اتخّاذ رويّة معقول و دوستانه‌اي براي حل و فصل مسائل عديده دو جانبه فيمابين مي‌باشيم. ايجاد يك كميسيون مشترك به عنوان عامل رسيدگي به مسائل دو جانبه به ما توصيه شده است. ما آماده‌ايم با نظر مساعد اين فكر را بپذيريم و بتوانيم چنين كميسيوني را بعنوان وسيله‌اي كه روابط آينده ما را توسعه دهد تلقي نمائيم. تمني دارم مرا در حل بحران فيما بين براساس ضوابط منصفانه و شرافتمندانه جداً ياري نمائيد و از اين بابت نهايت حق شناسي را خواهم داشت. دو ملت ما نيز از شما حق‌شناسي خواهند نمود .اجازه مي‌خواهم جسارتاً اعلام دارم كه بنظر من، زمان و دشمنان واقعي نظام‌هاي سياسي مربوطه ما به زيان ما مشغولند.
 با تقديم بهترين احترامات. جيمي كارتر 26 مارس 1980