قطع رابطه با آمریكا در کلام رهبری

قطع رابطه با آمریكا در کلام رهبری

1/1 ـ خوى استكبارى آمریكا
وضع كنونى یعنى قطع رابطه‏ ما با امریكا ـ اول این را بیان مى‏كند كه این وضع، نتیجه‏ رفتار و وضع طبیعى استكبار امریكایى است، در واقع، نتیجه‏ مظلومیت ملت ایران است.حرف دوم این است كه مذاكره با امریكا، هیچ فایده‏اى براى ملت ایران ندارد.حرف سوم این است كه مذاكره و رابطه‏ با امریكا، براى ملت ایران ضرر دارد. (1)
2/1 ـ اسلامیت نظام
حالا یك كشورى در همه زمینه‏ها ـ در زمینه‏ى اقتصادى، صادرات، واردات، در زمینه‏ سیاستهاى فرهنگى، در زمینه‏ رابطه با كشورهاى دنیا ـ حرف امریكا و دستور امریكا و امر و نهى امریكا را به حساب نیاورد، این خیلى براى استكبار سخت است. با ایران دشمنى‏شان بر سراین است و همه‏ حرفهاى دیگر بهانه است. حالا ما چرا زیر بار امریكا و هیچ ابرقدرت دیگرى نمى‏رویم؟ چون مسلمانیم. (2)
2 ـ استقبال از قطع رابطه
از روزى كه این مردك ساده دل بى تجربه‏ خام ، بازى خورده با افتخار اعلام كرده است كه مى‏خواهد روابط اقتصادى امریكا را با ایران ممنوع كند، بنده از ته دل خوشحال شدم، از چند جهت: اولا اینها تا حالا مرتب با سالوس و ریا، كار مى‏كردند كه بعضى گوشه و كنار مى‏گفتند: اینها اینقدر هم با ما دشمن نیستند. آخر وقتى شما مى‏گویید «مرگ بر آمریكا» این شعار بد است، عیب است و زشت است. مى‏خواستند این فریاد «مرگ بر امریكا» را كه مردم ما از ته دلشان بیان مى‏شود ، آن را در گلوها خفه كنند.حالا دیگر مردم وقتى كه در مقابل یك چنین صراحتى قرار گرفتند، در هر جاى كشور هستند، راحت فریاد دلشان را مى‏كشند و فریاد مى‏زنند: «مرگ بر امریكا» . (3)
3 ـ ضرر رابطه با آمریكا
رابطه و مذاكره، براى ملت ایران و براى نهضت جهانى مضر است. اولین ضرر این است كه امریكاییها با ورود در این میدان، این طور تفهیم خواهند كرد كه جمهورى اسلامى از همه‏ حرفهاى دوران امام و دوران‏جنگ و دفاع مقدس و دوران انقلاب صرف نظر كرده و گذشته است. اولین چیزى كه امریكاییها ادعا مى‏كنند، این است.  اولین مطلبى كه در دنیا شایع مى‏كنند، این است كه انقلاب اسلامى تمام شد و پایان گرفت، با اینكه الان، هیچ چیز نشده، همین حرفها را زمزمه مى‏كنند!(4)
4 ـ مزایاى قطع رابطه
به بركت رهبریهاى امام خمینى، جمهورى اسلامى ایران در مدت 15 سال قطع رابطه با امریكا رشد بسیار كرده و موفقیتهاى بزرگى داشته است كه قطعا اگر با امریكا رابطه داشتیم، نمى‏توانستیم این گونه موفق عمل كنیم. (5)
اینجا مملكتى بود كه هواپیماى امریكایى، داخل ایران خلبان داشت، پرواز مى‏كرد، همافر و افسر فنى تعمیرش مى‏كردند، اما هیچكدام جرأت نداشتند ابزار این هواپیما را باز كنند و ببینند چه شكلى است ـ اسمش هم تعمیر كار بود. وقتى ابزارش خراب مى‏شد، باید به امریكا مى‏بردند و آن جا تعمیر مى‏كردند و برمى‏گرداندند.اجازه‏ تعمیر ابزار هواپیماى امریكایى به تعمیركار ما ـ كه با آن هواپیما سر و كار داشت ـ داده نمى‏شد. در این كشور همین نیروهاى مسلح، همین مردم توانستند به بركت همان تحریمها و به بركت همان جلوگیریها این پیشرفت عظیم را در این زمینه پیدا كنند. (6)
پى‏نوشت‏ها:
1 ـ جمهورى اسلامى، 27/10/1376، خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران.
2 ـ جمهورى اسلامى، 25/10/1375، خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران.
3 ـ همان، 14/2/1374، سخنرانى در دیدار با كارگران و معلمان.
4 ـ جمهورى اسلامى، 27/10/1376، خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران.
5 ـ همان، 6/6/1372، بیانات در دیدار با مسؤولان وزارت خارجه و نمایندگى سیاسى جمهورى اسلامى.
6 ـ جمهورى اسلامى ، 14/2/1374، سخنرانى در دیدار با كارگران و معلمان.