رهبر انقلاب : سفارتخانه آمريكا پايگاهي براي عمليات مخفي در ايران بود

رهبر انقلاب : سفارتخانه آمريكا پايگاهي براي عمليات مخفي در ايران بود

رهبر معظم در يك سخنراني فرمودند : ”طبيعي است که دو کشور بر سر مسائل سياسي خاصي با هم اختلاف داشته باشند. اين اختلاف را مي توان با مذاکره حل کرد. اما مناقشه ايران و آمريکا از اين قسم نيست. موضوع اختلاف ايران با آمريکا موضوعي متفاوت است و اختلافات ميان اين دو کشور ريشه هاي عميق دارد. ”
رهبر معظم توضيح مي دهند که بعد از جنگ دوم جهاني ايالات متحده مدعي ابرقدرتي جهان شد و با اتحاد شوروي به رقابت برخاست. موضوع بيش از رقابت صرف بود بلکه هدف قرار دادن منابع حياتي و مناطق استراتژيکي جهان بود. هيچ کدام از مسائل مورد نظر مهمتر از نفت خام و خليج فارس نبود.
”تسلط بر اين منقطه هدف مهمي بود که آمريکا به آن دست يافته بود. ايران در مرکز خاور ميانه قراردارد. انقلاب اسلامي، ايران را  که براي سلطه آمريکا در منطقه نقش حساسي داشت آزاد کرد... آمريکايي ها از چنين کشور استراتژيکي از منطقه اخراج شدند. اين رويداد بسيار مهمي است که به آمريکا ضربه جدي اي وارد ساخت. ”
ايشان سپس توضيح مي دهند "همان گونه که در امور بين المللي مرسوم است، آمريکا شروع کرد به اينکه از سفارتخانه خود به عنوان پايگاهي براي عمليات مخفي در ايران براي بازيافت نفوذ سابق خود استفاده کند، ولي با تسخير آن سفارتخانه توسط جنبشي از دانشجويان ايراني اين کار خاتمه يافت".
ايشان ضمن تحسين اين رويداد مي فرمايند:
“دانشجويان کشور ما اين جنبش عظيم را رهبري مي کردند. آمريکايي ها هنوز هم نمي توانند خشم خود نسبت به اين جنبش را مخفي کنند. بدبختانه، برخي دمدمي مزاجان از ميان جوانان همان زمان- يعني کساني که بر اساس اوهام تصميم گيري کرده و بعد رايشان عوض مي شود تا در زندگي خود راحتي بيشتري داشته باشند، اکنون پشيمانند و از آن جنبش انتقاد مي کنند. اما اين جنبش حرکت عظيمي بود. همان طور که امام خميني (ره) فرمودند، اين حرکت از خود انقلاب هم عظيم تر بود. چون اين حرکت به استکبار آمريکا در ايران و جهان پايان داد. ”
ايشان در ادامه توضيح مي دهند که "مشکلات مواجهه با ايالات متحده، به همان حرکت ختم نشد. ادامه دولت اسلامي، پيشرفت و دستاوردهاي آن در زمينه هاي مختلف، در جهان بر ديگران تاثير گذاشت، بخصوص بر جهان اسلام . اين کار به زخم آمريکا نمک پاشيد و به ايالات متحده به قدر کافي بهانه داد که با جمهوري اسلامي مخالفت کند."
رهبر معظم توضيح مي دهند که "هدف اصلي آمريکا اين است که ايران مجبور به تسليم شود و بگويد که از دشمني با آن کشور خسته شده است"
“آمريکا مي خواهد جمهوري اسلامي بگويد پشيمان است. آمريکا مي خواهد که ما به صف مزدورانش و آنهائي که پيرو دولتهاي غيرالهي هستند بپيونديم... آمريکا مي خواهد که کشور ما استقلالي را که خودش به دست آورده از دست بدهد و به عصر وابستگي برگردد. آمريکا مي خواهد که ما تسليم قدرتش بشويم. “برخلاف تحليل هاي سطحي برخي، رهبر معظم، به زباني کاملا روشن ماهيت مناقشه ميان آمريکا و ايران را توضيح مي دهند:
”مناقشه ميان ملت ايران و آمريکا فقط در سياستهاي دولت کنوني آمريکا ريشه ندارد. اين مناقشه در بيش از50 سال رفتار عداوت آميز از جانب دولت ايالات متحده بر ضد ملت ما ريشه دارد... از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در30 سال قبل، روزي نبوده که دولت آمريکا به ايران نيت خير نشان بدهد... مناقشه ميان ملت ما و آمريکا به يکي دو اختلاف نظر بر سر موضوعات بين المللي و منطقه اي محدود نمي شود. بنا بر اين، اين مناقشه را نمي توان از طريق مذاکرات حل کرد. مثل مرگ و زندگي است. “
ايشان در پايان با اشاره به جنگ رواني و تبليغاتي آمريکا و متحدانش عليه جمهوري اسلامي فرمودند:
“تمام ماشين هاي تبليغاتي غرب و بخصوص آمريکا، از طريق هنر، رسانه ها، تبليغات و ظاهرا مراکز سياسي و دانشگاهي، وانمود مي کنند که اين مناقشه براي ملت ايران به بن بست خواهد رسيد.
آنها ادعا مي کنند که آمريکا در طرح هاي خود موفق خواهد شد. اما هيچ چيز نمي تواند تا اين اندازه از واقعيت فاصله داشته باشد... اگر قرار بود آمريکا بتواند کشور ايران را متوقف کرده و آن را با بن بست مواجه کند، زماني که در دنيا بي آبرو نشده بود اين کار را کرده بود. امروز آمريکا قادر به اين کار نيست... جوانان عزيز، مايلم به شما اطمينان بدهم که آينده متعلق به شما است. آينده به ملت ايران تعلق دارد.