درخواست تسخير سفارت ايران در واشنگتن!

درخواست تسخير سفارت ايران در واشنگتن!


روزنامه نيويورك‌تايمز در مقاله‌اي به قلم يكي از مقامات سابق وزارت خزانه‌داري آمريكا خواستار تملك همه‌گونه دارايي‌هاي دولت ايران از جمله محل سفارت ايران در خيابان ماساچوست واشنگتن از سوي دولت آمريكا شد.
اين روزنامه با يادآوري ماجراي اشغال سفارت آمريكا در نوامبر سال 1979 در تهران مي‌نويسد: « هنوز دولت آمريكا حكومت ايران را مالك تعدادي از ساختمان‌ها و بناها در واشنگتن مي‌شناسد، وزارت امور خارجه آمريكا هنوز اين ساختمان‌ها را تحت كنترل داشته و مسووليت حفظ و نگهداري آنها را بر عهده دارد كه اين كار از طريق اجاره دادن اين ساختمان‌ها و صرف مبالغ اجاره براي نگهداري و بازسازي آنها انجام مي‌شود.
اين در حالي است كه ايران پس از ماجراي تسخير سفارت آمريكا در تهران اين ساختمان را تملك كرده و آن را به پايگاهي براي نيروهاي سپاه پاسداران، تبديل كرده است.