آمريكايي ها به كدام خدا اعتماد دارند؟

با توجه به اين كه در يك دلاري تصويرهاي متقابل مكمل همديگرند، مي‌توان نتيجه گرفت كه خداي ادعايي آنها كه به آن معتقدند جرج واشنگتن است و به راهي كه او در آمريكا آغاز نموده كه همانا مقدمه جهان تك حكومتي سكولار است، اعتماد و اطمينان دارند و خود را ادامه دهندگان اين راه شيطاني مي‌دانند.
آيا اين جمله IN GOD WE TRUST "ما به خدا اعتماد داريم " كه بر روي يك دلاري آمريكا نقش بسته را تا به حال ديده‌ايد؟
فكر مي‌كنيد مربوط به خداي يكتاست؟
همه شما كما بيش به اسرار دلار واقفيد و مقالات خوبي هم دراين باره نوشته شده، اما در اين مقاله مي‌خواهيم به رازي ديگر بر دلار اشاره كنيم كه تا به حال مورد توجه واقع نشده است.
همانطور كه مي‌دانيد بر روي يك دلاري كه واحد پول ايالات متحده است، نمادهاي مختلفي وجود دارد كه همگي آنها ماسون بودن طراحان و سياستمداران آمريكا را به تصوير مي‌كشد و خودشان نيز از اين ابايي ندارند.
ما در اين مقاله قصد نداريم كليه نمادها را بررسي نماييم كه اينكار را خيلي از محقيقين خارجي و داخلي انجام داده‌اند، بلكه فقط به جمله " ما به خدا اعتماد داريم " " IN GOD WE TRUST " مي‌پردازيم.

آنهايي كه با اسرار دلار و با تشكيلات فراماسونري آشنايي دارند، مطمئن هستند كه اين جمله مربوط به خداي فراماسون‌هاست يعني همان لوسيفر "Lucifer " يا ابليس كه نماد آن " بز بافومت " است ، البته برخي نيز معتقدند، قرار دادن اين جمله در يك دلاري بخاطر جلب آراي عمومي در مقابله با شوروي بعد از جنگ جهاني و شروع جنگ سرد مي‌باشد.
اما بعد از خواندن اين مقاله حتما نظرتان تغيير مي‌كند:
اگر به يك دلاري نگاه كنيد، عكس "جرج واشينگتن " از بنيانگذاران انقلاب آمريكا ، اولين رئيس جمهور آمريكا و از فراماسون‌هاي برجسته آمريكا را مي‌بينيد كه نام پايتختشان را نيز به نام او عوض كردند (در ابتدا اسم شهر واشينگنتن را، رم گذاشته بودند همانطور كه نيويورك ، نيو آمستردام بود) دقيقاً در پشت اين عكس شما جمله " IN GOD WE TRUST " را مي‌بينيد، آنهايي كه با نماد شناسي دلار آشنا هستند مي‌دانند كه در دلار، تقارن‌ها و عكس‌هاي مقابل و پشت هم، معناي همديگر را كامل مي‌كنند.
عكس "جرج واشينگتن " از بنيانگذاران انقلاب آمريكا ، اولين رئيس جمهور آمريكا و از فراماسون‌هاي برجسته آمريكا را مي‌بينيد كه نام پايتختشان را نيز به نام او عوض كردند (در ابتدا اسم شهر واشينگنتن را، رم گذاشته بودند همانطور كه نيويورك ، نيو آمستردام بود) دقيقاً در پشت اين عكس شما جمله " IN GOD WE TRUST " را مي‌بينيد.

اجازه دهيد كمي فراتر برويم
در داخل گنبدِ ساختمان كنگره آمريكا كه "كاپيتول " نام دارد، نقاشي قابل توجهي وجود دارد كه حلقه گمشده اين جمله است، اين نقاشي 4664 فوت مربعي كه 180 فوت از زمين ارتفاع دارد، توسط "كنستانتينو بروميدي " در سال 1865 تكميل شد.
بروميدي كه به "ميكل آنژ " كنگره معروف است، همانند همتاي خود كه مهمترين نقاشي‌هايش را بر سقف كليساي "سيستين " واتيكان كشيد، او نيز به مدت 3 سال تحت نظر پاپ گريگوري شانزدهم در واتيكان مشغول نقاشي بود، اما در سال 1852 بزرگترين معبد خدا را به خاطر كار در معبد خدايان ترك گفت و به آمريكا مهاجرت كرد و 25 سال از عمر خود را به نقاشي در معبد جديد يعني ساختمان كاپيتول صرف نمود.
سالن زيرِ گنبد ساختمان كنگره بر اساس يك معبد قديمي رومي و مربوط به دين مشركانه روم باستان به نام معبد الهه "ويستا "، "vesta "طراحي شده بود، بسياري از مشخصه‌هاي معبد در اين سالن مدور گنجانده شده بود، حتي قبلا وسط اين سالن حفره‌اي بود و در زير آن (طبقه زير زمين) آتشداني وجود داشت تا آتش معبد ويستا مجسم شود،( آتش آن معبد هميشه روشن بود و عده‌اي از كشيشه‌هايي كه عضو انجمن مخفي خواهري خاصي بودند، مسئول حفاظت از اين آتش مقدس بودند تا هميشه روشن بماند، جالب است كه اين گروه تنها كشيش‌هاي مؤنث در نظام ديني روم باستان بوده اند)، بعد ها به خاطر اين كه خطر سقوط به طبقه زير زمين عمارت كنگره وجود داشت، روي اين حفره را پوشاندند، اما هنوز اثر حفره در كف سالن همچنين آتشدان در زير آن (زير زمين عمارت كنگره) موجود است.

مهمترين نقاشي بروميدي در ساختمان كنگره طرحي است از آبرنگ بروي گچ بر سطح داخلي گنبد كنگره كه به ترسيم خدايان يونان اختصاص دارد ، مينروا،ولكان،نپتون،سرس و... در ميان آنها تصوير جرج واشينگتن در كنار ديگر خدايان باستاني قرار دارد، اين تصوير "آپوتئوسيس واشينگتن " نام دارد. آپوتئوسيس "Apotheosis "به معناي "دگرگوني الهي " يا به تعبير ديگر خدا شدن! است.
همان‌طور كه مي‌دانيد فراماسونري مجموع و ميراث تمامي اديان شرك آلود تاريخ مي‌باشد و به اين داشته‌ها از مصر و ايران باستان گرفته تا يونان باستان افتخار مي‌كند. فراماسون‌ها معتقدند، انسان مي‌تواند به مرتيه خدايي برسد، البته اين تفكرشان ناشي از ضعف شناخت مقام خداوند است. اما بر اساس اعتقادات شرك آميز فراماسونري كه از شبه اديان غير توحيدي اخذ شده، انسان‌ها اگر به دانش‌ها و رازهاي باستاني و جادوگري دست يابند، مي‌توانند كارهاي خارق العاده انجام دهند، يعني كاري كه انسان‌هاي ديگر نمي‌تواند انجام دهند، پس اين افراد كه توانايي‌هاي فوق بشري پيدا مي‌كنند، خدا ميشوند!
در وسط آن عكس واشنگتن و پشت دلار دقيقا بالاي سر واشنگتن عبارت " IN GOD WE TRUST " "ما به خدا اعتماد داريم " حك شده است.
با اين توضيح تصوير آپوتئوسيس واشينگتن راحت تر فهميده مي‌شود. پس، از منظر فراماسون‌ها، جرج واشنگتن كه از مؤسسان فراماسونري، انقلاب و حكومت آمريكا و اولين رئيس جمهورِ اولين حكومت ماسوني جهان است، در صف خدايان قرار گرفته و قابل پرستش! است.
در اين سالن در گذشته مجسمه جرج واشنگتن با سينه لخت وجود داشت كه هيئت و ژست زئوس خداي خدايان يونان باستان در معبد خدايان را گرفته بود، يك شمشير در دست چپش بود و دست راستش با انگشت اشاره و شست باز به بالا رفته بود، نماد خدا در تلقي شرك آميزشان، (البته مجسمه بوفومت يا همان شيطان نيز در اين حالت است!) كه بعدها آن را از اين سالن بيرون بردند.
به يك دلاري برگرديم
در وسط آن عكس واشنگتن و پشت دلار دقيقا بالاي سر واشنگتن عبارت " IN GOD WE TRUST " "ما به خدا اعتماد داريم " حك شده است.
با توجه به اين كه در يك دلاري تصويرهاي متقابل مكمل همديگرند، مي‌توان نتيجه گرفت كه خداي ادعايي آنها كه به آن معتقدند جرج واشنگتن است و به راهي كه او در آمريكا آغاز نموده كه همانا مقدمه جهان تك حكومتي سكولار است، اعتماد و اطمينان دارند و خود را ادامه دهندگان اين راه شيطاني مي‌دانند. اين راه، جهاني را ترسيم مي‌نمايد كه شيطان بر آن حاكم است و خدايي وجود ندارد.