تصرف سفارت آمريكا توسط دانشجويان

تمام قوانين بين المللي اجازه مي‌دهد كه آن دولت، خودش وسايل دفاعي و اسلحه و نيرو پياده كند! البته الحمد‌لله تا به حال نكرده‌اند. اگر وضع عوض نشود دولت راهي جز كناره‌گيري ندارد. مهندس بازرگان در چهاردهم آبان 58 يك روز پس از تسخير سفارت آمريكا از سمت خود استعفا داد و امام خميني(ره) نيز بدون هيچ تعللي استعفاي وي را پذيرفتند.

امام خميني(ره) در موضعگيري نسبت به تسخير لانه جاسوسي اين حركت را انقلابي بزرگتر از انقلاب اول نام نهاده و فرمودند:

«آن مركزي كه جوانان ما رفتند گرفتند، آنطور كه اطلاع دادند، مركز جاسوسي و مركز توطئه بوده است. آمريكا توقع دارد كه شاه را ببرد آنجا، مشغول توطئه شود، پايگاهي هم اينجا براي توطئه درست كنند و جوانهاي ما بنشينند و تماشا كنند.»

تسخير لانه جاسوسي توسط دانشجويان، ضربه سهمگيني بر آمريكا وارد كرد. روزنامه معاريو (چاپ اسرائيل) در تيتر صفحه نخست خود از اشغال سفارت آمريكا در ايران به عنوان «ابرقدرت در گروگان» ياد كرد.

آمريكا براي به شكست كشاندن انقلاب و نظام نوپاي جمهوري اسلامي تلاش‌های زیادی آغاز نمود. استمداد از افراد صاحب نفوذ، اعزام نماينده ويژه براي تغيير مواضع انقلابي، قطع رابطه سياسي (19/1/59) و سرانجام محاصره اقتصادي و حمله نظامي به طبس (5/2/1359) و حتي تلاش براي انجام كودتايي كه به كودتاي نوژه (18/4/59) معروف شد. اما تمام اين تلاش‌ها به شكست انجاميد. يكي از مهم‌ترين اين اقدامات، حمايت و تحريك عراق توسط آمريكا براي حمله به ايران بود[ كه پس از يك سلسله درگيري هاي مرزي و تجاوزهاي پي در پي و پراكنده (از ابتداي سال 59) سرانجام در 31/6/59 عراق حمله گسترده اي عليه ايران آغاز نمود

 منابع:

 

 ر.ك: دكتر ابتکار، معصومه، تسخير، انتشارات اطلاعات- چاپ اول ص 42 و43 و آمريكا در اسارت، ادوارد كلن، مترجمين پوران خاور، سرور طليعه، انتشارات قلم سال 62 ص 174 و ر.ك: سرمقاله آيا تصرف سفارت آمريكا در حمله عراق به ايران تأثير داشت؟، مجله‌ی نگين ايران شماره 10 ص 4و5و6

 اسناد لانه جاسوسی، ج 9، ص 14

 همان، ص 14