روش‌های جاسوسی آمریکا در ایران

وی با اشاره به حضور نیروهای آمریکایی در اطراف مرزهای کشورمان، اظهار داشت: در شرایطی که حجم وسیعی از نیروهای نظامی و همچنین اطلاعاتی آمریکا در اطراف مرزهای ایران مستقر شده است، جاسوسی و استراق سمع از شبکه های اطلاعاتی و مخابراتی ایران روشی مرسوم برای آمریکایی ها محسوب می شود.
این کارشناس مسائل خاورمیانه ادامه داد: در کنار این نباید همکاری برخی از کشورهای منطقه را در همکاری با نیروهای آمریکایی نادیده گرفت، کما اینکه چندی پیش دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی با کمک برخی از عناصر اطلاعاتی دستگاه امنیتی ترکیه به قصد تحت فشار قرار دادن ایران معاون بازنشسته وزیر دفاع سابق را ربوده و به نقطه ای نامعلوم انتقال داده اند.
مهم ترین منبع اصلی اطلاعات جاسوسی آمریکا شبکه های مخابراتی و همچنین شبکه های اینترنتی است .
 زارعی گفت: همچنین در عراق نیز با توجه به حضور گسترده نیروهای آمریکایی شاهد تحرکات وسیع نیروهای آمریکایی برای دستیابی به اطلاعات حساس از طریق شنود مکالمات تلفنی و همچنین پایگاه های جاسوسی کوچک هستیم.
وی افزود: البته حضور نیروهای اطلاعاتی آمریکا تنها محدود به عراق و ترکیه نمی شود بلکه نظامیان آمریکایی در کشورهای کویت، امارات و همچنین عمان حضور موثر دارند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه ادامه داد: همچنین بیش از 5 هزار نیروی آمریکایی که در بندر جوانی پاکستان و خلیج گواتر در کنار مرز ایران مستقر هستند که به طور حتم بحث جاسوسی در راس کارهای آن ها قرار دارد.
 
زارعی تصریح کرد: البته با تمام این فعالیت ها به علت هوشیاری نیروهای امنیتی ایران این قبیل اقدامات ثمرات بسیار محدودی برای آن ها داشته است و مرزهای شرقی و غربی ایران در زمره امن ترین مرزهای خاور میانه است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این ما نباید مرعوب برنامه های جاسوسی آمریکا شده و با بزرگ نمایی آن موجب فعال تر شدن آن ها در زمینه بحث های رسانه ای شود.
هم اکنون پایگاه هایی در کشورهای ترکیه، افغانستان و عراق متمرکز شده است که وظیفه اصلی آن استراق سمع از سیستم های مخابراتی و به خصوص شبکه تلفن همراه است
این کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: مهم ترین منبع اصلی اطلاعات جاسوسی آمریکا شبکه های مخابراتی و همچنین شبکه های اینترنتی است که باید برای مسدود کردن دسترسی آن ها به فکر ایجاد زمینه های لازم برای بومی کردن فناوری های مزبور در داخل کشور باشیم تا از چنین ضرباتی به نظام اطلاعاتی کشور جلوگیری شود.
زارعی گفت: هم اکنون پایگاه هایی در کشورهای ترکیه، افغانستان و عراق متمرکز شده است که وظیفه اصلی آن استراق سمع از سیستم های مخابراتی و به خصوص شبکه تلفن همراه است.
وی افزود: در کنار این نباید نقش پورتال ها و شرکت های اینترنتی آمریکایی را در جاسوسی از کاربران اینترنتی را فراموش کرد.
  می توانید با خرید کتاب خاطرات مستر همفر  اطلاعات بیشتری از روش های جاسوسی در ایران کسب کنید.