مرجعیت و عاشورا اهداف کینه توزانه سازمان جاسوسی آمریکا

با این نویسنده مصاحبه ای طولانی انجام شده که در آن از برنامه مطالعاتی سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) علیه مذهب تشیع و شیعیان پرده برداشته است. شما را به خلاصه آنچه در این کتاب آمده است دعوت می کنیم.
قرنها کشورهای اسلامی تحت سیطره کشورهای غربی قرار داشتند گرچه اکثر کشورهای اسلامی در قرن اخیر به استقلال دست یافتند اما نظام های سیاسی و اقتصادی بویژه فرهنگی و اجتماعی این کشورها تحت سیطره و نفوذ غرب قرار دارد و از آن تبعیت می کند.
در سال 1357 انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و در آغاز آن زیانهای فراوانی به آمریکا وارد نمود. در آغاز تصور می کردیم این انقلاب با خواست ملت متدین ایران صورت گرفته و رهبران آن این رویداد را ـ با توجه به شرایط و اوضاع آن زمان ـ به نفع خود استفاده کردند. ما گمان می کردیم با رفتن شاه می توانیم سیاستهای خود را از طریق افراد مناسب ادامه دهیم.
به مرور زمان و با گسترش فرهنگ و ابعاد انقلاب اسلامی و نیز سرایت آن به کشورهای منطقه بویژه عراق پاکستان لبنان کویت و دیگر کشورها دریافتیم که ما در تحلیل های خود بسیار در اشتباه بودیم. در یکی از جلسات سازمان (سیا) با مسئولین سرشناس آن و حضور نماینده سازمان اطلاعات انگلیس (به دلیل تجربه های طولانی مدت این سازمان در کشورهای اسلامی) به این نتیجه رسیدیم که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به دلیل شکست سیاستهای شاه در قبال انقلابیون نبود بلکه دلایل دیگری در کار بوده است مانند قدرت کاریزماتیک شخصیت دینی رهبر این انقلاب و همچنین بکارگیری فرهنگ شهادت که ریشه در قیام نوه پیامبر اسلام (امام حسین (ع)) در 1400 سال پیش دارد.
این فرهنگ در ایام محرم بوسیله عزاداری های حسینی ترویج می شود و تاثیرات عمیقی از خود به جای می گذارد. کمااینکه به این نتیجه رسیدیم که شیعیان نسبت به پیروان دیگر مذاهب اسلامی فعال تر و پرکارتر می باشند. در این جلسه مقرر شد تحقیقات و مطالعات بیشتری در زمینه مذهب تشیع صورت گیرد و نقشه ها و برنامه های منظمی براساس این مطالعات و تحقیقات در نظر گرفته شود. برای این کار مبلغ 40 میلیون دلار دریافت کردیم که باید براساس مراحل ذیل برنامه ریزی و هزینه گردد.
1 ـ گردآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز
2 ـ تعیین اهداف کوتاه مدت مانند برنامه های تبلیغاتی ضدشیعی و دامن زدن به اختلافات میان آنها و دیگر مذاهب اسلامی
3 ـ تعیین اهداف طولانی مدت با تحقیق ریشه کنی مذهب تشیع از اصول آن بوسیله مرحله ذکر شده و برای این کار به محققان و کارشناسانی در این زمینه جهت پاسخگویی به سوالهای ذیل ماموریت داده شده است:
الف) مناطق نفوذ شیعیان در جهان کدام است و شیعیان در چه نقاط و اماکنی حضور دارند
ب) چگونه می شود اختلافات داخلی میان آنها بوجود آورد و چگونه می توان اختلافات شیعی شیعی را میان آنها ایجاد کرد
ج) چگونه می شود به اختلافات شیعی سنی دامن زد و چگونه می توانیم از این اختلافات به نفع خود استفاده کنیم
پس از گردآوری اطلاعات از مناطق مختلف جهان و پس از بحث و بررسی و اطلاع از نقطه نظرات مختلف به نتایج بسیار ارزشمندی دست یافتیم. ما دریافتیم که قدرت مذهب تشیع در دست مراجع و علمای دینی است و آنها مسئولیت نگهبانی از مذهب و حراست از آن را برعهده دارند.
مراجع شیعی در طول تاریخ هرگز با حاکمان غیرمسلمان و حاکمان ظالم همکاری نکردند.
در ایران انگلیس توسط فتوای آیت الله (میرزای) شیرازی شکست خورد.
حاکمیت شاه که طرفدار آمریکا بود توسط آیت الله (امام) خمینی ریشه کن شد.
در عراق نیز صدام با تمام قدرتی که در اختیار داشت نتوانست حوزه علمیه نجف را تحت سیطره خود درآورد و این حوزه را تابع خود کند. این موجب شد که سالها حوزه نجف را محاصره کرده و دایره اختناق را بر آن تنگ تر کند.
در لبنان نیز امام موسی صدر ارتش انگلیس فرانسه و اسرائیل را وادار به فرار و عقب نشینی از این کشور کرد.
کمااینکه حزب الله لبنان ارتش اسرائیل را آزار داد و خسارتهای جبران ناپذیری به آن وارد کرد.
مطالعات و تحقیقات ما در این زمینه ما را به یک نتیجه مهم رساند و آن این است که هرگز و در هیچ حالتی نمی توان به طور مستقیم با مذهب تشیع جنگید و با آن مقابله کرد لذا شکست دادن آن امری بسیار دشوار است لذا باید برای این کار در پس پرده کارهایی را انجام دهیم.
ما بجای ضرب المثل انگلیسی ها که می گوید «تفرقه بینداز و حکومت کن» طبق ضرب المثل « تفرقه بینداز و تا ابد باقی بمان» عمل می کنیم لذا برای این هدف نقشه ها کشیدیم و برنامه ای دقیق همه جانبه و طولانی مدت بکار گرفتیم. در این زمینه از شخصیت های مخالف شیعیان حمایت کردیم و مقوله تکفیر شیعیان را ترویج دادیم به صورتی که در وقت مناسب فتوای جهاد علیه شیعیان توسط مذاهب دیگر بعمل آید و از این مقوله برای تخریب اعتبار و جایگاه مراجع تقلید و علمای دینی شیعه بوسیله شایعات و از قبیل آن استفاده شود تا جایگاه خود را نزد مردم از دست داده و تاثیر آنها از بین برود.
از مسائلی که باید به آن توجه کنیم مساله فرهنگ عاشورا و شهادت در راه خداست و باید مفاهیم آن را تحریف کنیم بگونه ای که شیعیان در نظر دیگران به صورت قومی جاهل و عاشق خرافات مطرح شوند این امر محقق نمی شود مگر با حمایت مالی از برخی وعاظ و مداحان و بانیان و بنیانگذاران اصلی مجالس عاشورا چرا که در میان آنها افرادی سودجو و عاشق شهرت وجود دارد.
در مرحله بعدی باید برای تخریب و نابودی مراجع ابزارهای متعددی و کارهای زیادی انجام دهیم و برای محقق شدن آن نویسندگان قلم به مزد و سخنوران عاشق شهرت بکار گیریم.
انتظار ما این است که در پایان سال 1389 (آغاز سال 2010 میلادی) مرجعیت را تضعیف سپس نابودی آن را به دست خود شیعیان و علمای دیگر مذاهب اسلامی رقم بزنیم و در پایان تیر خلاص را به مغز این مذهب و فرهنگ آن شلیک کنیم.

سازمان جاسوسی آمریکا:
مراجع شیعی در طول تاریخ هرگز با حاکمان غیرمسلمان و حاکمان ظالم همکاری نکردند.
در ایران انگلیس توسط فتوای میرزای شیرازی شکست خورد.
حاکمیت شاه که طرفدار آمریکا بود توسط امام خمینی ریشه کن شد.
در عراق صدام با تمام قدرتی که در اختیار داشت نتوانست حوزه علمیه نجف را تحت سیطره خود در آورد.

سازمان جاسوسی آمریکا:
ما از شخصیت های مخالفان شیعیان حمایت کردیم و مقوله تکفیر شیعیان را ترویج دادیم به صورتی که در وقت مناسب فتوای جهاد علیه شیعیان توسط مذاهب دیگر به عمل آید و از این مقوله برای تخریب اعتبار و جایگاه مراجع تقلید و علمای دینی شیعه به وسیله شایعات و از قبیل آن استفاده شود تا جایگاه خود را نزد مردم از دست داده و تاثیر آنها از بین برود.

سازمان جاسوسی آمریکا:
از مسائلی که باید به آن توجه کنیم مساله فرهنگ عاشورا و شهادت در راه خداست و باید مفاهیم آن را تحریف کنیم.