نفوذ در دل‌ها

من در زندان وارد اعتصاب غذا شدم، بعد از آن هم كه از انگلستان اخراج شديم و توانستيم به ايران برگرديم. خاطره جالب این دستگیری برای من این بود كه پليسي كه در دادگاه عليه من شهادت داده بود، روز آخر كه من از زندان آزاد و پس از آن از آنجا اخراج شدم، در آن روز آخر بين نماز ظهر و عصر آمد و به من گفت: «من يك سوال داشتم، ممكن است از خدا بخواهي مرا ببخشد.»
جالب بود. اين هم بعد معنوي و ملكوتي انقلاب ما كه آن‌گونه او را تحت‌تاثیر قرار داده بود تا بیاید و از من بخواهد برای بخشش او دعا كنم،‌ بعدی كه متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و دستخوش يكسري سياست‌هاي اقتصادي و سياسي شتابزده شده‌ است. آن پليس وقتی معرفت بچه‌ها و نماز جماعت آنها را ديد، تحت‌تاثير قرار گرفت.»