آبراهامیان نظر شرق شناسان درباره امام خمینی(س) را رد کرد

آبراهامیان از قول هاشمی رفسنجانی می نویسد: «شما در تاریخ اسلام کجا مجلس، رئیس جمهور، نخست وزیر و هیات وزیران پیدا میکنید؟ حقیقت این است که 80 در صد کارهایی که ما می کنیم هیچ سابقه ای در اسلام ندارند.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از آفتاب، یراوند آبراهامیان تاریخ نگار ایرانی در کتاب «مشی [امام] خمینی» که ترجمه قسمتی از آن در نشریه «اندیشه پویا» منتشر شد، تعریفی متفاوت با نظر شرق‌شناسان و غربی‌ها از مشی امام خمینی ارائه کرد و با آوردن هشت دلیل نشان داد که نگاه غربی‌ها به امام خمینی نادرست بوده است. او معتقد است: امام خمینی «در عرصه سیاست بسیار منعطف و بی‌اعتنا به برخی سنن بود».

این استاد کالج باروک دانشگاه نیویورک می نویسد: یکی از نشانه های بنیادگرایی عدم قبول مرزهای جغرافیایی در زمانه معاصر است، در حالی که آیت الله خمینی بر مفهوم وطن تاکید داشت و حتی از کاندیداتوری «طرفدار سرسختش» (جلال الدین فارسی) در اولین انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کرد؛ چون پدرش یک افغانی بود. و یا اینکه بنیاد گرایی «فراخوانی به اجرای بی قید و شرط احکام واصول موجود در متون اصلی مذهبی است» در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی بیشتر برگرفته از جمهوری پنجم دوگل است تا بر آمده از «عصر خلافت امامان».

آبراهامیان از قول هاشمی رفسنجانی می نویسد: «شما در تاریخ اسلام کجا مجلس، رئیس جمهور، نخست وزیر و هیات وزیران پیدا میکنید؟ حقیقت این است که 80 در صد کارهایی که ما می کنیم هیچ سابقه ای در اسلام ندارند.»

حتی استفاده از کارخانجات صنعتی، هواپیما و صنعت جدید و جواز فعالیت هایی چون هنر، موسیقی، شطرنج بازی و اجازه تحصیل به دختران در نظر آبراهامیان دلیل محکم بر عدم بنیاد گرا بودن است و در انتها با توجه به این موارد می نویسد: «ادعاهای شرق شناسان در خصوص آیت الله خمینی به نظر خنده دار می آید».