آخرین توصیه امام خمینی به حبیب الله عسگراولادی

در حالی که این روزها، حاج حبیب الله عسگراولادی از یاران دیرینه نهضت امام خمینی بطور مداوم  بر ضرورت وحدت میان نیروهای اصیل انقلاب اسلامی تاکید می کند، یکی از اعضای قدیمی بیت امام خمینی خاطره ای تاریخی و منتشر نشده، از آخرین توصیه های امام راحل به وی در آخرین روزهای عمر شریفشان را نقل کرد.

حاج مصطفی کفاش زاده که از اوایل دهه 1340 تا سال 1368 در منزل امام خمینی حضور داشت، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران جملاتی از امام خمینی خطاب به حبیب الله عسگرولادی را نقل کرد که متن این خاطره عینا در ذیل می آید:

" حدود یکماه یا پانزده روز قبل از بیماری امام و انتقال ایشان به بیمارستان(سال 1368)، در برنامه معمول  ملاقات و دستبوسی که برگزار می شد؛ آقای عسگراولادی هم حضور داشت و آخرین نفر صف بود. وقتی نوبت به ایشان رسید، آقا (امام خمینی) دست وی را گرفتند و گفتند: «اگر شما با هم وحدت نداشته باشید و متفرق شوید، شکست می خورید؛ تا می توانید وحدت داشته باشید و متفرق نشوید». امام این جمله را حداقل دوبار تکرار کردند و آقای عسگراولادی هم هر بار با بیان "چشم" جواب دادند".

کفاش زاده افزود: آقای عسگراولادی بر اساس همان توصیه امام، با سخنان خود منادی وحدت شد و با تلاش برای شکستن بن بستها، باعث شد تا افراد مختلف در خصوص مسائل اخیر در کشور به اظهار نظر بپردازند.