آراء چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک استانها

آمار هر کدام از استان‌های کشور درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک چهار نامزد شرکت کننده در انتخابات و درصد مشارکت مردمی اعلام شد که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت کشور و همچنین مرکز آمار ایران استخراج شده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)٬بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت کشور و همچنین مرکز آمار ایران میزان مشارکت مردمی در هر استان و به تفکیک هر کدام از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری استخراج شده است.

*نتایج در استان‌های آذری زبان تقسیم بندی جالبی داشته است
در استان آذربایجان شرقی و 18 شهرستان آن، احمدی‌نژاد از دیگر نامزدها جلو بوده و موسوی در شهرستان‌های کلیبر و تبریز بسیار به احمدی‌نژاد نزدیک شده و تنها در شهرستان شبستر از احمدی‌نژاد پیشی گرفته است.
کروبی نیز تنها در شهرستان کلیبر در جایگاه سوم قرار گرفته است و در سایر شهرستان‌ها، رضایی این جایگاه را در اختیار دارد.
بنابراین در استان آذربایجان شرقی محمود احمدی‌نژاد با یک میلیون و 131 هزار و 111 رای، معادل 264/56 درصد آرای ماخوذه را کسب کرد و پس از او، میرحسین موسوی با 677/41 درصد، محسن رضایی با 417/8 درصد و مهدی کروبی با 36/0 درصد قرار دارند.
در مجموع، استان آذربایجان شرقی با داشتن 2 میلیون و 461 هزار و 553 نفر واجد شرایط رای‌گیری، مشارکت 66/81 درصدی معادل 2 میلیون و 10 هزار و 340 نفر را شاهد بود.

مردم آذربایجان غربی با 17 شهرستان رای نخست خود را با میزان 656 هزار و 508 رای، معادل 20/49 درصد از یک میلیون و 334 هزار و 356 رای ماخوذه، به میرحسین موسوی دادند و پس از او، محمود احمدی‌نژاد با داشتن 76/46 درصد آرا، در فاصله کمی از موسوی ایستاده است.
در شهرستان‌های نقده، میاندوآب، مهاباد، ماکو، شوط، سلماس، سردشت، پیرانشهر، بوکان و اشنویه موسوی در رتبه نخست قرار داشته و احمدی‌نژاد رای شهرستان‌های شاهین دژ، خوی، چایپاره، چالدران، تکاب، پلدشت و ارومیه را به خود اختصاص داده است.
کروبی در این استان با 21 هزار و 609 رای، 61/1 درصد آرا و رتبه سوم این استان را کسب کرد. این در حالی است که رضایی تنها در ارومیه، چایپاره، خوی، سلماس و شاهین‌دژ رای بالاتری نسبت به کروبی داشته است.
مشارکت در استان آذربایجان غربی با وجود حضور یک میلیون و 883 هزار و 144نفر واجد شرایط و میزان رای ماخوذه معادل یک میلیون و 334 هزار و 356، حدود 85/70 درصد بوده است.

احمدی‌نژاد در استان اردبیل و 9 شهرستان آن، با کسب 325 هزار و 911 رای معادل 76/50 درصد از کل آرای ماخوذه (642 هزار و پنج رای)، اول شده است. وی در شهرستان‌های اردبیل، بیله‌سوار، پارس آباد، گرمی در جایگاه دوم پس از موسوی ( 16/47 درصد) قرار دارد اما با رای‌های ناشی از شهرستان‌های خلخال، کوثر، مشکین‌شهر، نمین و نیر فاصله خود را جبران کرده است.
محسن رضایی با کسب 02/1 درصد آرای ماخوذه این استان در جایگاه سوم نشسته است. وی در شهرستان‌های نمین، مشکین‌شهر، گرمی، خلخال، پارس آباد، بیله‌سوار و اردبیل بالاتر از مهدی کروبی قرار گرفته و کروبی 2 هزار و 319 رای از این استان را در سبد رای خود ریخته است.
این استان با داشتن 804 هزار و 881 نفر واجد شرایط و 642 هزار و پنج شرکت کننده در انتخابات، مشارکت 76/79 درصدی را تجربه کرده است.

بنابراین محمود احمدی‌نژاد در دو مرکز استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، رای نخست مردم را به دست آورده و مردم مرکز استان اردبیل، میرحسین موسوی را برگزیده‌اند.

در تمام هفت شهرستان استان زنجان، محمود احمدی‌نژاد با کسب 444 هزار و 480 رای و 88/75 درصد از کل آرای ماخوذه (585 هزار و 721 رای) بر رقبا برتری یافته و پس از او میرحسین موسوی با 126 هزار و 561 رای (60/21 درصد) و محسن رضایی با 24/1 درصد آرا (هفت هزار و 276 رای) قرار دارد.
کروبی تنها در شهرستان طارم توانسته است آرایی بیش از رضایی به دست آورد.
مشارکت 65/92 درصدی بین 632 هزار و 160 نفر واجد شرایط رای‌گیری در استان زنجان، در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت.

رای نخست استان قزوین و شهرستان‌های 6گانه آن به میزان 498 هزار و 61 رای (93/71 درصد آرای ماخوذه) به حساب احمدی‌نژاد گذاشته شده است تا پس از او موسوی با 177 هزار و 542 رای (64/25 درصد) قرار داشته باشد.
رضایی نیز رتبه سوم را با کسب هفت هزار و 978رای معادل 15/1 درصد آرا به خوداختصاص داده است.
این استان با دارا بودن 749 هزار و 205 نفر واجد شرایط و 692 هزار و 355 رای ماخوذه، مشارکت 41/92 درصدی را رقم زد.

*در استان‌های غربی و با جمعیت غالب لر و کرد وضع آرا به شکل زیر است:
احمدی‌نژاد در هشت شهرستان استان ایلام، 199 هزار و 654 رای از مجموع کل آرای ماخوذه (312 هزار و 667 رای) را معادل 85/63 درصد نصیب خود کرده است. موسوی نیز با 96 هزار و 826 رای و 96/30 درصد، پس از او قرار دارد.
کروبی در این استان با کسب 23/0 درصد رای (هفت هزار و 471 رای) سوم شده است و رضایی تنها در شهرستان‌های ایلام، ایوان و مهران رای بیشتری نسبت به کروبی در اختیار دارد.
357 هزار و 687 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات در استان ایلام حضور داشتند که مشارکت 41/87 درصدی در این دوره انتخابات را به نمایش گذاشتند.

هفت شهرستان استان چهارمحال و وبختیاری رای نخست خود را به احمدی‌نژاد دادند تا وی با اختصاص 359 هزار و 578 رای (معادل 57/72 درصد از 495 هزار و 446 کل آرای ماخوذه) رتبه نخست را از آن خود کند.
موسوی 106 هزار و 99 رای (41/21 درصد) را به خود اختصاص داده و پس از او رضایی با 57/4 درصد از کل آرا قرار دارد.
این استان مشارکت 12/88 درصدی در این انتخابات را با وجود 562 هزار و 238 نفر واجدان شرایط رای‌گیری رقم زد.

253 هزار و 962 نفر در شهرستان‌های پنج گانه استان کهگیلویه و بویراحمد به احمدی‌نژاد رای داده‌اند تا وی با کسب 87/68 درصد از 368 هزار و 707 آرای ماخوذه رتبه نخست را کسب کند. موسوی با 98 هزار و 937 رای (83/26 درصد) و رضایی هشت هزار و 542 رای پس از احمدی‌نژاد قرار دارند.
کروبی در شهرستان بهمئی بیش از رضایی رای آورده است.
415 هزار و 694 نفر در این استان واجد شرایط رای بودند و مشارکت در این استان به رقم 69/88 درصد رسید.

احمدی‌نژاد در همه 10 شهرستان استان کردستان، 315 هزار و 689 رای (68/51 درصد آرای ماخوذه) را در سبد خود ریخته است.
موسوی نیز 261 هزار و 772 رای (86/42 درصد) و کروبی 13 هزار و 862 رای (26/2 درصد) را از آن خود کرده‌اند تا با احتساب 610 هزار و 756 رای ماخوذه و 943 هزار و818 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات، مشارکت 71/64 درصدی مردم استان کردستان شکل گیرد.

در استان کرمانشاه و 14 شهرستان آن، 983 هزار و 422 نفر رای خود را به صندوق انداختند تا با توجه به وجود یک میلیون و 231 هزار و 672 نفر واجد شرایط در این استان، مشارکت 84/79 درصدی پدید آید.
573 هزار و 568 رای معادل 32/58 درصد آرای ماخوذه، به احمدی نژاد رسیده و 374 هزار و 188 رای معادل 04/38 درصد به موسوی اختصاص یافته است.
رضایی با توجه به رای 11 هزار و 258 نفری خود (14/1 درصد) در رده سوم ایستاده، در حالیکه رای کروبی در شهرستان‌های هرسین، گیلانغرب، کنگاور، صحنه، سرپل‌ذهاب، روانسر، دالاهو، ثلاث باباجانی و پاوه بیش از رضایی بوده است.

مردم واجد شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در استان لرستان و 9 شهرستان آن (یک میلیون و 124 هزار و 940 نفر) بار دیگر به احمدی‌نژاد اعتماد کرده‌اند تا وی با کسب 677 هزار و 829 رای، 29/70 درصد آرا را از آن خود کرده و پست ریاست جمهوری را بر عهده گیرد.
219 هزار و 156 رای (72/22 درصد) و 44 هزار و 36 رای (56/4 درصد) به موسوی و کروبی اختصاص دارد.
رضایی در شهرستان سلسله رای بیشتری به نسبت کروبی کسب کرده است.
مشارکت در این استان با احتساب آرای ماخوذه (964 هزار و 270 رای)،71/85 درصد بود.

در هشت شهرستان استان همدان، 765 هزار و 723 رای از مجموع یک میلیون و 19 هزار و 169 رای ماخوذه، به احمدی‌نژاد رسیده است تا وی را به عنوان نامزد منتخب این استان معرفی کند.
43/21 درصد آرای اخذ شده معادل 218 هزار و 481 رای به موسوی و 13 هزار و 117 رای معادل 28/1 درصد به رضایی اختصاص یافته است.
کروبی در شهرستان‌های اسدآباد، تویسرکان و نهاوند رای بیشتری نسبت به رضایی به دست آورده است.
مشارکت در استان همدان با توجه به یک میلیون و 256 هزار و 250 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات،12/81 درصد بود.

*نتایج انتخابات ریاست جمهوری در استان‌های شمالی به شرح زیر است:
در استان گلستان یک میلیون و 59 هزار و 769 نفر واجد شرایط شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بودند که با توجه به 869 هزار و 453 رای ماخوذه، میزان مشارکت 04/82 درصدی ایجاد شد.
از این میان، 515 هزار و 211 رای (25/59 درصد آرای ماخوذه) به احمدی‌نژاد و 325 هزار و 806 رای معادل 27/39 درصد آرای کلی به موسوی اختصاص یاقته است.
کروبی در این استان بجز شهرستان‌های مینودشت، گرگان، کردکوی، علی‌آباد، رامیان و آزادشهر در جایگاه سوم قرار گرفته است.

یک میلیون و 576 هزار 46 نفر از واجدان شرایط شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 16 شهرستان استان گیلان از مجموع یک میلیون و 483 هزار و 258 رای ماخوذه، 998 هزار و 573 رای را به احمدی‌نژاد داده‌اند . با توجه به رای 453 هزار و 806 نفری (59/30 درصدی) موسوی و 12 هزار و 22 نفری ( 81/0 درصدی) رضایی، مشارکت 11/94 درصدی را در این دوره انتخابات سبب شوند.

در استان مازندران و 16 شهرستان آن، از یک میلیون و 919 هزار و 838 رای ماخوذه، احمدی‌نژاد در همه شهرستان‌ها با کسب یک میلیون و 289 هزار و 257 رای، 15/67 درصد کل آرا را به خود اختصاص داده و یک میلیون و 919 هزار و 838 رای (49/30 درصد) نیز به موسوی رسیده است. 
همچنین رضایی 19 هزار و 587 رای (02/1 درصد) را داراست و غیر از چالوس و جویبار در رتبه سوم قرار دارد.

*استان‌های جنوبی نیز آمار خود را در انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر دارند:
مشارکت در استان بوشهر و 9 شهرستان آن با وجود 580 هزار و 822 نفر واجد شرایط و تعداد 493 هزار و 989 نفر در پای صندوق، حدود 41/87 درصد بود.
مردم این استان میزان 299 هزار و 357 رای را به احمدی‌نژاد دادند تا وی با کسب 59/60 درصد رای در هشت شهرستان این استان، رتبه نخست را داشته باشد. موسوی تنها در شهرستان کنگان بر احمدی‌نژاد پیشی گرفته و 177 هزار و 268 رای معادل 88/35 درصد از کل آرای ماخوذه را از آن خود کرده است.
رضایی در تمام شهرستان‌های استان بوشهر با 40/15 درصد رای، رتبه سوم را دارد.

رتبه نخست استان خوزستان و 23 شهرستان آن به احمدی‌نژاد اختصاص دارد. وی یک میلیون و 303 هزار و 129 رای (درصد کل آرای ماخوذه) را از آن خود کرده است.
موسوی با کسب 552 هزار و 636 رای، درصد کل آرا و رضایی با دارا بودن 139 هزار و 124 رای، درصد کل آرا را کسب کرده‌اند با این تفاوت که رضایی در شهرستان ایذه بر موسوی پیشی گرفته است.
مشارکت در این استان با توجه به وجود 2 میلیون و 801 هزار و 644 نفر واجد شرایط و 2 میلیون و 38 هزار و 845 رای ماخوذه، حدود بود.

919 هزار و 908 نفر می‌توانستند در استان هرمزگان و 12 شهرستان آن، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و با توجه به 743 هزار و 24 رای ماخوذه، میزان مشارکت به 77/80 درصد رسید.
در این استان احمدی‌نژاد با کسب 482 هزار و 990 رای،00/65 درصد آرای کلی را از آن خود کرده تا به عنوان نفر نخست این استان معرفی شود.
در شهرستان‌های میناب، قشم، خمیر، پارسیان و بستک موسوی بالاترین رای را داشته و در مجموع 241 هزار و 988 رای معادل 56/32 درصد را به خود اختصاص داده است.
رضایی نیز بجز در شهرستان‌های سیریک، خمیر، جاسک، پارسیان و بستک رتبه سوم را کسب و هفت هزار و 237 رای (97/0 درصد) را از آن خود کرده است.

*آمارهای به دست آمده در استان‌های شرقی در زیر می‌آید:
مردم شهرستان‌های هفت گانه استان خراسان شمالی، با 341 هزار و 104 رای (63/74 درصد کل آرای ماخوذه) دوباره احمدی‌نژاد را به عنوان رییس جمهوری خود برگزیده‌اند.
موسوی با 58/23 درصد (113 هزار و 218 رای) و رضایی با 4129 رای (34/10 درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کروبی تنها در شهرستان اسفراین بر رضایی تقدم یافته است.
464 هزار و یک رای ماخوذه در این استان وجود دارد.

24 شهرستان استان خراسان رضوی بجز خواف رای نخست خود را به احمدی‌نژاد داده‌اند تا وی با 2 میلیون و 214 هزار و 801 رای از مجموع سه میلیون و 181 هزار و 990 رای ماخوذه در این استان، 60/69 درصد کل آرا را کسب کند.
موسوی 884 هزار و 570 رای (79/27 درصد کل آرای ماخوذه) از این استان را به خود اختصاص داده است و پس از او، رضایی با 44 هزار و 809 رای (40/1 درصد) قرار دارد.
کروبی در شهرستان‌های گناباد و خواف رتبه سوم را داشته است.

احمدی‌نژاد در شهرستان‌های هشت گانه استان خراسان جنوبی با کسب 285 هزار و 984 رای از مجموع 383 هزار و 157 رای ماخوذه (51/73 درصد)، در جایگاه نخست قرار گرفته و پس از او، موسوی با 90 هزار و 363 رای معادل 40/24 درصد آرا است.
رضایی سه هزار و 962 رای (88/0 درصد) را به خود اختصاص داده و در رتبه بعدی ایستاده است.
در این سه استان، چهار میلیون و 664 هزار و 423 نفر می توانستند در انتخابات شرکت کنند بنابراین 38/86 درصد (چهار میلیون و 29 هزار و 148) در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشارکت داشتند.

مشارکت 22/75 درصدی مردم 14 شهرستان استان سیستان و بلوچستان با توجه به 982 هزار و 920 رای ماخوذه و یک میلیون و 306 هزار و 624 نفر واجد شرایط در این استان شکل گرفت.
67/51 درصد معادل 507 هزار و 946 رای این استان سبب شده است تا موسوی گزینه نخست استان سیستان و بلوچستان باشد. با این حال مردم شهرستان‌های میان‌کنگی، سرباز، زهک، زابل و دلگان بیشترین رای خود را به احمدی‌نژاد داده‌اند تا وی با 450 هزار و 269 رای (80/45 درصد) رتبه دوم را کسب کند.
کروبی بجز در زابل با 12 هزار و 504 رای و 27/1 درصد رتبه سوم را از آن خود کرده است.

*در بخش‌های مرکزی کشور درصدهای متفاوتی درباره هر یک از نامزدها به دست آمده است:
استان اصفهان و 22 شهرستان آن، 2 میلیون و 987 هزار و 946 نفر واجد شرایط شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را داشت که از این میزان 2 میلیون و 637 هزار و 482 نفر معادل 27/88 درصد، پای صندوق‌های رای آمدند.
از این تعداد، یک میلیون و 799 هزار و 255 نفر معادل 21/68 درصد به محمود احمدی‌نژاد رای داده‌اند. وی در تمام شهرستان‌های استان اصفهان رای نخست را از آن خود کرده است. وی 666 هزار و 955 رای از اصفهان را در صندوق خود دارد.
پس از او، میرحسین موسوی باکسب 746 هزار و 697 رای معادل 31/28 درصد آرا را به دست آورده است.
محسن رضایی نیز با کسب 51 هزار و 788 رای و 96/1 درصد آرای ماخوذه، در رده سوم همه شهرستان‌ها قرار دارد.

مردم پنج شهرستان استان سمنان میزان 295 هزار و 177 رای (00/77 درصد کل آرای ماخوذه) را به احمدی‌نژاد داده‌اند تا وی مقابل 77 هزار و 754 رای موسوی (28/20 درصد) رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
کروبی بجز در شهرستان گرمسار در سایر شهرستان‌ها رای کمتری نسبت به رضایی کسب کرده تا رضایی با چهار هزار و 440 رای، 15/1 درصد از آرا را به خود اختصاص دهد و سوم شود.
در استان سمنان 436 هزار و 492 نفر واجد شرایط بودند که با توجه به 383 هزار و 308 رای ماخوذه، مشارکت 81/87 درصد بود.

احمدی‌نژاد در تمام 10 شهرستان استان مرکزی 572 هزار و 988 رای (90/72) را کسب کرده است تا با توجه به کل آرای ماخوذه (785 هزار و 961)، در جایگاه نخست قرار گیرد.
موسوی با 190 هزار و 349 رای (21/24 درصد)، رضایی با 10 هزار و 57 رای (27/1 درصد) و کروبی با چهار هزار و 675، سبب شدند تا با توجه به وجود 885 هزار و 557 نفر واجد شرایط رای‌گیری در این استان، مشارکت 75/88 درصدی شکل گیرد.

از بین 2 میلیون و 842 هزار و 209 نفر از هم‌میهنان استان فارس در 26 شهرستان، که واجد شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بودند، 2 میلیون و 523 هزار و 300 نفر پای صندوق‌ها رفتند و مشارکت 77/88 درصدی را شاهد بودیم.
در تمامی شهرستان‌ها احمدی‌نژاد با کسب یک میلیون و 758 هزار و 26 رای، 67/69 درصد کل آرای ماخوذه اول شده است و پس از او، موسوی با 706 هزار و 764 رای و 00/28 درصد از کل آرا و رضایی با 94/0 درصد (23 هزار و 871 رای) قرار دارند.
کروبی در شهرستان‌های استهبان، خنج، سروستان، فسا و ممسنی رای بیشتری نسبت به رضایی برای خود به ثبت رسانیده است.

احمدی‌نژاد در استان کرمان و 17 شهرستان آن یک میلیون و 160 هزار و 446 رای (06/77 درصد آرای کلی) را کسب کرد و موسوی نیز 318 هزار و 250 رای (13/21 درصد).
محسن رضایی با 12 هزار و 16 رای و کروبی با چهار هزار و 977 رای رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند تا با توجه به وجود یک میلیون و 738 هزار و 280 نفر واجد شرایط و یک میلیون و 505 هزار و 814 رای ماخوذه، میزان مشارکت 62/86 درصدی شکل گیرد.

مردم 10 شهرستان استان یزد نیز روز بیست و دوم خردادماه به پای صندوق آمدند و 609 هزار و 856 رای به صندوق‌ها انداختند.
احمدی نژاد با 337 هزار و 178 رای (28/55 درصد) از شهرستان‌های این استان بجز اردکان، صدوق و یزد اول شده است و موسوی با 255 هزار و 799 رای (94/41 درصد) و محسن رضایی با هشت هزار و 406 رای (37/1 درصد) پس از او قرار دارند.

در استان قم با وجود 655 هزار و 988 نفر واجد شرایط، 599 هزار و 40 رای به صندوق انداخته شد و مشارکت 31/91 درصدی شکل گرفت.
مردم این استان و شهرستان قم، 52/70 درصد معادل 422 هزار و 457 رای خود را به احمدی‌نژاد داده‌اند و موسوی نیز 148 هزار و 467 رای (78/24 درصد) و رضایی 16 هزار و 297 رای (72/2 درصد) را به خود اختصاص داده‌اند.

*در استان تهران با 13 شهرستان، محمود احمدی‌نژاد سه میلیون و 819 هزار و 495 هزار رای (78/50 درصد کل آرای ماخوذه) را به خود اختصاص داده است تا رتبه نخست را از آن خود کند. وی در تمام شهرستان‌های این استان بجز پایتخت، بالاترین رای را از آن خود کرده است.
آرای شهرستان تهران نیز از کل چهار میلیون و 179 هزار و 188 رای ماخوذه، به میزان 83/51 درصد و 30/43 درصد بین موسوی (2 میلیون و 166 هزار و 245) و احمدی نژاد (یک میلیون و 809 هزار و 855) تقسیم شده است.
محسن رضایی نیز در همه شهرستان‌ها بجز دماوند با کسب 96/1 درصد کل آرای ماخوذه، جایگاه سوم را دارد.
تعداد افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هشت میلیون و 796 هزار و 466 نفر بود. بنابراین مشارکت 69/85 درصدی را در این استان شاهد بودیم.

*در مجموع و با احتساب آرای داخل و خارج کشور، 39 میلیون و 371 هزار و 214 نفر در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که محمود احمدی‌نژاد با کسب 24 میلیون و 592 هزار و 793 رای به عنوان رییس جمهوری دهم جمهوری اسلامی ایران شناخته شد