اساس اندیشه امام

با گذشت نزدیک به نوزده سال از رحلت معمار انقلاب اسلامی ایران، ضرورت‌های کاوش در زوایای متعدد اندیشه ایشان بیش از پیش احساس می‌شود.
دکترسید صادق طباطبایی، چهرة ناآشنایی نیست. با اوکه علاوه بر تعاملات رسمی، به‌دلیل رابطه خویشاوندی اش با بیت امام (ره)، از روابط نزدیک‌تر و صمیمانه تری با امام خمینی (ره)، بهره مند بوده است، ازپیر جماران گفتیم و شنیدیم.
• امروزه، تحلیل‌های گوناگونی درباره دلایل وقوع انقلاب اسلامی درایران وجود دارد. به‌نظرشما چه تحلیلی به واقعیت نزدیک است و می‌تواند نهضت مردم ایران به ره