امام خمینی (س) دردیداربا مردم تبریز:همه با هم مى‏خواهیم که به هیچ کس جوْر نشود

امام خمینی (س) درتاریخ هفتم فروردین سال 1358 درشهرقم ودرجمع گروهی ازاهالی تبریز درمورد رمز پیروزى انقلاب اسلامى، لزوم اتحاد دولت و ملت‏ سخنرانی کردند.متن کامل این سخنرانی به شرح زیراست:
اعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم‏
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
برادران تبریزى من خوش آمدید! عزیزان من به منزل خودتان آمدید! من نسبت به همه شما خدمتگزارم. من به همه شما محبت دارم. شما همه برادران من، فرزندان من هستید. من از مجاهدات شما در این نهضت تشکر مى‏کنم. من از گرفتاری هایى که براى ملتمان و خصوصاً آذربایجان پیش آمده است متأسفم. من مى‏دانم که در دوره سابق بر ملت ما، بر شما چه گذشت. ملت ما بحمد اللَّه قیام کرد، و آذربایجان همیشه در رأس قیامها بود؛  پیشقدم بود در قیام ها؛ و در این نهضت هم بحمد اللَّه آذربایجان پیشقدم بود. خداوند آذربایجان را براى ما حفظ کند. خداوند ملت ما را همه با هم پیوند بدهد.
ما همه برادر هستیم و همه با هم باید باشیم. رمز پیروزى ما همین وحدت کلمه و هم پیوستگى ما به هم بود. رمز پیروزى ما توجه به خداى تبارک و تعالى و پاسدارى اسلام بود. این رمز را حفظ کنید، این وحدت را حفظ کنید، این همبستگى را حفظ کنید، این توجه به اسلام را حفظ کنید. خداوند شما را پیروز کند بر همه امور.
ما الآن باز پیروزى مطلق برایمان حاصل نشده است. ما نصف راه را رفتیم‏.الآن مملکت ما باز آشوب است. آشفته است. مفسدین در اطراف مملکت شلوغ کارى مى‏کنند. باید به همت شما جوانها، هر کدام در هر جا که هستید، مرزهاى این مملکت را حفظ کنید؛ دست خرابکارها را کوتاه کنید. شما بودید که پیروزى را تا اینجا رساندید و شما باید باشید که پیروزى را به آخر برسانید. دولت ما تنها نمى‏تواند این کار را انجام بدهد؛ روحانیون ما تنها نمى‏توانند این کار را انجام بدهند. باید همه با هم باشند؛ دولت با ملت، ملت با دولت. الآن دولتْ دیگر دولتِ اسلامى است؛ دولت سابق نیست که دولت طاغوتى بود؛ دولت اسلامى است. دولت از خودِ شماست، و شما از خودِ دولت هستید. ارتش از خودِ شماست، و شما از خودِ ارتش هستید.
ارتش باید پشتیبان شما باشد، شما باید پشتیبان ارتش باشید. همه باید با هم این نقیصه‏هایى که الآن در ایران هست پر کنیم. همه باید با هم برادر باشیم. همه باید با هم این نهضتى که تا کنون حاصل شده است به آخر برسانیم. اگر خداى نخواسته این نهضت سستى پیدا بکند و ما برویم دنبال کار خودمان و بى‏تفاوت بشویم راجع به مقدرات مملکت خودمان، من خوف آن را دارم که خداى نخواسته باز مسائل سابق برگردد؛ باز خداى نخواسته آن خیانت ها و جنایت ها به مملکت ما برگردد. ما باید همه با هم باشیم و همه با هم این نهضت را به پیش ببریم؛ اینکه به واسطه وحدت کلمه ما و اتکال به خداى تبارک و تعالى و اتکال به قرآن مجید ما این نهضت را به آخر برسانیم و این ریشه‏هاى فاسدى که در مملکت ما بقیه‏اش باقى مانده است تا یک حدودى، اینها را بکلى از بیخ و بن درآوریم. مملکت در دست خود شما، براى خود شما، مقدرات مملکت به دست خود شما باشد؛ براى خود شما باشد.
من از خداى تبارک و تعالى پیروزى شما را خواستارم. و من از شما خواهشمندم که تشریف ببرید به محل خودتان و در آنجا حفظ کنید حدود و ثغور خودتان را، و حفظ کنید همه جهات خودتان را و نگذارید که اشخاص مفسد در بین جامعه پیدا بشوند وتبلیغات سوء بکنند.
ما امیدواریم که امر کردستان هم با صلح و صفا آرام بگیرد و همه ما با هم برادر باشیم. ما با کردستانى‏ها هم برادر هستیم، با آذربایجان هم برادر هستیم، با همه حدود و ثغور اینجا برادر هستیم. و همه با هم مى‏خواهیم که یک مملکت اسلامى با احکام اسلامى باشد که به هیچ کس جوْر نشود، به هیچ کس ظلم نشود؛ حکومت نتواند تعدى بکند، ارتش نتواند تعدى بکند. همه با هم باشیم و همه با هم پیش برویم خداى تبارک و تعالى شما جوانها را براى ما حفظ کند، و شما برادرها را براى ما نگهدارى کند. سلام بر همه شما!