امام خمینی: ربا بدترین نوع استثمار است

یکم خرداد 1358 ،حضرت  امام خمینی(س) هیئت موسس بانک اسلامی را در قم به حضور پذیرفته و در سخنانی به اهمیت تاسیس این بانک و از بین بردن بانک های ربوی تاکید نمودند. متن این سخنرانی به مناسبت روز بانکداری اسلامی در زیر منتشر می شود:

 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

ربا، بدترین نوع استثمار

 

اصل بهره از پول یک امرى است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک پولى آنجا گذاشته‏اند، بعد آن پول نه کارى، نه چیزى، یک چیزى در آورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتى این فرارهایى که بعضیها جایز مى‏دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راههایى گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست بهره بردارى از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتى که یک همچو بانک اسلامى که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگى است به جامعه و به اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم از سایر بانکها به واسطه این بانک سلب بشود و مردم توجه بکنند به این بانک که اسلامى است، مبنایش اسلام است، اسلامى است و مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.

لزوم برچیده شدن بانکهاى ربوى

و من توفیق شما را از خدا مى‏خواهم که در این راه با صداقت، با نیت صادقانه عمل بکنید، چنانچه هر کارى که با نیت صادقانه شد، آن کار به نتیجه مى‏رسد، و به نتیجه‏اى که بخواهید مى‏رسد. نیتها را باید صادق کرد و براى خدا. یک همچو کار بزرگى که شما الآن انجام مى‏دهید ان شاء اللَّه براى خدا باشد تا منافع آخرتى هم براى همه‏تان ان شاء اللَّه داشته‏باشد و من امیدوارم که توفیق پیدا بکنید و بانک شما یکوقت بانک اول باشد و سایر بانکها که بر مبناى بهره بردارى و بر مبناى خلاف و فساد است، اینها از بین بروند، یا بهره‏ها از بین بروند که همه اسلامى بشوند، آن وقت شما هم یکى از بانکها. اگر اسلامى شدند آنها هم بمانند، و الّا بالاخره باید برچیده بشوند اگر اسلامى نشوند. ان شاء اللَّه که موفق و مؤید باشید.

 [سرپرست هیأت: شنیدم که براى اینکه همه بتوانند داراى سهم باشند حداقل صد تومان و حداکثر صدهزار تومان گذاشته‏اند که همه بتوانند و آقایان ضمناً علاقه مندند که افتخار بدهید به ایشان و این هم مشوقى است براى آنها.]

... یک سهم هم من، ان شاء اللَّه که موفق و مؤید باشید.

 [و در خاتمه اساسنامه این بانک که طرز و نحوه عملکرد این بانک را مشخص مى‏کرد، تقدیم امام شد. و امام فرمود:]

ان شاء اللَّه موفق باشید. خداوند تأیید کند شماها را. سلامت باشید. خداحافظ شما.