امام خمینی(ه) و خیزش جهانى اسلام

با وقوع انقلاب عظیم اسلامى به رهبرى ابرمردى که ایمان و عرفان و شجاعت اش ریشه در تعالیم و تربیت قرآنى اهل بیت عصمت و طهارت داشت، بار دیگر وعده‌هاى برحق و بشارت آمیز خداوند سبحان مبنى بر دفاع از ایمان آورندگان عملى گشت و خورشید پرفروغ اسلام بر بشر معاصر پرتو افشانى نمود و در عرصه هاى مختلف زندگى مسلمانان سراسر جهان حیات مجدد یافت و جوامع اسلامى تولید مجدد جنبش هاى اسلامى را تجربه نمودند. چنان چه تحلیل گران وقایع بین المللى تصریح مى نمایند: آثار انقلاب اسلامى از مرزهاى ایران فراتر رفته است. [این انقلاب‌] بزرگ ترین منبع الهام دهنده براى جنبش‌هاى سیاسى و اسلامى در خاورمیانه وجهان بوده است.
حیات دوباره شعائر اسلامی، رویکرد مسلمانان، به ویژه نسل جوان، به تفکر اسلامی، پیروزى اسلام گرایان در انتخابات مجالس و شهردارى هاى کشورهاى اسلامی، تشکیل دولت هایى با اهداف و شعارهاى اسلامی، و حضور انبوه مسلمانان در محافل مذهبی، تنها بخشى از آثار روح خودباورى مسلمانان است که حضرت امام خمینى با نفس مسیحایى خود در پیکر نیمه جان جوامع اسلامى دمیدند؛ همان گونه که مقام معظم رهبرى فرمودند:
امام بزرگوار با این انقلاب، مسلمانان را نشاط بخشید و اسلام را زنده کرد و امروز اسلام آرزو و آمال نسل هاى جوان و یا کارکشته و روشنفکران است.
اما در عین حال آنچه اکنون بیش از هر چیز تعجب تحلیل گران بین المللى را برانگیخته و توجه صاحب نظران را به شدت به خود معطوف داشته تاثیرات وسیع و غیر منتظره‌اى است که انقلاب اسلامى در میان غیرمسلمان به ویژه در جوامع غربى برجاى گذاشته است.
هر تحلیل گر منصفى با بررسى و تحلیل همه جانبه پدیده فوق، بر این مطلب واقف مى گردد که امام خمینی(ره) با طرح اندیشه متعالى اسلام و دعوت جهانیان به آن، فصل جدیدى در تاریخ حیات دینى و معنوى انسان معاصر گشودند.

جهان؛ تشنه اسلام ناب محمدى
دلایل کافى و شواهد و قرائن متعددى حاکى از این است که:
انسان کنونى با سرخوردگى شدید از زندگى عارى از معنویت، شوق وصل به سرچشمه حقیقت را دارد و آنچه در این عصر، انسان معنویت خواه و خداجو در جستجوى آن است گوهر ارزشمندى است که تنها در ساحت قدسى آموزه هاى اسلامى قابل وصول است: از این رو جریان معنویت خواهى و دین گرایى عصر حاضر، ناچار به رستاخیز جهانى اسلام خواهى منتهى خواهد گردید.
رهبر کبیر انقلاب اسلامى با درکى عمیق از تحولات جامعه جهانى و شناختى دقیق از مطلوب واقعى انسان حقیقت جوى عصرحاضر و در تبیین واقعیت فوق تاکید مى فرمایند: امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدى است.
چنان که خلف صالح و شایسته انسان نیز تصریح مى نمایند: دنیاى امروز خواستار اسلام حقیقى مى باشد.

ابطال نظریه پایان نقش تاریخى اسلام
با حیات مجدد اسلام و بیدارى مسلمانان جهان در عصر امام خمینی(ره) تحلیل هایى که بر پایه اثبات رکود تدریجى اسلام استوار بود به شدت از اعتبار ساقط گشته است تا آنجا که حتى یکى از سیاست مداران معروف غرب با تایید رشد بسیار سریع اسلام در جهان حاضر مى گوید:
هگل فیلسوف آلمانى معتقد بود نقش اسلام به لحاظ تاریخى تمام شده است ولى این قضاوت درباره این دین جهانى اشتباهى بیش نبود و بسیارى از اروپایى ها نیز دچار تصور نادرست هگل از اسلام شدند.
برخلاف تحلیل هاى بعضى از نظریه‌پردازان، با حیات مجدد دین اسلام، رشد سریع و جهانى آن آغاز گشته است.
به طور کلى این غیر قابل انکار است که امروزه گرچه دین هاى بزرگ در حال عقب نشینى و یا دستکم سرگرم دفاع از خود هستند.... اسلام روبه پیشرفت نهاده است.

واقعیت صدور انقلاب اسلامى
پیروزى انقلاب اسلامى ایران فضاى مناسبى را جهت تجلى دوباره مکتب اسلام براى جهانیان فراهم نمود و آرمان صدور انقلاب نیز از همین ناحیه تکوین یافت.
حضرت امام- رضوان الله تعالى الله- در ترسیم واقعیت فوق با بیان این مطلب که الآن موج نهضت شما و انقلاب شما در عالم... رفته است و انقلاب شما بحمدالله صادر شده است نه اینکه صادر مى شود. مى فرمایند:
اسلام بحمدالله یک جلوه اى کرده است در همه دنیا شما بدانید از مرکز ایران اسلام پرتوش در تمام دنیا رفته است انقلاب ما صادر شده است و در همه جا اسم اسلام است و مستضعفین به اسلام چشم دوخته‌اند.
ایشان در جاى دیگر تاکید مى نمایند:
معتقدین به اصول انقلاب اسلامى در سراسر جهان روبه فزونى نهاده اند... به ملت دلاور ایران عرض کنم خداوند آثار و برکات معنویت شما را به جهان صادر نموده است.

اعتراف به شکوفایى جهان اسلام
اکنون رسانه هاى خبری، مجامع تحقیقاتى و شخصیت هاى بین المللى و تحلیل گران سیاسى و مفسران تحولات جهانى در حجم گسترده اى به تشریح و تحلیل نهضت جهانى اسلام خواهى پرداخته اند.
روزنامه آلمانى فرانکفورتر الگمانیه در مقاله اى تحت عنوان بازگشت اسلام با اشاره به امواج گسترده اسلام گرایى در سطح جوامع بشرى مى نویسد: پس از شکست مدل هاى غربى از لیبرالیسم تا مارکسیسم باید شاهد رنسانس اسلام بود.
روزنامه پرتیراژ سیدنى مورنینگ هرالد نیز در یکى از شماره هاى خود (در سال‌1985) طى گزارشى مى نویسد:
اسلام از مرزهاى جغرافیایى عبور مى‌کند مکاتب سیاسى و رژیم هاى ملى را پشت سر مى گذارد و کشورهاى مختلف شاهد تحرک سیاسى و رشد پاینده اسلام هستند.
گزارشگر شبکه تلویزیونى پربیننده سى ان ان آمریکا در برنامه نیم ساعته به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان (1374) تصریح کرد:

ماه مبارک امسال نشانگر رشد فزآینده اسلام و علاقه روزافزون سراسر دنیا به فراگیرترین دین جهان بوده است.
این شبکه به نقل از دانشمندان مسلمان اضافه نمود:
اسلام شاهد یک دوره شکوفایى دوباره است.
خبرگزارى ایتالیا (انسا) هم با مخابره گزارشى اعلام نمود: اسلام در نقاط مختلف جهان از مرزها فراتر رفته و به سیستمى براى احیاى مجدد زندگى در دنیاى پربحران کنونی... تبدیل گشته است.
راجرهاردى که چندى پیش براى شبکه تلویزیونى BBC برنامه اى به نام فرزندان امام خمینى تهیه کرده بود با اشاره به نتایج تحقیقات خود پیرامون رشد جهانى و سریع اسلام اظهار مى دارد:
اسلام امروز بزرگ ترین مسئله غرب است و حتى یک مسئله بین المللى است اسلام امروز نه فقط مسئله مربوط به خاورمیانه است بلکه عالم گیر شده و مبارزه با آن بسیار مشکل.
کلاوس کینکل، وزیر اسبق امور خارجه آلمان، طى مقاله اى با اعتراف به اینکه روز به روز نفوذ اسلام بیشتر مى شود و هم اکنون مسلمانان در 45 کشور دنیا اکثریت جمعیت این کشورها را تشکیل مى دهند.، مى‌نویسد:
درحالى که پیرامون اسلام درحدود 30 سال قبل برابر با 18 درصدجمعیت دنیا بوداینک به یک چهارم جمعیت دنیا (4/1 میلیارد) رسیده است.
رادیو بى بى سى هم به نقل از یک تازه مسلمان انگلیسى مى گوید: ما بایددر انتظار پیروزى اسلام در سراسر جهان باشیم.

چشم انداز روشن اسلام در جهان
مطابقت آموزه هاى تعالیم اسلامى با فطرت الهى انسان ها و واقعیت هاى زندگى عصر حاضر، ادامه روند روزافزون اسلام خواهى ملل مختلف جهان آینده اى بسیار درخشان را براى دین خاتم نوین مى دهد تا آنجا که ولى امر مسلمین تصریح مى نماید:
چشم انداز جهان امروز گویاى آن است که قرن 21 میلادى قرن اسلام است.
صاحب نظران و تحلیل گران تحولات جهانى نیز با بررسى واقعیت هاى موجود به انحاى مختلف واقعیت فوق را موردتایید و تاکید قرار مى دهند.
دکتر روبرت کرین، مشاور وقت نیکسون ریاست جمهورى اسبق آمریکا و رئیس بنیاد تمدن نوین این کشور، در مصاحبه با هفته نامه المسلمه چاپ لندن در همین ارتباط اظهار مى دارد: من مى‌گویم قدرت اسلام برترین قدرت قرن بیست و یکم خواهد بود.
روزنامه ایتالیایى ایل جورناله به نقل از اسقف ماجولینى مى نویسد:
آینده از آن اسلام است.
و نیکولاى کاسیوسى یرا استاد تاریخى دانشگاه کوبا نیز با صراحت در این زمینه مى گوید: من معتقدم در سال هاى 2000 اسلام نخستین دین جهانى خواهد شد.