انقلاب اسلامي؛ پايه گذار نظم نوين

اين تحول بنيادين كه به رهبري امام خميني(ره) به وقوع پيوست براساس اصولي بنا نهاده شد كه نشأت گرفته از مذهب تشيع بود و با خيلي از انقلاب هاي مادي گراي عصر حاضر متفاوت بود، از اين رو چالش هاي منطقه اي و فرامنطقه اي زيادي را به دنبال داشت.

انقلاب اسلامي ايران يك تحول عظيم و بنيادي و يك انقلاب معنوي بود كه بسياري از ساختارها را درهم شكست و تحولات اجتماعي و انقلابي در جهان را نيز دچار تغييراتي كرد، به همين دليل تأثير شگرف و متفاوتي در صحنه جهان گذاشت.

اين تحول بنيادين كه به رهبري امام خميني(ره) به وقوع پيوست براساس اصولي بنا نهاده شد كه نشأت گرفته از مذهب تشيع بود و با خيلي از انقلاب هاي مادي گراي عصر حاضر متفاوت بود، از اين رو چالش هاي منطقه اي و فرامنطقه اي زيادي را به دنبال داشت.

مسلم است چالشي كه انقلاب ايران در حوزه برون مرزي يعني منطقه اي و جهاني داشت بسيار عظيم تر و ملموس تر از آن چيزي بود كه در داخل احساس مي شد. با توجه به وسعت تأثيرات فرامرزي انقلاب اسلامي به بررسي تأثيرات مذكور از ديدگاه انديشمندان و شخصيت هاي مختلف جهان مي پردازيم.

سرويس خارجي

● الگوي آمريكاي لاتين

«فردي فرناندز» رئيس خبرگزاري بوليواري و يكي از روزنامه نگاران معروف آمريكاي لاتين، اتحاد و همدلي ميان مردم و رهبر انقلاب را رمز پيروزي انقلاب اسلامي ايران در جهان دانست و اظهار داشت، انقلاب اسلامي ايران رويداد بسيار مهمي براي بيداري و آگاهي جنبش هاي دموكراتيك در جهان بود و اين انقلاب نه فقط يكي از اهرم هاي قدرت بزرگ آمريكا در منطقه خاورميانه را از بين برد، بلكه با گذشت بيش از ۲۹ سال، اكنون نيز براي همه مردم آزاده انگيزه اي براي ادامه مبارزه و حركت هاي انقلابي عليه امپرياليسم آمريكا شده است.

وي با اشاره به اينكه انقلاب ايران با اتكا به ايمان قوي مردم و رهبري حضرت آيت الله خميني(ره) و حضور گسترده مردم در صحنه ها و مقابله با استبداد و سلطه بيگانگان به پيروزي رسيد افزود، واقعيت هاي ايران نشان مي دهد كه اين كشور با آنچه كه در تبليغات رسانه اي آمريكا عليه اين انقلاب و مردم ايران عنوان مي شود بسيار تفاوت دارد.

اين تحليلگر مسائل سياسي تصريح كرد، مردم ايران پس از انقلاب اسلامي با رسيدن به خودكفايي و پيشرفت هاي مهم علمي و تخصصي به استقلال واقعي دست پيدا كردند و بايد مردم آمريكاي لاتين از اين انقلاب درس بياموزند و آن را الگو و نمونه خود قرار دهند.

● منبع الهام براي مسلمانان

«سعيد ذهاب» دبيركل حزب وحدت مردمي اردن، پيروزي انقلاب اسلامي را منبع الهام براي مردم مسلمان و تحت سلطه خواند و گفت: رهبري امام خميني(ره) موجب ايجاد مرحله جديدي در تاريخ ايران و الهام بخش مردم كشورهاي عربي و اسلامي به خصوص مردم فلسطين شد.

وي افزود: مردم ايران بزرگترين سود را از پيروزي انقلاب اسلامي براي ساختن كشورشان و كمك به ملت هاي مسلمان از جمله فلسطين نصيب خود كردند.

ذهاب تصريح كرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران ضربه بزرگي به منافع اقتصادي و سياسي آمريكا پس از سقوط رژيم محمدرضا شاه وارد كرد.

وي افزود: زيان اقتصادي آمريكا از دست دادن امتيازات نفتي و بازار بزرگ ايران و زيان سياسي آن خارج شدن ايران از جرگه كشورهاي هم پيمان واشنگتن بود.

دبيركل حزب مردمي اردن همچنين گفت: به اين دليل است كه آمريكا از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران براي ضربه زدن به آن نقشه مي كشد و مخالفت واشنگتن با برنامه هسته اي ايران به علت تصميم اين كشور براي مستقل ماندن است.

وي از مردم كشورهاي عربي و اسلامي خواست تا از برنامه هسته اي ايران حمايت كنند زيرا موفقيت اين كشور در اين زمينه، موفقيت امت اسلامي و نشانه قدرت آن در برابر سلطه آمريكا و رژيم صهيونيستي است.

● رويداد بزرگ جهاني

«والنتين پروماكف» انديشمند برجسته روسي گفت، آيت الله خميني(ره) مفهوم فرهنگي فرمانبري جامعه را تغيير داد و ديوار ترس را شكست و مردم را به سوي چشمه پاك فطرت الهي هدايت كرد.

وي افزود، انقلاب اسلامي در سراسر جهان به نام امام خميني پيوند خورده است، زيرا اوست

كه انقلاب مردم ايران را به يك رويداد بزرگ جهاني تبديل كرده است. او همانند انبيا با حضور خود، دين، سياست، انقلاب، خدا و مردم را و ارتباط ناگسستني آنها را با انسان متفكر نشان داد و معني قيام خويش و قيام انبياي الهي را يادآور شد.

پروماكف تصريح كرد، امام خميني جهان بيني مذهبي را احيا و نور ايمان را روشن ساخت و بزرگ ترين حماسه عظيم فداكاري عصر ما را به وجود آورد.

وي خاطرنشان كرد، شعار معروف نه شرقي، نه غربي، توسط ايشان موجب استقرار و ايجاد استقلال براي حكومت اسلامي شد و اين به دور از اختيار ابرقدرت ها، اتفاق افتاد.

● آمال مسلمانان جهان

«عمادالدين احمد» استاد برجسته دانشگاه هاي مريلند و جرج تاون پيرامون تاثير انقلاب اسلامي ايران گفت: اكنون انقلاب اسلامي ايران به دو دليل به عنوان اميد و آمال مسلمانان جهان مورد احترام است، دليل نخست آنكه اين انقلاب نشان داد قدرت دولت كه در اكثر قسمت هاي جهان در سراسر قرن بيستم مورد اعتراض واقع شده بود، مقاومت ناپذير نيست و دليل دوم اينكه اين انقلاب نشان داد چگونه اسلام خودش مي تواند ابزاري موثر در افزايش مقاومت در مقابل سركوب و ظلم باشد.

وي در مورد نقش امام خميني(ره) در پيروزي انقلاب اسلامي تاكيد كرد: ترديدي در نقش امام خميني به عنوان رهبر سياسي در ظهور انقلاب اسلامي ايران وجود ندارد. شخصيت كاريزماتيك ايشان، بيان قدرتمند، توسل به اسلام، هوش و استعداد، ارتباط با مردم و ذكاوت سياسي وي همگي در اين امر دخيل بودند.

اين كارشناس برجسته مسائل بين الملل در مورد پيش بيني امام خميني(ره) در مورد سقوط اتحاد جماهير شوروي اظهار داشت: من معتقدم كه امام خميني از آنچه كه ابن خلدون در شش قرن پيش در مورد سقوط امپراتوري ها گفت، آگاه بود. ابن خلدون توضيح داد كه وقتي امپراتوري ها از سياست هاي منطقي بانيان خود فاصله مي گيرند، سقوط مي كنند و من به طور مسلم مي دانم كه ايشان كلمات خداوند در قرآن را مطالعه كرد كه خدا در قرآن مي فرمايد، امپراتوري هاي بزرگ وقتي از عدالت فاصله مي گيرند و به ابزار سركوب تبديل مي شوند، ابزار سقوط خود را فراهم مي سازند.

● منبع اميد مردم

پروفسور «يحيي ميچوت» استاد الهيات و مطالعات اسلامي در دانشگاه آكسفورد، انقلاب اسلامي ايران را به عنوان منبع اميدي براي مردم دنيا در رهايي از غلبه كشورهاي ديگر و كسب استقلال توصيف كرد.

وي كه نروژي الاصل است و مسلمان شده در تشريح انقلاب اسلامي و تاثيرهاي آن گفت، انقلاب اسلامي مهمترين تاثير را در اواخر قرن بيستم بر جاي گذاشت و نه تنها براي مسلمانان بلكه براي تمامي دنيا پر تاثير بود.

پروفسور ميچوت در زمينه ويژگي هاي انقلاب اسلامي ايران گفت: به عقيده من انقلاب اسلامي ايران يك انقلاب واقعي مردمي بود.

انقلاب اسلامي ايران، ارتجاع رژيمي را كه در ايران بر سر كار بود نشان داد و پيشرفت و اراده مردمي در اين انقلاب توسط امام خميني جلوه گر شدند. وي در ارتباط با شخصيت امام خميني (ره) گفت: من متاسفانه افتخار ديدن امام خميني را نداشتم اما آنچه كه بيش از همه از وي به ياد دارم اين است كه امام خميني، جدا از نحوه صحبتش كه به نحو بسيار شيريني زبان فارسي را صحبت مي كرد و شنيدن آن واقعا لذت بخش بود، از ويژگي هاي بارزي برخوردار بود و درايت، فروتني و ايمان عميق امام خميني از ويژگي هاي بارز شخصيت ايشان به شمار مي روند.

امام خميني پس از انقلاب اسلامي از بيشترين و بزرگترين قدرت ها برخوردار بود اما همچنان در ساده ترين مكان در تهران زندگي مي كرد و قدرت موجب تغيير زندگي و رفتار امام خميني نشد.

امام خميني پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همچنان به روش ساده زيستي خود ادامه داد و در همان حال كشورش را به عنوان رهبري كه جاذبه شخصيتي داشت، هدايت و رهبري كرد.

امام خميني به مانند بسياري از رهبران ديگر انقلاب ها عمل نكرد، براي مثال وقتي به رهبران انقلاب ها در روسيه و چين نگاه كنيد مي بينيد كه چگونه پس از انقلاب و به قدرت رسيدن، عوض شدند و به صورت حمكرانان و رهبراني ظالم درآمدند. اما در امام خميني چنين خصيصه اي وجود نداشت.

پروفسور ميچوت درباره تاثير انقلاب اسلامي ايران بر مسلمانان انگليس گفت: من فكر مي كنم در چند سال نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي، جوامع مسلمان در سراسر جهان متوجه وقوع اين حادثه بزرگ شدند و متوجه شدند كه انقلاب اسلامي ايران چه تحول بزرگي بوده است.

بازگشت عزت و كرامت به مسلمانان

«احمد جبرئيل» دبيركل جبهه خلق آزادي فلسطين درباره تاثير انقلاب اسلامي ايران در جهان و به ويژه جهان اسلام گفت،

امام خميني (ره) با انقلاب اسلامي خود، روحيه انقلابي را به اسلام و عزت و كرامت را به مسلمانان بازگرداند.

وي افزود، بنيانگذار جمهوري اسلامي، اسلام را از انزوا نجات داد، ديدگاه مرتجعانه، نسبت به اين دين مبين را كه دشمنان در طول صدها سال ارائه كرده بودند، از ميان برد و مقوله دين افيون ملت ها را منسوخ كرد و اسلام را در سطح بين المللي به عنوان يك نياز انساني در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مادي و معنوي مطرح كرد.

احمد جبرئيل اظهار داشت، امام خميني (ره) جهان اسلام را از خواب بيدار كرد، به مسلمانان حيات جديدي بخشيد و ثابت كرد كه اسلام قادر است ملت هاي مستضعف و محروم را آزاده كرده، آنان را در برابر كشورهاي استكباري و طغيان گر به حركت درآورد.

● بهترين جايگزين

امام خميني (ره) به جهان نشان داد كه ابرقدرت ها، مالكان جهان محسوب نمي شوند و براي جهان، جايگزيني بهتر از آنها وجود دارد و آن اسلام است.

دكتر محمد علي استاد دانشگاه و سردبير مجله «مسلمان» در مكزيك با ابراز مطلب فوق افزود، در حال حاضر اسلام مركز اصلي توجه افكار عمومي و سياست هاي جهاني است و مردم جهان متوجه شده اند كه تنها قدرتي كه در مقابل مستكبران ايستادگي كرده است اسلام است.

وي تصريح كرد، ابرقدرت ها كه تا پيش از انقلاب اسلامي به هيچ وجه ارزش و بهايي به اسلام نمي دادند و آن را صرفاً يك دين يا يك سري آداب و قوانين مي پنداشتند، اكنون در تمام معادلات خود، جاي بزرگي به آن مي دهند.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد، بنيادگرايي و جنبش هاي اسلامي، همه كشورهاي اسلامي و گاه غير اسلامي را فراگرفته و عرصه را بر امپرياليسم و رژيم هاي دست نشانده آن در جهان تنگ كرده است.

وي اضافه كرد، مسلمانان جهان اميدوارند كه روزي بيايد كه اسلام حرف آخر را بزند.

● معجزه قرن

«احمد بن بلا» نخستين رئيس جمهور الجزاير انقلاب اسلامي ايران را معجزه قرن دانست و گفت، اين انقلاب را با هيچيك از انقلاب هاي جهان نمي توان شبيه دانست.

وي افزود، انقلاب هاي زيادي طي سال هاي اخير در جهان روي داده است ليكن در اكثر آنها به تغيير رژيم بسنده شد بدون آنكه اعماق فكري انسان را دگرگون سازد.

بن بلا تصريح كرد، ملل عرب بايد زنده شدن اسلام را در قرن بيستم مديون انقلاب اسلامي ايران باشند. امروز آواي نهضت خميني در دور افتاده ترين نقاط جهان اسلام به گوش مي رسد.

● الگوي مردم آفريقا

دكتر پيري قائم مقام وزير خارجه زامبيا گفت انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) الگويي براي مردم آزاده جهان به ويژه مردم آفريقا است.

وي افزود، حركتي كه امام خميني (ره) براي احياي هويت اسلامي مسلمانان آغاز كرد، فقط به كشور ايران محدود نشد و در فاصله زماني كوتاهي مسلمانان جهان، از جنوب آسيا گرفته تا شمال آفريقا و از منطقه بالكان تا قفقاز را تحت تاثير قرار داد.

دكتر پيري اظهار داشت، مردم و مسئولان كشورهاي آفريقا خواهان استفاده از امكانات و منابع معنوي و مادي ايران هستند ولي متاسفانه تبليغات سوء دشمنان مانع از تحقق اين هدف مي شود.

● حاكميت جهاني

«آلوين تافلر» استراتژيست و تحليلگر مسائل سياسي آمريكا گفت، وقتي آيت الله خميني فتواي قتل سلمان رشدي را صادر كرد در واقع براي حكومت هاي دنيا پيامي تاريخي فرستاد كه بسياري از دريافت و تحليل آن عاجز ماندند و مضمون واقعي پيام امام چيزي نبود مگر فرارسيدن عصري جديد از حاكميت جهاني، كه غربي ها بايد آن را با دقت مورد نظر و بررسي قراردهند.

وي افزود، ادامه حركت امام خميني، قلمرو انديشه هاي بشري، جايگاه حكومت هاي دولتي و اقتدار دولت هاي ملي و محلي را نيز تغيير مي دهد.

● بازگشت به اسلام

احمد يوسف از نويسندگان سوري درباره نقش انقلاب اسلامي در جهان اسلام اظهار داشت، بي شك نقش كليدي امام خميني(ره) در برپايي انقلابي بزرگ كه جهان را متحول كرد بر كسي پوشيده نيست.

وي اضافه كرد، انسان امروز با تمدن و تكنولوژي هاي جديد چيزي به دست مي آورد و چيزي از دست مي دهد. چيزي كه به دست مي آورد يك چيز مادي است اما چيزي كه از دست مي دهد يك چيز معنوي است و از اين لحاظ شخصيت و روح انسان در عصر امروزي با ابزار مدرنيته جديد زير فشار تمدن غربي جديد است.

احمد يوسف خاطرنشان كرد، راه رهايي از اين شرايط چيزي نيست جز بازگشت به معنويت و اين ميسر نمي شود جز از راه بازگشت به اسلام كه پناه بياوريم به دامن اين دين روحاني كه ارزش هاي انساني ما و كرامت ما حفظ شود و اين درست همان راهي است كه امام خميني(ره) به روي ما گشود.

● انقلابي فراگير

رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس ايتاليا گفت، ايران داراي تاريخي كهن، تمدني ريشه دار و يكي از مراكز مهم حيات فرهنگي، اجتماعي و سياسي بشري است و نقشي كه جمهوري اسلامي ايران در ايجاد ثبات، صلح و امنيت در منطقه خاورميانه دارد بر كسي پوشيده نيست و تمام اين بركات از وقوع انقلاب اسلامي معجزه قرن ايران است.

وي افزود، جهانيان همچنان تحت تأثير اين انقلاب معنوي قراردارند و اميدواريم پيام مبتني بر آزادي، استقلال اين انقلاب در عرصه جهاني درك شده و فراگير گردد.

وي همچنين گفت، يكي از اهداف انقلاب اسلامي ايران برتري بر سلطه بيگانگان و استقرار آزادانديشي است كه اميدواريم محقق شود.

● احيا كننده دين

«لورنس داويدسون» استاد تاريخ دانشگاه «وست چستر» آمريكا گفت، انقلاب اسلامي ايران دين اسلام را احيا كرد.

وي افزود، هويت ايران در اسلام شيعه است و انقلابي كه كاملا ايراني باشد، حتما صداي اسلامي خواهد داشت.

اين استاد خاطرنشان كرد، مردم ايران با وقوع انقلاب اسلامي ثابت كردند كه تمايلي به سياست هاي سكولاريستي شاه ندارند و همگي بر ماهيت اسلامي بودن اين انقلاب تأكيد كردند.

وي تصريح كرد، من از انقلاب اسلامي ايران خاطرات بسيار مثبتي دارم كه مربوط به قيام مردم تحت فشار رژيم تروريستي پهلوي بود و از يادآوري آن خاطرات خرسند مي شوم.

● فرهنگ مقاومت

«اسماعيل سكريه» نماينده مجلس لبنان درباره انقلاب اسلامي ايران اظهار داشت، فرهنگ مقاومت شاخصه انقلاب اسلامي ايران است و ايجاد آن در روند اين انقلاب، تحولي شگرف در جهان به خصوص بين نهضت هاي آزاديبخش محسوب مي شود.

وي افزود، برخلاف انقلاب هاي كشورهاي ديگر كه امواج آنها تنها در داخل آن كشورها نمايان مي شد و تأثيرات آن در نهايت منطقه اي بود، انقلاب اسلامي از ايران آغاز شد اما تأثير و بركات آن شامل همه جاي جهان به خصوص مسلمانان و جنبش هاي رهايي بخش براي مقابله با ظلم وجور شد. اين نماينده مجلس تأكيد كرد، اگر امروز ما شاهد تحركي در قضيه فلسطين، مقاومت در لبنان و مبارزات ضداستكباري در ديگر نقاط جهان هستيم تأثيرات انقلاب شكوهمند اسلامي به رهبري امام خميني(ره) و تداوم روش و سياست هاي اين نهضت در رهبري هاي حضرت آيت الله خامنه اي است.

وي تصريح كرد، نهضتي كه امام خميني(ره) بر پا داشت و امروز توسط فرزندان معنوي ايشان نه تنها در ايران بلكه در همه جاي دنيا تداوم دارد، باعث از بين رفتن خودشيفتگي ظاهري بسياري از روشنفكران و مردم مسلمان كشورهاي اسلامي به غرب و جايگزيني آن به مقابله با مظاهر فرهنگ منحط و مهاجم غرب شد.

سكريه گفت، اينك آمريكا و كشورهاي غربي، ديگر به راحتي ۳۰سال قبل نمي توانند با اسلام و مظاهر و ارزش هاي آن مبارزه كنند و اين از بركات انقلاب اسلامي است.

● فصل جديد

«عبدالمجيد دنديس» شخصيت فلسطيني درباره تأثير انقلاب اسلامي ايران بر روي ملت هاي منطقه گفت، پيروزي انقلاب اسلامي ايران فصل جديدي براي ملت هاي منطقه به خصوص ملت فلسطين گشود.

وي افزود، پيروزي انقلاب اسلامي ضربه بزرگي به منافع آمريكا و هم پيمانانش يعني رژيم صهيونيستي زد و اين دو، هم پيمان خود يعني شاه سابق ايران و پايگاه هاي خود در اين كشور را از دست دادند و ايران هم پيمان ملت فلسطين شد.

دنديس گفت، دشمني آمريكا با ايران از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي با حمله رسانه اي، تبليغاتي و ديپلماسي آغاز شد و امروز متوسل به سازمان هاي حقوق بشر و مسئله هسته اي شده است.

وي تصريح كرد، آمريكا درصدد توطئه براي ايران حتي از داخل است اما همه اين توطئه ها به شكست منجر مي شود زيرا كسي به صحبت هاي آمريكا توجهي نمي كند.