آیت الله بروجردی و ساخت مسجد هامبورگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از خبرگزاری حوزه در عصر مرجعیت آیت الله العظمى بروجردى قدس سره شریف قرار شد تا در شهر هامبورگ آلمان، مسجد و مرکزى براى نشر تعالیم اسلام ساخته شود. لذا شخصى را براى تهیه زمین به هامبورگ فرستاد. آن شخص رفت و زمینى تهیه و خریدارى کرد و به محضر آقاى بروجردى بازگشت، بعضى به آقاى بروجردى خبر داده بودند که زمین خریدارى شده در جاى مطلوب و مرغوب نیست آقا نیز به نماینده خود گفتند: شنیده‌ام، زمین خریدارى شده در موقعیت مناسبى قرار ندارد و این براى جامعه‌ای که ارزش را در زیبائى ظاهرى مى‌بیند، صلاح نیست.
آن شخص گفت : آقا! یعنى مى‌فرمایید در بالاى شهر هامبورگ و در کنار دریا، زمین تهیه کنیم؟ آن جا خیلى گران است .
ایشان فرمودند: بله، ‌زمین مسجد را در جاى مناسب تهیه کنید، من هزینه اش را تامین مى‌کنم، شما تصور مى‌کنید براى من زمین مى خرید؟ خیر این مکان به نام امام زمان (عجل الله تعالى له الفرج )است، باید در جاى آبرومندى باشد که باعث تحقیر مسلمین نشود.
سرانجام مسجد اعظم هامبورگ در زمین بسیار خوبى به مساحت تقریبا چهار هزار متر مربع در کنار دریاچه آلستر ساخته شد.