آیت الله سید زین العابدین خوانساری

آیت الله ذی فنون، فقیه و رجالی آقا سید زین العابدین خوانساری را سر سلسله خاندان معروف روضاتی دانسته اند میلاد او در تاریخ ۱۱۹۰ هجری قمری در خوانسار رقم خورده است.
او را یگانه روزگار خویش یاد کرده و در نقل است که در فقه و اصول، رجال و حدیث، تفسیر و ادبیات، کلام و فلسفه تبحر کافی داشته، مضافاً آورده اند که او عابدی زاهد، متقی و صاحب کرامات باهره بوده است به گونه ای که اصفهانیان به کرامت و تقوای او اعتقاد مفرطی داشته و حتی نقل کرده اند که یهودیان و نصرانیان برای آن بزرگوار نذورات می آوردند و به مقصد مطلوب می رسیدند.
 
تکیه شیخ محمد تقی رازی محل دفن آقا سید زین العابدین خوانساری
سید زین العابدین نزد پدرش آیت الله آقا سید ابوالقاسم خوانساری زانوی شاگردی به زمین زده و مقدمات و بسیاری از علوم را در محضر او آموخت. استاد دیگرش که او نیز از همین خاندان به حساب می آید آیت الله آقا سید ابوالقاسم ابن سید حسن بوده و علم رجال و بسیاری از علوم نقلی را نیز نزد مرحوم آیت الله سید محمد مهدی خوانساری صاحب رساله معروفه ابوبصیر فرا گرفت.
مرحوم آیت الله آقا سید زین العابدین خوانساری در بیست سالگی به نجف اشرف مهاجرت کرد و در زمره مهاجران الی الله قرار گرفت، اما پس از مدت کوتاهی به ایران بازگشت و در سال ۱۲۱۰ هجری قمری به اصفهان آمد و نزد حاجی کرباسی صاحب اشارات الاصول، فقه و اصول را و در محضر ملا علی نوری “فیلسوف نامی” فلسفه و علوم عقلی را و نزد ملا علی اکبر ایجئی صاحب کتاب زبده المعارف کلام و اعتقادات را و در حضور سید شفتی نیز مراتب دیگر علمی را فرا گرفت و از محضر بزرگانی چند به دریافت اجازه نائل گردید که سید محمد باقر شفتی یکی از آنان است.
آورده اند که او را ۱۲ اثر علمی بوده است مانند بهجه الناظر و سرور الخاطر.
مرحوم سید زین العابدین در ۱۰ جمادى الثانیه سنه ۱۲۷۵ هجری قمری در سن ۸۵ سالگی دار فانی را وداع گفت و به سوی عالم بقا پر گشود. وی در قبرستان تخت فولاد اصفهان، در تکیه شیخ محمد تقی، طرف بالاسر مادر شاهزاده، به خاک سپرده شد.