آیت الله شیخ ابوالقاسم زفره ای

آیت اله شیخ ابوالقاسم زفره ای معروف به حاج آخوند فرزند مرحوم ملا محمد علی ملا علی زفره ای (متولد ۱۲۶۰ ه ق). این عالم فاضل و واعظ ادیب و زاهد متقی از مدرسین سطوح در اصفهان و از جمله محدثین و واعظین بود. معروف بوده که حاج آخوند علوم غریبه را داراست و در جبر و اعداد زحماتی کشیده است.
اقا حسن ثالث از شاگردان مرحوم آخوند زفره ای خاطره ای را نقل می کند که: آخوند زفره ای استاد ادب ما مرد جامع و صاحب علوم غریبه و ریاضت کشیده بود ایشان در بین شاگردان به من عنایت خاصی داشت. روزی به من فرمود: من هر چه فکر کردم در بین شاگردانم کدامیک استعداد ظرفیت و تحمل این علوم غریبه را دارند شما را شایسته دیدم  ولذا روزی به دیدار پدر ما مرحوم ایت اله آقا میر سید محمد آمدند و جریان را با ایشان در میان گذاشتند مرحوم پدر مرا خواستند و فرمودند: حال که حاج آخوند چنین عنایتی به شما دارند شما هم خوب است بپذیرید. ولی من به هیچ وجه قبول نکردم و هر چه حاج آخوند اصرار کرد که این علوم را به من تعلیم دهد من زیر بار نرفتم که بعدأ خیلی از افراد سرزنش کردند.
مرحوم حاج آخوند زفره ای همان طور که گفته شد از مدرسین سطوح در حوزه اصفهان در مدرسه میرزا مهدی (مسجد المهدی) بود و در تدریس و انتخاب شاگرد سلیقه ی مخصوص داشت از این رو بیشتر فضلای معاصر اصفهان از شاگردان وی بودنده اند. تعدادی از شاگردان مرحوم حاج آخوند زفره ای:
مجتهده بانو نصرت امین (اولین زن مجتهده)
شهید سید ابوالحسن شمس آبادی
سید ریحان الدین مهدوی
سید شهاب الدین بهشتی
حاج سید عبد الحسین طیب
حاج آقا مرتضی رشتی
سید نورالله قاضی عسکر
سرانجام آیت الله حاج میرزا ابوالقاسم زفره ای پس از عمری تلاش در جهت تربیت شاگردانی بزرگ در روز دوشنبه ۲۸ رمضان سال ۱۳۵۲ (هق)در حدود نود سالگی در اصفهان وفات یافت و پیکرش را در بالای سر مرحوم سید ابوالحسن بروجردی در تخت فولاد اصفهان به خاک سپردند.
بر سر سنگ مزار این عالم چنین نگاشته شده است:
هو الحی الذی لا یموت
…….المعقول و المنقول حاوی الفروع و الاصول حاج ملا ابوالقاسم زفره ………طاب ثراه ……..شهر الرمضان۱۳۵۲…