آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

آیت الله حسنعلی نجابت شیرازی، شاگرد آیت الله العظمی سید علی قاضی طباطبایی  تبریزی و آیت الله العظمی محمد جواد انصاری همدانی، در سال ۱۲۹۶ در شیراز بدنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در شیراز گذراند و پس از آن به فراگیری دروس حوزوی پرداخت و در سن ۱۵ سالگی برای ادامه تحصیل عازم عراق شد. در نجف پس از گذراندن سطح، معقول را نزدآیت الله العظمی علی محمد بروجردی  و فقه و اصول را نزد آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله العظمی عبدالهادی شیرازی  و آیت الله العظمی ابوالقاسم خویی گذراند. در ۲۸ سالگی به اجتهاد رسید.
ایشان از همان اوان ورود به نجف اشرف، به توصیة حضرت آیت الله قاضی«ره» بنای رفاقت محکمی با مرحوم شهید آیت الله دستغیب گذاشتند.
سرانجام ایشان در بهمن ۱۳۶۸ در شب شهادت امام علی النقی(ع) جان عاریت را تسلیم دوست کرده به لقاء الله پیوست.
 
مرقد مطهر سید امیر احمد بن موسی الکاظم (شاهچراغ)
مرقد ایشان، در کنار آیت الله دستغیب، در بقعة امامزاده سید محمد‌بن موسی‌(ع) (شاهچراغ) می باشد.