بدين گونه مزدور شدیم

روزنامه ایتالیایی «ایل جورناله» در گزارشی با عنوان «بدینگونه به هواداران صدام حسین تبدیل شدیم» به نقل از برخی اعضای گروه منافقین، به روابط درونی این گروهک پرداخته است.

«جان میکالسین» خبرنگار این روزنامه در گزارشی از تهران می نویسد: مریم چشمان آبی پر از اشک خود را با گوشه چادر مشکی پاک می کند و می گوید ای کاش هیچگاه ازایران نمی رفتم و نزد خانواده وکودکان خود مانده بودم.
در این گزارش که روز سه شنبه چاپ شده آمده است: مریم همراه شوهر و دختر سه ساله شان در حالیکه منتظر تولد فرزند دوم خود بودند با فرار از ایران، به هلند گریختند.
روزنامه ایل جورناله در ادامه گزارش خود از این عضو نادم گروه منافقین می افزاید: اما این خانواده در هلند با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کردند. با یک ایرانی دیگر آشنا شدند که به پیشنهاد وی و برای حل مشکلات خود عضو سازمان شدند.
مریم می گوید: در آغاز، همه چیز به خوبی پیش می رفت و با ما بسیار مهربان بودند. کار ما به پخش اعلامیه وجمع آوری کمک های مالی محدود بود وشبها نیز در خانه های تیمی به داستان های مربوط به قرارگاه های سازمان در عراق و مسعود رجوی گوش فرا می دادیم.
وی می افزاید: بعد از گذشت سه سال، من و همسرم برای همیشه از هم جدا شدیم و دو دختر خود را به رییس سازمان تقدیم کردیم. در ماه فوریه 1997 راهی عراق شدم و در حالیکه قرار شد یک هفته بعد شوهرم به من بپیوندد دو دختر خود را نیز به یک زن از اعضای سازمان در هلند سپردیم.
ایل جورناله در ادامه می نویسد: مریم امروز 32 ساله است و مانند گروهی دیگر، سال هایی از عمر خود را وقف این سازمان کرده است.
مریم می گوید: پیش از هر چیز، خواستند شوهرم را ترک کنم و از دختران خود نیز چشم بپوشم که بدون درنگ اطاعت کردم. به من آموختند بانوشتن گزارش های روزانه، رفتار، عقاید و تفکرات خود را به آگاهی مسئول خویش برسانم.
وی می افزاید: شوهرم را فقط یکبار در جریان یک نشست داخلی که سال 2000 برگزار شد دیدم که تنها یک نگاه رد وبدل کردیم زیرا برای ما گذشته مشترک مرده بود. هنگام عزیمت به ایران برای اجرای مأموریت محوله، مأموران سرویس های مخفی وجاسوسی صدام ما را تا مرز همراهی کردند و با کمک گروهی از اعضا وارد تهران شدیم.
با خمپاره به مرکز پلیس حمله کردیم اما گلوله شلیک شده به داخل یک بوستان اصابت کرد و بعد از آن، برای بازگشت راهی عراق شدیم اما پلیس ایران در مرز منتظر ما بود.
ایل جورناله می نویسد: وی (مریم) به خاطر این اقدام به یکسال زندان محکوم شد که مجازات خفیفی بشمار می رود.
جان میکالسین خبرنگار این روزنامه در ادامه می افزاید: مریم همچنین گفت بیش از یکسال قبل به دخترم در هلند زنگ زدم اصلاً به من جواب نداد وبعد از آن نیز تلفن وی قطع است. دخترانم زیر نظر یکی از اعضای سازمان قرار دارند و می دانم براثر تلقین های صورت گرفته، من برای فرزندانم یک مرده محسوب می شوم.
جان میکالسین خبرنگار این روزنامه درباره سرنوشت یک عضو دیگر گروهک منافقین نوشت:«ندا -ح» هم یک فریب خورده بشمار می رود او را که یک هفته قبل درشهر لندن مبادرت به خودکشی کرد، ازقبل می شناختم. وی که تنها 25 سال داشت ازکانادا به لندن رفته بود. ندا را فقط برای این موضوع به انگلیس فرستادند که دست به خودکشی بزند.
ایل جورناله به نقل از «آرش -ص» که 28ساله است می نویسد: مغزما را شستشو داده بودند. آرش که قراربود به اتهام سوءقصد علیه جان یکی از فرماندهان برجسته نیروی انتظامی ایران پنج سال درزندان بماند می گوید من و خانواده ام درآمریکا زندگی می کردیم که درسال 1996 درکالج با سازمان آشنا شدم و آنان من را به عضویت وعزیمت به عراق متقاعد کردند. درسال 2000، برای انجام سوء قصد به جان رئیس پلیس شهر تهران من را به ایران فرستادند اما دراجرای ماموریت شکست خوردم. قبل ازدستگیری سعی کردم با قرص سیانور خودکشی کنم که ممکن نشد.
می خواستم با منفجر کردن نارنجک این کار را انجام دهم اما براثر انفجار زود هنگام، دستم قطع شد و زنده ماندم. اینک متوجه شدم که یک فریب خورده بیش نیستم.
این روزنامه همچنین ضمن اشاره به عقاید التقاطی، پیشینه و عملکرد تروریستی منافقین نوشت: این سازمان زیر نظر مسعود رجوی و با حمایت صدام حسین به مدت 23 سال ماهیت تروریستی، و جنگ طلب خود را درپوشش دشمنی و مقابله با جمهوری اسلامی ایران پنهان نگاه داشته بود. این سازمان درسال 1965 براساس اصول مارکسیستی و عقاید اسلامی شکل گرفت وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مسعود رجوی در سال 1981 به پاریس فرارکرد. با فرار وی به فرانسه، اعضای سازمان نیز راهی عراق شدند که با برخورداری ازحمایت صدام حسین دراین کشور، فصلی خونین ازسوء قصدهای خود را علیه ایران آغاز کردند.
اما قرارگرفتن درکنار صدام حسین دشمن ایران و جنگیدن همراه سربازان عراقی علیه ایرانیان، دوری وتنفر مردم ازسازمان را بدنبال داشت و از آن زمان به بعد نیز این گروه به تشکیلاتی محصور تبدیل شد.
خبرنگار ایل جورناله در پایان گزارش خود، عمر منافقین را پایان یافته توصیف کرده و می نویسد: اکنون به نظر می رسد این سازمان به آخر خط رسیده است. درایران، اعضای نادم ازاسرار این سازمان که برای 17 سال طرفداران خود را درهاله ای ازفریب و نیرنگ نگاه داشته بود پرده برداشته و رازها را آشکار می کنند.