برای آقای خامنه ای دعا می كنم

یكی از كارشناسان مسایل عراق با نقل خاطره ای در مورد آیةا... سیستانی و رفتار ایشان با اشغالگران گفت: افتخار هر شخصیت خارجی، آمریكایی و انگلیسی و... است كه یك دیدار كوتاه چند لحظه ای با آیةا... سیستانی داشته باشند و هر كدام از شخصیتهای آمریكایی كه تا به حال درخواست ملاقات كرده اند، اجازه ملاقات دریافت نكرده اند.
وی گفت: در دیداری كه یكی از دوستان با آیةا... سیستانی داشتند، ایشان گفتند: سلام من را به برادران برسانید من زمان آیت ا... خمینی هر شب برایشان دعا می كردم و امروز برای آیت ا... خامنه ای هر شب دعا می كنم، شما سلام مرا به همه برادران برسانید.
 
وی افزود: یكی از ملاقات كنندگان در همین حال به آیةا... سیستانی گفت كه آقا شما تشریف نمی آورید كه حرم حضرت ثامن الحجج(ع) را زیارت كنید، ایشان فرمودند: من حرم مولایم علی(ع) كه در كنارم است را نمی توانم زیارت كنم، من خودم اینجایم و دلم در مشهد است.