برشی از جریانات دانشجویی از درون / بخش اول

از زمانی که دست آزمند نفس حریص انسان نارس عصر تکنولوژی و صنعت به دهان متعفن و گندیده سیاستزده محصول انسان خدایی, دراز شده است, تا آنجا که بر پیشانی بلند شرمگاه تاریخ به یادگار مانده است, دو دسته از رجال, تاریخ سوزی کرده اند: یکی اقتصادخدایان که هماره سیاست را برای بهره کشی اقتصادی طلبیده اند و دیگری خداوندان سیاست که همهچیز را از خانواده گرفته تا گوهر انسانیت و دین,همه را یکباره در قربانگاه سیاست سکولار ذبح وجدانی نموده اند. در هر دو دسته این اعتقاد وجود دارد که برای تاخت در جامعه و در عرصه بین المللی در جهت منافع خود, چه در عرصه بازار بورس و اقتصاد, باید جریانات وابسته ای را خلق کرد و جریانات موجود در سطح دانشگاه و جامعهدرا در لفافه جذاب و خوش رنگ آزادی و آزادمنشی و آزادیخواهی و استبدادستیزی و حقیقت جویی هدایتمند نمود؛ آنگاه اربابان دور از هرگونه منش انسانی, عقده های حقارت درونی را بگشایند. هزار هزار بار تاسف که دانشگاههای کشور ما هم از نشئات این جنبش جهانی در امان نمانده اند و با نهایت پاکی و صداقت و آخرین شمارگان جوانمردی و بالاترین پلکان دین جویی و عطش فطری حقیقت جویی, گرفتار این ویروس ویرانگر جهانشمول شده اند.
بنابراین در این راستا و با هدف آگاهی بخشی, در چند شماره, به جریان شناسی مختصری از جریانات دانشجویی با رویکردهای متفاوت خواهیم پرداخت که این اولین نمونه از آن است:

1. ترسیم فضای دو قطبی منازعه در دانشگاه و متعاقب آن در جامعه بجای فضا سازی مدارا و فهم همه جانبه: آنان را که در پی اهرم اقتدارشان, جنازه آزادی است می گویم که در اوهام و خیال, میخ قدرت را بکوبید که خویشتند را به چارمیخ می سپارید/1 و در مقابل این تفکر موجود, اگر عده ای آزادیخواه در بند اسارت حاکمیت سرکوبگر وجود داشته باشد فضای منازعه و کشمکش و عدم عقلانیت در سطح دانشگاه, جو آماده ای را برای تصویر سازی کاذب آماده می کند.

2. آماده کردن فضای دانشگاهی برای سرفصل جدیدی در فعالیتهای دانشجویی با عنوان پایان رفتار قانونی و زیر زمینی شدن فعالیتها/2 با این هدف که روند فزاینده امواج اعتراضات و اقدامات غیر قانونی/3 به سطح جامعه نیز کشانده شود که نشانه سرخوردگی و انفعال این جریان بخصوص است

3. پس از آنکه روند سیاست زدگی فضای دانشگاهی و اجتناب عموم دانشجویان و جریانات دانشجویی از جریانات خاص سیاسی پایه دار در حاکمیت روبه فزونی گذاشت و افرادی از همان طیف حاکمیت اعلام کردند که جنبش دانشجویی نقش خود را از دست داده است/4 و برای ایفای نقش نیازمند بازنگری و بازیابی هویت است/5 و اقبال دست کم, بعضی از طیفهای مشهور جریان دانشجویی به این راهکار که جنبش دانشجویی بجای استراتژی در متن قدرت باید از استراتژی در کنار قدرت و نقد حاکمیت یا بیرون از قدرت و نقد همه جانبه آن استفاده کند, همان طیف مشهور برای برون رفت از فضای خودساخته تصمیم گرفت تا میان وقایع تیرماه و خردادماه گذشته و شروع سال تحصیلی جدید 83-82 ارتباط برقرار کند و از جنبه دیگر, به فرافکنی مساله احکام انضباطی صادره از سوی برخی مدیریتهای دانشگاهی با رویکرد مصادره به مطلوب بپردازد. تا اینکه سرانجام بتواند میان سه تکه یک پازل, سرپل ارتباطی خود را بیاید. به عبارت روشنتر با استفاده از تاکتیک ایجاد ارتباط میان سه تکه پازل, فرافکنی و درنتیجه برون رفت از مشکلات آن طیف را رقم بزند. اولین پازل عبارتست از امسال بازگشایی دانشگاهها در حالی صورت می گیرد که فضا کاملا متاثر از وقایع خردادماه و تیرماه گذشته است/6 و دومین پازل نخستین سخن نه با سیستم سرکوبگر خارج از دانشگاه است چرا که دیگر امیدی به اصلاحشان نیست, روی سخن با مسئولین دانشگاه است/7 و سومین پازل: عجب آنکه مدیریت دانشگاه ... نیز هدیه آغاز سال تحصیلی را حداقل 21 حکم سنگین این نوع جهت دهی در فضای دانشگاهی می تواند در راستای اهداف بلند مدت رادیکال شدن بعضی از جریانات قرار بگیرد

4. خلق این تصویر که جمع کردن بساط آشوبهای خرداد و تیرماه به معنای هجمه به بدنه دانشجویی می باشد نه جمع آوری تعدادی از اراذل و اوباش که فقط قصد تخریب بیت المال را بدون هدف سیاسی خاصی را داشته اند. این ایجاد ارتباط میان جریان دانشجویی و آشوبهای تیر و خرداد ماه گذشته بزرگترین جفا بر عمق پیکره و روح حقیقت طلب جریان دانشجویی می باشد. پس از هجمه سنگینی که به بهانه ناآرامیهای تابستان گذشته بر پیکره جریان دانشجویی وارد شد/8 این نوع خلق تصاویر از جنبش دانشجویی اصیل دانشجویی, آنهم توسط بعضی از مدعیان حق سالاری و آزادیخواهی و استبداد ستیزی نمونه روشنی از استبداد پنهان و یک سویه نگری همراه با ظلم در حق جریان دانشجویی می باشد, زیرا که بدنه جریان دانشجویی را مساوی با آشوبگران قرار داده اند.

5. انداختن توپ در زمین دیگری از مهمترین تاکتیکهای یک جریان مشخص است که مدعی است که یک جریان اصلاح ستیز در درون دانشگاهها وجود دارد که دو مشخصه اصلی آن, عدم آشنایی بادانشگاه و محیط دانشجویی است و دیگری کمرهمت بستن به اضمحلال دانشگاههاست. که این نوع تحلیل, بسیار مضحک و غیرواقعی بنظر می رسد و اگر چنین تحلیلی هم صحت داشته باشد, بنظر می رسد که دست کم جریانی که اتهام اصلاح ستیزی را یدک می کشد چنین مشخصه ای ندارد. کدهای این جریان عبارتند از: الف – آنان که دانشگاه را مقلد و دنباله رو می خواهند یا دانشگاه را نمی شناسند و یا با شناختی کامل, کمر اضمحلال آن بستراند/9 ب- جریان اصلاح ستیز پیش بینی می کرد, جریان دانشجویی به انزوا کشیده شود/10 ج- با حمایت 49 دانشگاه از سراسر کشور و حضور قریب به 470 نفر/11

6. چهره پردازی, چهره تخریب شده یک یا چند جریان مخصوص دانشجویی با تعبیر کارکرد از شبه حزبی دوری از قدرت و نقد همه جانبه آن برای نفوذ مجدد در قدرت و کسب محبوبیت سازمانی خوشبختانه استقبال اعضای اتحادیه از این برنامه ها ناشن داد که جریان دانشجویی کشور گرایش به طرح مسایل تئوریک دارد و در پی دوری جستن از کارکرد شبه حزبی است که تشکیلات در سالهای گذشته به آن مبتلا بوده است/12 با بیان این جمله این چهره پردازی روشنتر می شود که رسالت اصلی خود, بیان حقیقت و دفاع از حقوق شهروندان می باشد/13 این جریان دانشجویی در حالی مدعی است که در یکی از بیانیه ها بنام ائتلاف برای استقرار نظامی دموکراتیک پس از خراب کردن تمامی مبانی اساسی نظام و قانون اساسی و اعلام اینکه دیگر کسی را یارای نفی و انکار وجود بن بست و انسداد در فضای سیاسی ایران نیست/14 و اعلام این نکته که با ملغی شدن کلیه تبعیضهای حاکم بر جامعه امروز ایران که با تقسیم نمودن شهروندان به خودی و غیرخودی و درجه یک و دو, تنها به عقب ماندگی هر چه بیشتر و ادامه هر چه سریعتر انحطاط ایران انجامیده است/15 و بیان این معنی که هدف این جبهه وسیع با هدف تامین آزادی و استقرار نظام جمهوری می تواند کلید حل بحران همه جانبه سیاسی – اقتصادی جامعه ایران باشد/16 این جریان دانشجویی مدعی دفاع از حقوق شهروندان که شاید تا حدودی در بدنه جریان دانشجویی اصیل نفوذ کرده باشد چندین ادعای اصلی دارد:
1. وجود انسداد سیاسی
2. شکست اصلاحات
3. وجود استبداد دینی
4. وجود سیاست سرکوب در داخل و سازش با خارج به منظور مذاکرات پنهانی با امریکا تا ضمن رفع فاکتور فشارخارجی به واسطه بازی برسد منافع ملی با سرکوب خشن منتقدان داخلی و جنبشهای اعتراضی, آینده قدرت خود را تضمین کنند.
5. استقرار یک نظام دموکراتیک منهای دین با درگیری تمامی گروههای جمهوری خواه با هر سلیقه ای که نقطه اشتراک همه آن گروهها دانستن منشاء مشروعیت و قدرت سیاسی تنها و تنها در رای مردم باشد/17 بر قاطبه جنبش دانشجویی که با در نظر گرفتن عقل و انصاف و همه جانبه گری و یادآوری جمله معروف بنیانگذار کبیر نظام اسلامی که اگر دانشگاه اصلاح شود همه مملکت اصلاح می شود با هدفمندی نقد و حمایت از نظام اسلامی حق را یافته و به حقیقت عمل نمایند و ناسزاگوییهای دشمنان نظام را در داخل و خارج به اوج بلندی برسانند که تعریف دشمن از ما به منزله شکست حتمی ماست وان تنصرالله ینصرکم

پی نوشتها:
1. 12/7/82 WWW.akunews دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2. 12/7/82 WWW.akunews دانشگاه صنعتی امیر کبیر
3. 14/7/ 82 WWW.akunews دانشگاه رازی کرمانشاه
4و5 . 31/6/82 www. akhbariran
6و7 . 14/7/82 WWW.akunews دانشگاه رازی کرمانشاه
8. 6/7/82 WWW.akunews عبداله مومنی دبیر تشکیلات تحکیم وحدت
9. 14/7/82 //
10 . 6/7/82 //
11. // //
12. // //
13. // //
14و15و16و17 . 9/7/82 WWW.akunews دانشگاه صنعتی امیرکبیر


بخش دوم:

برای مواجهه با انتخابات
روند دموکراتیک و جمهوری خواهی اصول و لوازم و ابزاری دارد, که مهمترین آن برگزاری انتخابات در نظام جمهوری می باشد. در نظام جمهوری که مبتنی بر رای عموم و خواست اکثریت اداره می شود, ملاک مشروعیت به معنای قانونی بودن رای اکثریت است یعنی اینکه, همیشه کثرت را دلیل بر صحت اعلام می کنند و رای کم به معنای عدم مشروعیت می باشد و غیرقانونی و بدون مشروعیت می باشد. در این جوامع به هر ابزاری برای کسب رای متوسل می شوند که تاثیرگذارترین آن تبلیغات می باشد و معتقدند که هدف پیروزی در انتخابات استفاده از هر ابزاری را مجاز اعلام می کند. اما در نظام جمهوری اسلامی یا همان مردمسالاری دینی نوع حکومت اسلامی و شکل آن جمهوری است به عبارت روشنتر پایه حاکمیت جمهوری از دل عمیق ترین آموزه های دینی و محتوای حکومت اسلامی رویانده می شود و نهادینه می ماند. در نظام مردمسالاری دینی حق حکومت می کند و حق سخن می کوید و بایستی حق در انتخابات پیروز شود, اما حق مطلب که رای واقعی مردم در راستای ارزشهای دینی آنان است این اعتقاد را دارد که از هر ابزار ووسیله ای نمی تواند برای پیروزی استفاده کند و یا به عبارت بهتر مجاز نمی باشد با ابزار سیاه نمایی و غوغا سالاری و فضا سالاری و شعار محوری وجریان سازهای کاذب در درون دانشگاه و سطح جامعه اذهان رای دهندگان را اشغال و محور را منحرف کنند. جریانات دانشجویی هم, در این راستا رسالت عمیق و خطیری دارند تا نگذارند بار انتخابات را نامحرمان به دوش کشند. در این میان و بررسی جریانات دانشجویی دو مقطع قبل و بعد از انتخابات را می توان در نظر گرفت.

مقطع قبل از انتخابات:
در این راستا بخش اندکی از جریانات دانشجویی در بدنه جنبش دانشجویی در تلاش است تا فضایی اختصاصی برای موضوع انتخابات در سطح دانشگاهها برای خود بوجود آورد تا شاید بتواند به نتایج مطلوبی بخصوص در سطح جامعه برسد که به بعضی از آنها اشاره می شود:

شکل دهی فضای دوگانه:
می گویند: ممکن است تا اسفند ماه آینده, اتفاقات مهمی بیفتد که حتی به برگزاری انتخابات مجلس هم نرسیم که مساله پروتکل و صحنه تحولات بین المللی از جمله آنهاست. این سخن, اعتقاد یکی از فعالترین و تاثیرگذارترین اعضاء جبهه مشارکت می باشد که در میان پخش مورد اشاره از (تحکیم طیف علامه) جایگاهی فوق العاده دارد. این جمله وی حاکی از مسایل و رویدادهای احتمالی است که فارق از نظر مجریان اصلی آن در سطح دانشگاه و جامعه درحال طراحی است. این جریان در پی ترسیم فضای دوگانه برای سردکردن و سردرگم کردن مخاطب, نیاز به تخریب بعضی از مواد قانونی یا اصول فکری و یاتخریب بعضی از نهادهای نظام دارد, تا بتواند آنچه که مطلوب و متعادل می داند را به عرصه اجرا بکشاند. بنابراین در چنین حالتی, فضایی معلق و دوگانه شکل می گیرد که دارای دو گزینه است که جریانات دانشگاهی, دانشجو یا هر مخاطب دیگری را وادار به گزینش و انتخاب کند. بنابراین در این حال می بایست آنچه را که خوراک فکری نامیده می شود توسط این جریان در سطح دانشگاه پخش شود؛ تا در این فضای ذهنی نه واقعی, دو گانگی لازم شکل بگیرد بنابراین جریان مورد نظر موجود در جنبش دانشجویی به القاء نکات زیر می پردازد:

الف/ مرحله تخریب
1. ایجاد روحیه نا امیدی در میان دانشگاه و دانشجویان: امسال را در حالی آغاز می کنیم که آنچه از فضای دانشگاه بر می تابد فضای یاس آور و متحجرانه ای است که دیگر تلاش به اصلاح آن در ساختار موجود, !!! همانا آب در هاون کوبیدن است/2 ایجاد روحیه ناامیدی مهمترین تاکتیک شکل دهی فضای دوگانه است که اگر بخوبی شکل بپذیرد, فضای دوگانه برای مسیر دهی ویژه انتخابات مجلس هفتم باز می شود زیرا که انرژی های لازم در بدنه جنبش دانشجویی را نابود می کند.
2. ساختار موجود پاسخگویی ندارد: امسال را در حالی آغاز می کنیم که استادان انسانیتمان, استادان فکر و اراده مان, استادان سرزمین مادریمان در شرایطی زندان نظام جمهوری اسلامی را برخود هموار می کنند که هیچ دادگاه صالحه ای وجود ندارد!!! که صدای خسته آغاجری کاندیدای جایزه نوبل, هدی صابر, رضاعلیجانی, تقی رحمانی و ... را بشنود و هیچ انسانی قادر نیست که صدای مشوش خانواده های آنان را درک کند و به ندای ینصرنی آنان پاسخی نه تحرکی نشان دهد/3 امسال را در حالی آغاز می کنیم که دوست و همکلاسی مهربانمان پس از 78 روز زندان انفرادی در حالی آزاد شده است که خانواده او را لاتهای قوه قضائیه عادل !!! ؟ بدنبال خبری ناقابل از مهدی امینی را در بی عدالتی ------!!! می گشتند/4 در عمق عدم پاسخگویی ساختار تزریق روحیه ناامیدی در فضای دانشگاهی بخوبی موثر است.
3. اصلاحات رو به افول است/5 و دلایل آن عبارتست از: سنگ اندازیهای مرتب جناح مخالف اصلاحات و فرصت سوزیهای دوم خردادیها و شرایط نامطلوب اقتصادی محصول دوران سازندگی و وجود طیفهای قدرت طلب درون اصلاح طلبان و فضای مبهم سیاسی محصول معاملات پشت پرده/6 انسداد حتمی فضای سیاسی و تقسیم حاکمیت به آزادی خواه و سرکوبگر – وجود شهروند خودی و غیرخودی/7 در استراتژی این جریان دانشجویی, مرحله بعدی آن بیان خواسته ها برای برون رفت از این فضای دوگانه است, که جریان دانشجویی مورد نظر, در بدنه جنبش دانشجویی راه حلهای خود را ارایه می دهد:

ب: مرحله امتیازگیری
در فضا سازی دوگانه مهمترین گذر, گذر از تخریب به امتیازگیری است:
1. قانون اساسی : اولین مانع انتخابات بعد از فضا سازی دوگانه, قانون اساسی فعلی است که در آن برای حفظ و رعایت حقوق شهروندی و حاکمیت مردم بر اراده و سرنوشت خودشان در راستای استقرار دموکراسی و رفع تضاد میان نهادهای انتخابی و انتصابی, چاره ای جز برگزاری رفراندوم موجود نمی باشد تا اینکه به عقیده این طیف دانشجویی مردم به کناره گیری بخشهای انتصابی به نفع بخشهای انتخابی رای دهند. نکته جالب اینجاست که اصل چنین تصویر سازی و نمایش وجود دو بخش انتخاب و انتصاب و نمایش تضاد در آن, وجود خارجی و حقیقی ندارد و مدیون ادبیات سیاسی غرب می باشیم و نکته دیگر اینکه نماینده محترم مجلس درتهران علی اکبر موسوی خوئینی در سخنرانی در آخرین روز یازدهمین اردوی سالانه دفتر تحکیم وحدت(طیف علامه) گفت: محل اختلاف موضوع رفراندوم است/8 و این به معنای اختلافات عمیقی است که درمیان طیف مدعی رهبری همیشگی جنبش دانشجویی وجود دارد
2. حاکمیت باید با اقتدارگرایان مقابله نموده و با عزمی راسخ به خواست ملت و اجرای اصول انسانی همت گمارد مانند قبول قوانینی چون منع شکنجه و رفع تبعیض علیه زنان, اصلاح قانون انتخابات و لوایح دوقلو و نابودی موانع انتصابی/9
3. اصلاح اصلاح طلبان در دو مرحله مدیریت و اجرا/10
4. راه حل آخر این طیف دانشجویی پیوند کامل با تمامی گروههای خواهان دموکراسی و جمهوری مطلق است که تنها رای مردم را منبع مشروعیت می دانند/11
مقطع بعد از انتخابات طیف مذکور در بدنه جنبش دانشجویی به این حدود اکتفا نکرده و برای جلوگیری از شکستهای بعد از انتخابات و انداختن توپ درزمین دیگری به تاکتیک خودت بگو قبل از آنکه دیگران بگویند روآورده است تا از میزان فشارهای وارده بکاهد. تحلیل دیگری که در مقطع بعد از انتخابات مورد نظر طیف مذکور می باشد تاکتیک محک زنی می باشد؛ اینگونه که قبل از انتخابات, فضای بعد از انتخابات را برای دانشجویان ترسیم کند تا عکس العملها را مشاهده نموده و بر اساس مشاهده مستقیم عکس العملها, راهکارهای آینده را برای کاهش هزینه ها و افزایش چانه زنی ها برنامه ریزی کنند به همین دلیل اعلام می شود که ما حاضر نیستیم در چنین نمایشنامه ای نقش ------ کنیم و یا هیزم تنور اینها باشیم که نان خودشان می خواهند/12 در این جمله -------سیاست تهدید و امتیاز گیری و چانه زنی و محک زنی به خوبی موجود است در ادامه می گویند به این دلیل شورای نگهبان و جناح راست تهدیدات اصلی انتخابات هستند/13

عملکرد شورای نگهبان در انتخابات
نیمه باز, رد عده ای و قبول عده ای دیگر و شکاف انداختن میان جبهه اصلاح طلبان و عقبه استراتژیک آنها توسط شورای نگهبان/14

نتیجه انتخابات آینده
الف- فرمایشی ب- جناح موسوم به راست ج- با استراتژی رای کمتر و افراد مطمئنتر د- انتخابات زینتی است/15

نتیجه ورود جناح راست در مجلس هفتم
بدبختی رئیس جمهور و بسته شدن روزنامه ها حتی روزنامه ای مثل آفتاب یزد و حضور مجدد اختناق و ... /16 نکته جالب اینجاست که همین طیف دانشجویی پرادعا, بارها و بارها درکارکرد شبه حزبی خودش که اکنون که این صحبتها را انجام داده است ادعای گوشه نشینی و انزوای سیاسی و شعار بیرون از قدرت و نقد همه جانبه آن را دارد؛ برای برون رفت خودش از مشکلات از جناب رئیس جمهور هزینه کرده است و هم اکنون بحال رئیس جمهور دلسوزی می کند.
استراتژی آینده مجلس هفتم اصلاح طلبان
الف: اعداد اصلاح طلبان در مجلس باید دست کم 50 تا 60 نفر باشد/17
ب: نوع رای گیری عمدتا باید از شهرهای کوچک باشد/18 که مردم آنها را نمی شناسند
ج: شعاربرای کسب رای: فقط اطلاع رسانی می کنیم و قدرت احقاق حق نداریم/19 قابل توجه اینکه تا کنون هم خداوند احقاق حق بوده اند !!!
د: نباید قدرت بطور کامل تحویل راستیها داده شود/20
در جریان شناسی انتخابات در دانشگاهها آنهم از منظر طیفی خاص از جریان دانشجویی که در بدنه جنبش دانشجویی دارای درصد کمی از نفوذ است سعی شده است تاموارد زیر به ذهن دانشجویان در ارتباط با انتخابات هفتیمن دوره مجلس شورای اسلامی القاء شود؛ زیرا که به این نتیجه رسیده اند که دیگر جایگاهی ندارند:
1. رخدادهای غیرقابل پیش بینی در راه است
2. انتخابات سرد, همراه با مظلوم نمایی برای کسب رای بیشتر و منبع مشروعیت
3. مردم را هیچ کاره اعلام می کنند که در جمهوریت بی معناست
4. انتخابات دارای نتایج پیش بینی شده ای است و از پیش تعیین شده است
5. تهدید و امتیاز گیری از نظام
6. ژست مردمسالاری گرفتن و از نردبان آزادی بالارفتن
7. کم جلوه دادن نتایج اتخابات آتی مجلس
8. استفاده ابزاری از خاتمی رئیس محترم جمهوری

پی نوشتها:
1. 24/7/82 WWW.akunews سعید حجاریان
2. 14/7/82 WWW.akunews بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه شهید رجایی به مناسبت بازگشایی دانشگاهها
3و 4. 14/7/ 82 WWW.akunews //
5 . 9/7/82 و 14/7/82 به ترتیب www. akhbariran ائتلاف برای استقرار نظامی دموکراتیک www. akhbariran انجمن اسلامی شهید رجایی
6 . 14/7/82 WWW.akunews انجمن اسلامی شهید رجایی
7 . 9/7/82 WWW.akunews ائتلاف برای استقرار نظامی دموکراتیک
8 . 6/7/82 WWW.akunews موسوی خوئینی ها
9 . 14/7/82 WWW.akunews انجمن اسلامی شهید رجایی
10و 11. 6/7/82 WWW.akunews ائتلاف برای استقرار نظامی دموکراتیک
12و13و14و15 . 24/7/82 WWW.akunews سعید حجاریان
16و17و18و19و20. همان