بيانات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در خصوص قيام عشاير جنوب

17 خرداد 1373 در جمع مردم ياسوج
«... در اول تشكيل حكومت ناسالم و خائن پهلوي، از اولين كارهايي كه رضاخان كرد، يكي اين بود كه در هر جايي كه توانست عشاير را سركوب كرد. در تمام دوران حكومت رضاخان كه پيرمردها لابد به ياد دارند و در بخشي از دوران فرزند فاسد و خائنش بارها و بارها بين مردم مظلوم اما شجاع؛ساكت اما غيور كه در اين استان بودند، مابين اينها و مابين نيروهاي رضاخان و پسرش تصادم شد. هزاران نفر از عشاير اين مناطق بدست مزدوران خاندان پهلوي به قتل رسيدند. اين رفتار حكومت دست‌نشانده پهلوي با عشاير اين استان بود. اما متقابلاً مردم مؤمن و عشاير مخلص و شجاع و غيور اين منطقه و سرزمين، هم يك روز با نظام پهلوي در آشتي نشدند. بله عده‌اي از كدخدايان و اربابان كه دستشان توي دست مسئولان رژيم پهلوي بود درست است، اما توده مردم ابداً. تشكيلات حكومت طاغوت مردم را ها مي‌كرد اما دست اربابان ظالم و كدخداهاي متعدي را مي‌گرفت. مردم براي آنها اهميت نداشتند...»

18 خرداد 1373 در جمع مردم دهدشت
«... آنچه از مجموع مطالعات در مسائل كشور عزيزمان به دست مي‌آيد اين است كه اهالي مناطق عشايري استان كهگيلويه و بويراحمد از جمله همين دهدشت و عشاير غيور آن در طول تاريخ ايران با همه قدرتهاي زورگو و سلاطين ستمگر و سرداران نظامي جلاد و سفاك با كمال قدرت مبارزه كردند، چه در دوران رژيم قاجار و چه در دوران رژيم منحوس پهلوي. يعني عشاير منطقه كهگيلويه از خشم و سپاه و نيروي مسلح رضاخان هم نترسيدند، ايستادند. آن چنان كه مي‌بايست ايستاد. در دوران قلدري رضاخان حتي سياستمداران پرمدعا هم به زانو درآمدند. اما عشاير غيور و مؤمن و شجاع اين منطقه كه روحيه‌شان مثل همين كوههاي منطقه محكم و استوار است به زانو درنيامدند. اين تاريخ دوران نزديك است. از آن طرف از اول كه نداي نهضت اسلامي در كشور ايران بلند شد يكي از جماعاتي كه از همان اول جواب مثبت دادند همين عشاير غيوري بودند كه سر در مقابل فلك خم نمي‌كردند، اما سر در برابر حكم دين و قرآن خم كردند. آفرين به اين ايمان. هر كس كتاب بخواند و تاريخ نزديك ما را اندكي مطالعه كند اين حقايق را مي‌فهمد...»

19 خرداد 1373 در جمع مسئولان اداري استان:
«... مردم كهگيلويه و بويراحمد هم مستقيم العقيده هستند و هم از لحاظ زندگي مستضعفند... اما از لحاظ گذشته تاريخي مردمي هستند كه پرونده درخشاني دارند و با ظلم درافتاده‌اند و با سلسله پهلوي جنگيده‌اند. در نهضت اسلامي شركت كرده‌‌اند و در همين روستاي جليل كه ديروز رفتم مردم آنجا در سال 1342 مورد تهاجم هواپيماهاي رژيم پهلوي قرار گرفتند. خاك بر سر رژيمي كه هواپيماي جنگي‌اش بلند شود بيايد روستاي محرومي را بمباران كند و كردند اين كار را در منطقه جليل و كساني كه با نيروهاي دولت جنگيدند و من بعضي از دوستانمان را مأمور كردم كه بروند از دهان آنها تاريخ قطعي اين منطقه را كه در ضمن تاريخ رسمي دوران منحوس پهلوي نيامده است بشنوند و آن را ثبت كنند. اين پرونده اين مردم است...» .