تأثير [ امام ] خميني‌گرايي بر شيعيان خليج [فارس] در اسناد وزارت خارجه آمریکا از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب یازدهم

محرمانه    27 سپتامبر 1979 ـ 5 مهر 1358
از: سفارت آمريكا، مسقط ـ 1741    به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي. سي
جهت اطلاع: سفارتخانه‌هاي آمريكا در ابوظبي، بغداد، دوحه، جده، كويت، لندن، تهران
مرجع: الف) سرويس خبرپراكني خارجي ز ـ 1617، 24 سپتامبر 1979 ـ ب) منامه 1927
موضوع: يك ديپلمات برجسته شيعه عمان در مورد تأثير
خميني‌گرايي بر شيعيان خليج [فارس] اظهارنظر مي‌كند
1- (محرمانه- تمام متن)
2- در طول گفتگو دربارة مسائل ديگر در تاريخ 25 سپتامبر، سفير پيشين عمان در ايران ملالاه‌ حبيب كه هم‌اكنون سرپرست امور سياسي وزارت امور خارجه است و به تازگي از تهران بازگشته، در مورد خميني‌گرايي و تأثير آن بر شيعيان خليج [فارس] و به خصوص عمان چنين اظهارنظر مي‌كند (حبيب نيز يكي از شيعيان عمان است).
3- اصرار آيت‌الله روحاني بر سرنگوني شيوخ بحرين. پس از نشان دادن گزارش آتشين روحاني (مرجع الف) حبيب گفت كه اگر اين سخنان با حمايت و يا حداقل به تحريك «نزديكان [آيت‌الله] خميني» صورت گرفته باشد اصلاً تعجب نخواهد داشت.
خوشبختانه وضع شيعيان عمان با وضع آنها در كويت و بحرين تفاوت بسيار دارد. در آنجا شيعيان كلاً عرب بوده و بخش عظيمي از جمعيت محلي را تشكيل مي‌دهند، كه شايد در بحرين اكثريت را دارا باشند، و در كويت بنا به گفته شيعيان اين كشور 40 درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهند. در بحرين و احتمالاً در كويت آنها به نسبت جمعيت، سهم خود را در منافع اقتصادي و مقامات سياسي دريافت نكرده‌‌اند.
4- حبيب در ادامه گفت كه در عمان حدود 10000 تا 15000 شيعه در (جمعيت 750000 نفري اين كشور) وجود دارد. شيعيان عمان هندي بوده و اصليت عربي ندارند. اكثر آنها بازرگان بوده، و فعاليتهاي زيادي در زمينه بازرگاني دارند (رئيس اتاق بازرگاني نيز شيعه است) و چون در دولت نمايندگان كافي دارند، نيازي به وارد شدن در سياست نمي‌بينند. معاون وزير دارايي عمان (و وزير دوفاكتوي آن)، سفير اين كشور در آمريكا و ديگر مقامات عاليرتبه عمان نيز شيعه هستند.
خلاصه اينكه، خميني‌گرايي در ميان شيعيان عمان جريان ندارد، چون آنها بخش ناراضي و محروم از جامعه را تشكيل نمي‌‌دهند.
5- نظريه: حبيب يك نظريه خوش‌بينانه را مطرح مي‌كند ولي سفارت نيز لازم نمي‌داند كه در قضاوت او ترديد شود. وسايل اطلاعاتي وسيع جامعه عماني بر فعاليتهاي شيعيان محلي نظارت دقيق دارد كه ناشي از نگراني اين كشور در مورد بروز مخالفت شيعيان به تحريك [آيت‌الله] خميني است. اخيرا    ً در مورد شكايات شيعيان چيزهايي شنيده‌ايم ليكن تا آنجا كه مي‌‌دانيم در نتيجه اين نظارت دقيق، فعاليت مخالف چنداني كشف نشده است.
مطلب مضحك اين است كه مسئله شيعيان عمان در درازمدت نخواهد توانست بروز مخالفت شيعيان را ممكن سازد، ليكن تنفر مسلمانان سني «اباضي» متعصب نسبت به ثروت و نفوذ جامعه كوچك شيعي غيرعرب اين مسئله را احتمالاً به وجود خواهد آورد.
وايلي