تأثیرات انقلاب اسلامی در بیداری کشورهای مسلمان

پیشگفتار: بررسی و تجزیه و تحلیل بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر هر سطحی از سطوح از جامعه ملل قبل از هر چیز مستلزم یک بازنگری به آرمانهای انقلابی به عنوان عناصر بازتاب می باشد، این عناصر در واقع محکها و مظنّه هایی هستند که برای تشخیص میزان صدور و انتقال مفاهیم و ارزشهای انقلاب اسلامی به فراسوی خاستگاه انقلاب به کار می روند. آرمانهای انقلاب اسلامی که ملهم از فرهگ و مکتب متعالی اسلام و قرآن است در آیینه کلام و راه امام خمینی (ره) متبلور و متجسم است. این آرمانها که سرفصلهای برنامة عملی و استراتژی انقلاب جهانی اسلام محسوب می شوند فهرست وار به قرار ذیل می باشند:
1- معرفت به حق تعالی و پایداری در راه حق مبحث شناخت
2- استمرار مبارزه با طاغوتها و شیاطین تا نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان.
3- گسستن نظامهای استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان.
4- مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماعی در روند تحول جامعه.
5- پرورش انسان براساس ارزشهای والا و جهان شمول اسلام.
6- اصلاح فرهنگ
 7- نفی انحصار اقتصادی
 8- نابودی مکاتب باطل
9- تشکیل امت واحد جهانی.
 10- برقراری صلح و آرامش میان کشورها
11- صدور انقلاب اسلامی
در پایان، به عنوان حُسن ختام این قسمت از بحث، به ذکر برگزیده ای از کلام امام خمینی (ره) پیرامون انقلاب اسلامی می پردازیم: "ما می خواهیم که همه ممالک اسلامی این ویژگی های [انقلاب اسلامی] را داشته باشند و این فضایی که در ایران تحقق پیدا کرده است، در همه ممالک اسلامی باشد و این انقلاب صادر بشود به همه ممالک اسلامی و همه مستضعفان جهان در مقابل ستمگران بایستند و مسایل خودشان را اخذ کنند و حق خودشان را بگیرند و باید بدانند که حق گرفتنی است والّا نخواهند اعطا کرد.1"
مقدمه: بی شک انقلاب اسلامی ایران، پیمان نسیم دل انگیز و روح افزای الطاف کریمانه الهی بود که در 23 سال پیش از منظومة ناشناخته ملکوت و از افقهای این خمیده خاکستری، بر ملت ستمدیده ایران وزید و خاک را به سوی حضور سبزش معطر نمود. اگر تأملی عمیق بر انقلاب و پیامهای آن بکنیم پی می بریم که بزرگترین و سبزترین پیام انقلاب این است که برای از بین نرفتن و نابود نشدن، قطعاً باید جریان پیدا کرد و نباید ساکت ایستاد و دست روی دست گذاشت و پیروزی سپاه خصم را تماشا کرد. گذار از واقعیت انقلاب، برای رسیدن به حقیقت انقلاب است و هدف معمار بزرگ انقلاب نیز این بود که انسان را با عبور از واقعیت انقلاب به حقیقت انقلاب برساند. آری انقلاب لفظ نیست، معناست! حقیقت انقلاب، معنا و معنویت انقلاب است و به همین دلیل است که حقیقت را باید زیست اما واقعیت را تنها باید دانست.2
شخصیت حضرت امام خمینی (ره) در بیداری کشورهای مسلمان: شخصیت حضرت امام (ره) به عنوان معمار پیر انقلاب و احیاگر اسلام ناب محمدی (ص)، در بیداری مردم ایران و مسلمانان جهان بسیار مؤثر بوده چرا که طبق فرمایش مقام معظم رهبری "انقلاب اسلامی، بی نام خمینی (ره)، درهیچ جای جهان شناخته شده نیست، چرا که آغازگر زمزمه انقلاب اوست و هم اوست که در آن لحظات سخت و دشوار رهبری کرده و از تنگناها گذرانیده و از انقلاب اسلامی مردم ایران، پدیده ای عظیم و اسوه ای جهانی پدید آورده است."3 یعنی مسأله صدور انقلاب و ویژگیها و خصایص فردی، اجتماعی حضرت امام به موازات هم باعث بیداری مردم مسلمان جهان گردیده و این دو با هم عجین شده اند و هر جا صحبت از انقلاب اسلامی ایران است صحبت از انفاس قدسیه و زکیه حضرت امام (ره) نیز به میان می آید و برعکس. در زیر مطالبی از شخصیتهای داخلی و خارجی که در برخورد با حضرت امام (ره) داشته اند و تأثیراتی که برروی این افراد گذاشته را برای نمونه و مشتی از خروار متذکر می گردیم.
• "مایک دالاس" گزارشگر تلویزیونی آمریکا که از روزنامه نویسان بنام و بسیار مشهور آمریکایی است و گویا اولین مصاحبه گر آمریکایی است در سخنان خود به این نکته اشاره کرده که تقریباً تمام سران کشورهای جهان و همة سیاستمداران بزرگ را دیده و با آنها سخن گفته است. نوبت که به حضرت آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی رسید مایک دالاس با لحنی که احترام و اعتقاد و در عین حال صراحت مخصوصی داشت، گفت: باید اذعان کنم، باهوش و زیرک ترین سیاستمداری است که من دیده ام نفوذ خاصی در مصاحبه کنندگان داشت و بجای این که من از ایشان سؤال کنم، ایشان سؤال می کرد. من غیر از مطالبی که آیت الله خودشان می خواستند بگویند هیچ مطلب تازه ای نتوانستم از این سیاستمدار دنیا دیده بیرون کشم و برای من عجیب بود که یک مرد روحانی این چنین بر کسی که در کار خود تخصص کافی دارد مسلط باشد. باید بگویم زندگی بسیار ساده که رهبر انقلاب اسلامی برای خود فراهم کرده بود او را از دیگر رهبران دنیا متمایز کرد و ما می دیدیم که براستی مرد عقیدتی است و دنیا و لذتهای دنیوی برایش ارزش ندارد. او مرا و همه رجال دیگر دنیا را که می پذیرفت به خدمت، روی فرش ساده می نشانید و ما مجبور بودیم که کفشهای خود را دم در از پا درآوریم و از همان اول کار بفهمیم که با مردی متفاوت از رجال دیگر سروکار داریم.4
• رابین وودز نویسندة مسیحی گوید: "امام خمینی (ره) با یک جریان عاطفی و شکستن همة موانع وارد قلب و مغز من شد. من آن جریان را بی نهایت مثبت توصیف می کنم و ترجیح می دهم که نام آن را عشق بگذارم. من عاشق خمینی شدم5".
• یک خانم ایتالیایی نامه ای به امام نوشته بود که همراه آن گردنبندی طلا ارسال کرده بود و او در نامه اش به امام عرض کرده بود: "من عیسی مسیح (ع) را در وجود شما متجلی دیدم و شما را واقعاً روح خدا یافتم. و اگرچه شما را ندیده ام ولی احساس می کنم که در زمان حضرت مسیح زندگی می کنم و حیات مسیحی از طریق شما در وجود من دمیده شده است." و در ادامه می گوید: "که من بدلیل علاقه ای که به حضرت مسیح (ع) و به شما به عنوان تجسم حضرت مسیح (ع) در این عصر دارم، گرانبهاترین و نفیس ترین یادگار ازدواجم را به شما هدیه می کنم تا در هر راهی که صلاح می دانید مصرف کنید." امام روز بعد این گردن بند را به گردن یک دختربچة مفقود الاثر در جنگ کرد6.
• امام خمینی (ره) آزده ترین مرد جهان بود که از تعلقات رهید، بود و این را از مولایش حسین بن علی (ع) به ارث برده بود. استقلال کامل بر وجود امام حاکم بود و هیچ قیدی او را از راه حق باز نمی داشت حتی مردم هم برای او قیدی نبودند اگر به بی راهه می رفتند بدون هیچ تأملی آنها را ارشاد می کرد. آیت الله سعیدی می گوید: به امام عرض کردم شما را تنها می گذارند. فرمود: "اگر جن و انس یک طرف باشند و من یک طرف، حرف همین است که می گویم".7
• مجلة اشیگل آلمان می نویسد: «فقط امام خمینی بوده است که به اعتراف حتی دشمنانش در تمام عمرش یک زندگی همراه با تواضع و محقر و دور از هر گونه تمایلات و تجملات دنیوی داشته است و کوچکترین لکة سیاهی در شرح حال زندگیش دیده نمی شود.»8
• دو تا از ویژگیهای مهم و شرایط رهبری، قاطعیت و صراحت لهجه است که حضرت امام هر دوی آن را در اوج خود داشت به طوری که خطاب به رییس جمهور آمریکا فرمود: «رییس جمهور آمریکا بداند، این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما»9.
• درخصوص عبادت حضرت امام (ره) شهید عالیقدر آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی (ره) گوید: «یک روز دیدم آقا (امام) در اتاق خود هستند و صدای گریة ایشان بلند است. از مادرم پرسیدم چه شده است که آقا گریه می کنند؟ مادرم فرمودند: ایشان در شبی که موفق به نماز شب و راز و نیاز با خدا نشوند روز آن چنین حالی دارد.»10
• حضرت امام درخصوص احساس تکلیف و وظیفه می فرمودند: «خدا نکند که روزی پیش بیاید که من احساس وظیفه بکنم … نگذارید که احساس وظیفه بشود. اگر احساس وظیفه بشود من به هرکس هر چه دادم پس می گیرم».11
• حضرت امام (ره) درخصوص صراحت لهجه در ارتباط با آمریکا می فرمایند: «از هیاهو و عربدة آمریکا و سیار زورمندان نهراسید و جهان را بر آنها تنگ کنید». «ما آمریکا را زیرپا می گذاریم».12
• درخصوص شهادت طلبی حضرت امام (ره) مطلبی آمده است که می خوانیم: «اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق و غرب زندگی اشرافی داشته باشیم.»13
• درخصوص اسلام خواهی حضرت امام که تمام مقصد و مقصود ایشان بود، آمده است: «من به تمام دنیا با قاطعیت اعلام می کنم که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما در مقابل همة دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی آنان از پا نخواهیم نشست.»14
• «قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند، به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت پرستی، ادامه می دهد، و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام، این پابرهنگان مغضوب دیکتاتورها، خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانی که بر ستم و ظلم خویش اصرار می نمایند، سلب خواهد کرد»15.
• یکی از ویژگیهای رهبری این قائد عظیم الشأن پیامهای گوناگونی است که به مناسبتهای مختلف برای مسلمانان جهان صادر فرمودند و همه مسلمانان جهان را مخاطب خود قرار می دادند. از جلمه: بشنوید پیام حضرت امام (ره) را درخصوص استکبار جهانی: دوستان عزیزم! بدانید که خطر قدرت های کمونیستی از آمریکا کمتر نیست و خطر آمریکا به حدی است که اگر کوچکترین غفلتی کنید، نابود می شوید. هر دو ابرقدرت کمر به نابودی ملل مستضعف بسته اند و ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر این که ما انقلابمان را صادر نمی کنیم کنار بگذارید، زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. از طرفی دیگر تمام قدرت ها و ابرقدرت ها کمر به نابودی مان بسته اند و اگر ما در محیطی دربسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرت ها و ابرقدرت ها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام گرفتاریهای مشقت باری که داریم، با جهان برخوردی مکتبی می نماییم».16
• درمورد حکم اعدام سلمان رشدی مرتد حضرت امام پیامی به سراسر مسلمانان جهان صادر فرمودند که: «انالِله واناالیه راجعون، به اطلاع مسلمانان غیور در سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند، از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هرکس در این راه کشته شود شهید شده است انشاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»17
• درخصوص حفظ و نگهداری از انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام (ره) می فرمایند: «امروز بر ملت ایران خصوصاً و بر جمیع مسلمانان عموماً واجب است این امانت الهی را که در ایران بطور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایجی عظیم به بار آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقاء آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند.»18 همانطور که ملاحظه فرمودید حضرت امام خمینی (ره) توانستند با آن وجهه معنوی و سیاسی متین برگرفته از اسلام، در دلهای دوستان و دشمنان خود نفوذ کنند و باعث بیداری و هوشیاری مردم مسلمان و غیرمسلمان گردند. حضرت امام (ره) با استفاده بجا و بهینه از این نفوذ در قلوب، پیامها و مطالب اسلامی و الهی خود را برای مردم آزاده جهان می فرستادند که در مبحث آتی نمونه ای از سخنان معظم له را درخصوص راههای بیداری اسلامی در جهان را ملاحظه خواهید نمود.


راههای بیداری اسلامی در جهان به روایت حضرت امام خمینی (ره)19:
1- آثار و نتایج جنگ20: البته اگر همه علل و اسباب را در اختیار داشتیم در جنگ به اهداف بلندتر و بالاتری می نگریستیم و می رسیدیم ولی این بدان معنا نیست که در هدف اصلی خود که همان دفع تجاوز و اثبات صلابت اسلام بود مغلوب خصم شده ایم. هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها، از آن بهره جسته ایم، ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زده ایم. ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامیان را محکم کرده ایم. ما در جنگ حسن برادری و وطن دوستی را در نهاد یک یک مردمان بارور کردیم. ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتها و ابرقدرتها سالیان سال می توان مبارزه کرد. جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت. جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظامهای فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند. جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت. تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد واز همة اینها مهمتر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت.
2- اعزام مبلغان غیررسمی21: باید علاوه بر سفرهای رسمی، سفرهای غیررسمی هم بنمائیم تا دنیا را بیدار کنیم. اگر بخواهیم انقلاب را صادر کنیم باید کاری کنیم که مردم خودشان حکومت را بدست بگیرند تا مردم به اصطلاح طبقة سه روی کار بیایند. تنها در سفرهای غیررسمی است که درست می توانیم با مردم عادی کوچه و بازار تماس بگیرید و آنها را روشن کنید. بودن شما که یال و کوپال ندارید، در میان مردم هم جالبتر است و هم شما بهتر می توانید تبلیغ کنید. امروز مملکت مال خودتان است و امیداورم با همت یکدیگر محفوظ بماند.
3- دعوت از متفکران و آزاداندیشان جهان22: لازم است از متفکرین بزرگ جهان اسلام دعوتی به عمل آید تا ابعاد مختلف انقلاب کبیر اسلامی ایران تشریح گردد و ضرباتی که این انقلاب بر پیکر جهانخواران بین المللی زده است ارزیابی گردد تا تبلیغات سوء دشمنان اسلامی ما نقش بر آب گردد. از خداوند متعال عظمت اسلام و کشورهای اسلامی را خواستارم.
4- وزارت امورخارجه23: شما که در خارج هستید برخورد دارید با سفرای آنجا، با وزرای خارجه آنها، با همه اینها برخورد دارید، اگر بنا باشد که شما وقتی که می خواهید در وزارت خارجه بروید، خودتان را گم کنید، خیال کنید که حالا در یک محضر کذا، وزیر خارجه آمریکا، وزیر شوروی. لکن باید شما توجه داشته باشید که شما سفیر مملکت اسلامی هستید که از همه این قدرت ها، قدرتش بالاتر است و از همه این شریف ها (اگر آنها شرافتی داشته باشند) شرافتش بالاتر است و شما باید حیثیت خودتان را از اول حفظ کنید و از مسائل مهمی که شماها مثل ماها موظف به آن هستید این است که با عمل خودتان در آنجا، با وضعیت سلوکتان با کارمندان با وضعیت اصل سفارتخانه و وضع سفارتخانه طوری باشد و طوری بکنید که با همین عمل به تدریج انقلاب شما صادر بشود به آن کشوری که در آن هستید.
- اجتناب از تشریفات در وزارت امور خارجه24: شما آقایانی که در سفارتخانه ها هستید موظفید عقلاً و شرعاً به این که ، سفارتخانه هاتان هرچه ساده تر باشد و کیفیت معاشرتتان با آن اشخاصی که کارمند هستند در آنجا و به اصطلاح شما زیردست گفته می شوند، برادرانه باشد و در عین حالی که آنها باید از شما بپذیرند مطلبی که می گوئید، لکن برادرانه باید باشد و همین طور وضع مهمانی هایتان، وضع گذران خودتان، وضع کسانی که در آنجا کار می کنند آنها باید –یک وضع- متحول بشود به یک وضع اسلامی که هر کس می آید در آنجا اسلام را در آنجا عملاً ببیند. ما هرچه فریاد بزنیم که ما اسلامی هستیم و جمهوری اسلامی هستیم، لکن وقتی ببینند ما را که در عمل غیر او هستیم. از ما دیگر باور نمی کنند وقتی می توانند باور کنند که ما که می گوئیم جمهوری اسلامی هستیم، عملمان هم آن طور باشد، عمل طاغوتی نباشد و قول، قول اسلامی، عمل اسلامی باشد و خود رفتار، اسلامی باشد. گفتار اسلامی باشد تا صادر بشود این جمهوری اسلامی در سایر کشورها. صدور با سرنیزه صدور نیست، صدور با زور صدور نیست، صدور آن وقتی است که اسلام، حقایق اسلام، اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی در اینجاها رشد پیدا کند و شما موظف به این معنا هستید و باید این کار را انجام بدهید که هم در عمل و هم در نوشته هائی که در آنجا منتشر می کنید… .
- وظیفه وزارت امورخارجه و غیره درخصوص مسأله صدور انقلاب25: هم جوانان خارجی ما و هم شما سفرا و کارمندانی که در سفارتخانه هستید، همه شما، همه انجمن های اسلامی که در خارج هست و همة افراد –این- مسلم و همین طور ایرانی و غیرایرانی که در خارج هست، این معنا برای آنها بیشتر وظیفه است – به اینکه رفتارشان یک رفتاری باشد که با همین رفتار، اسلام را نمایش بدهند به خارج- از ما که در داخل هستیم، همه وظیفه داریم و لکن وظیفه شما سنگین تر است. بیشتر است و باید با خواست خدا انشاء الله موفق بشوید که اسلام را در همه جا معرفی کنید و پس از معرفی نفوس سالم که اکثر مردم هستند، پذیرش می کنند، پذیرش که کردند کم کم عمل می کنند، کم کم این انقلاب صدور پیدا می کند به خارج.
5- تشکیل بسیج مستضعفان جهان26: باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند و این شدنی است، چراکه بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست، باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد، شما در جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت صحیح و خوب می توان اسلام را فاتح جهان نمود. شما باید بدانید که کارتان به پایان نرسیده است، انقلاب اسلامی در جهان نیازمند فداکاریهای شماست و مسؤولین تنها با پشتوانه شماست که می توانند به تمامی تشنگان حقیقت و صداقت اثبات کنند که بدون آمریکا و شوروی می شود به زندگی مسالمت آمیز توأم با صلح و آزادی رسید حضور شما در صحنه ها موجب می شود که ریشه ضدانقلاب در تمامی ابعاد از بیخ و بن قطع گردد.
6- اعزام ورزشکاران به میادین ورزشی جهان27: شما نمونه باشید در کشورهای دیگر که شماها از جمهوری اسلامی هستید. ما امروز احتیاج به این داریم که اسلام را در هر جا تقویت کنیم و در هرجا پیاده کنیم و از مملکت خودمان اسلام را به جاهای دیگر به آن معنایی که در مملکت الآن حاصل شده است صادر کنیم و یکی از وجه صدورش همین شما جوانها هستید که در سایر کشورهای [دیگر] می روید و جمعیت های زیادی به تماشای شما می آیند، به تماشای قدرتهای شما می آیند باید طوری بکنید که این جمعیت های زیاد را دعوت کنید عملاً به اسلام. در اعمالتان، در رفتارتان، در کردارتان طوری باشید که نمونه باشد برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی با شما به جاهای دیگر هم انشاءالله برود.
7- تبیین اسلام ناب توسط حوزه های علمیه28
8- کنگره عظیم حج29
9- بهره گیری از صنعت توریسم.

رهاوردهای انقلاب اسلامی در مقیاس جهانی30:
1- طرح مسأله اصولی استکبار ستیزی در سطح بین المللی و بسط و توسعة آن در میان ملل مستضعف جهان.
2- بیداری ملتهای مسلمان و گسترش مبارزات جمعی آنان در برابر حکام داخلی و استکبار جهانی و همفکری و همدلی جمعی نسبت به مسائل عمومی اسلام و مسلمین جهان.
3- مطرح شدن اسلام به عنوان یک قدرت در صحنه بین المللی و به وحشت افتادن ابرقدرتها از بهم خوردن توازن قدرت در جهان و هراس از تشکل جهانی ملتهای مسلمانان.
4- بیداری و همبستگی مستضعفان جهان و باز شدن افقهای روشن و جدید برای سیاهان در آفریقا و آمریکا و به وجود آمدن فشار جدید سیاسی در سطح بین المللی در برابر آپارتاید و حامیان آنان.
5- شكل گيري هسته هاي مقاومت انقلاب اسلامي در كشورهاي اسلامي.
6- به وجود آمدن هسته هاي نظامي دفاع و مقاومت در برابر صهيونيسم و استكبار.
7- اوجگيري انديشة ضدصهيونيستي در جهان و ايجاد فشارهاي سياسي و اقتصادي و نظامي به رژيم صهيونيستي و حاميان آن.
8- بيداري مسلمانان مقيم اروپا و آمريكا و درخواست جمعي براي احياي حقوق سياسي و اجتماعي مسلمانان بر اساس اعتقادات مذهبي خود كه نمونه آن را در تشكيل پارلمان مسلمانان انگلستان مي توان ديد.
9- جنبش مسلمانان آفريقا در احياي حقوق سياسي در برابر حكام داخلي و استعمار و ن‍‍ژادپرستي.
10- تقويت جنبش غيرمتعهدها و مقاومت بيشتر كشورهاي عضو در جهت تحكيم موجوديت و استقلال خود و بيرون آمدن از نفوذ نامرئي استكبار.
11- روند رو به تزايد انقلاب اسلامي ايران در افغانستان،‌ لبنان،‌ الجزاير و عراق.
12- وحشت غرب از روند انقلاب اسلامي ايران در جهان.
13- تحميل بحرانهاي سياسي و مشكلات ناشي از آن به قدرتهاي سلطه جو به ويژه آمريكا در سطح منطقه اي و جهاني.
14- تحميل بحرانهاي نظامي و مشكلات ناشي از آن به استكبار.
15- حركت استقلال طلبانة مسلمانان در شوروي سابق و اروپاي شرقي و نقش آفريني در فروپاشي ماركسيسم و اتحاد جماهير شوروي سابق.

پی نوشت ها:

1- روزنامه کیهان- پنج شنبه- 23/خرداد/70.
2- روزنامه کیهان- شنبه- 13/بهمن/80.
3- کتاب زمزم نور. ص 125و124.
4- کتاب سیمای امام خمینی (ره)، ص 32و31.
5- همان. ص 37و36.
6- کتاب سیمای امام خمینی (ره)- ص 37.
7- همان، ص 42.
8- همان، ص 45.
9- کتاب سیمای امام خمینی (ره). ص 47 و 46.
10- همان، ص 47.
11- همان، ص 53.
12- همان، ص 56.
13- همان، ص 60.
14- کتاب سیمای امام خمینی (ره)- ص 63.
15- همان، ص 77.
16- کتاب زمزم نور. ص 102.
17- همان، ص 109.
18- کتاب زمزم نور، ص 138و 137.
19- صحیفه امام- جلد 21. ص 283.
20- کتاب امام خمینی (ره) و احیای تفکر اسلامی.
21- صحیفه نور- ج 15. ص 190.
22- همان، ج8، ص 219.
23- همان، ج 13، ص 261.
24- صحیفه نور، ج 13- ص 263.
25- صحیفه نور، ج 13، ص 263.
26- صحیفه امام، ج 21، ص 195 استخراج شده از CD روح الله 2.
27- صحیفه امام. ج 16. ص 81.
28- صحیفه نور، ج 21، ص 8.
29- صحیفه نور، ج 19. ص 45.
30- کتاب انقلاب اسلامی و ریشه های آن. ص 353 و 352.

 
قسمت دومنظريه هاي مسؤولين خارجي درمورد تأثيرات انقلاب اسلامي در بيداري كشورهاي اسلامي:
الف) الگوي عملي حكومت اسلامي:‌ يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي،‌ تشكيل حكومت اسلامي با حاكميت قرآن بوده است.
 بينازتوپراك (نويسنده اي از كشور تركيه) معتقد است: انقلاب اسلامي ايران به عنوان يك نمونه در مقابل ديگر كشورهاي مسلمان تحت نوع امپرياليزم به مسلمانان جهان و همچنين به دولتهاي جهان ثابت كرده كه مي شود يك دولت مستقل و آزاد از نفوذ ابرقدرتها و متكي بر منافع خود ساخت. ايران نشان داد كه نه برتري نظامي و نه برتري تكنولوژي قادر به غلبه بر يك ملت متحد حول هدف و عقيدة مشترك نيست. مهمترين دليل مخالفت غرب و شرق با ايران نيز ترس از اين بوده است كه مسلمانان ديگر جهان از نمونه ايران پيروري كنند. انقلاب اسلامي در ايران زماني به پيروزي رسيد كه مسلمانان سراسر جهان اميد خود را به ايجاد يك جامعة واقعي اسلامي و يك دولت اسلامي از دست داده بودند،‌انقلاب ايران به رفتار ذلت بار جهان اسلام در قبال غرب پايان داد‌، رفتاري كه براي دو قرن بر اين كشورها مسلط بوده است به اضافه اين نظر را كه مذهب نمي تواند نيروي مهمي در جهان مدرن باشد،‌ منسوخ كرد و ثابت نمود كه اسلام توانايي بالقوه زيادي براي بسيج توده ها دارد.1
 علامه شمس الدين (ریيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان): پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي در ايران به تقويت جايگاه و نقش مسلمانان در جهان منجر شد،‌ انقلاب اسلامي دستاوردي از دستاوردهاي راه شهادت و جانفشاني هاي شهداي آزادي است كه با تقويت جايگاه امت اسلامي،‌ به جامعه بين المللي ثابت كرد كه اسلام قادر است دولتي تأثيرگذار و فعال تشكيل دهد.2 بايد توجه داشت كه انقلاب اسلامي و متعاقب آن تأسيس حكومت اسلامي در ايران،‌ حتي موجب احياء تفكر ديني در سطح برخي حكومتهاي غيرمسلمان نيز شده است.
 دكتر علي اكبر ولايتي (مشاور عالي مقام معظم رهبري در امور بين المللي و وزيرخارجة پيشين مي گويند: من يك موقعي با آقاي يخ والسا (ریيس جمهور پيشين لهستان و رهبر قبلي جنبش همبستگي) ملاقاتي داشتم،‌ ايشان به من گفت: انقلاب شما روي ما هم تأثير گذاشت و ما خوشحاليم از اين كه در كشور شما يك انقلاب براساس دين صورت گرفته است. (توضيح اين كه هركسي كه در اين كشور مي خواهد سمت بالايي بگيرد،‌ بايد حتماً‌ از قبل ميثاق خودش را با وابستگان محكم بكند.) لذا اين بيان آقاي يخ والسا به من كه نتيجه پيروزي انقلاب اسلامي موجب احياء تفكر ديني،‌ حتي در سطح حكومتها شد ولو در كشورهاي مسيحي3…
 احمد وبر (حقوقدان و روزنامه نگار پالمان سوئيس) مي گويد: … به دنبال انقلاب اسلامي ايران و شعار درمورد دفاع از مستضعفين،‌ آمريكاي لاتين شاهد دها كشيش بود كه با انتقاد از پاپ،‌ خواستار تجديدنظر در آیين كليساي كاتوليك بودند. اوج اين روند در احياي مسيحيت در نيكاراگوا،‌ چند سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران،‌ صدها كتاب در مورد نقش مذهب در صحنة سياسي و اجتماعي به بازارهاي جهاني آمد و بسياري از دانشگاهها به تحقيق دربارة مذهب (در صحنه سياسي و اجتماعي) پرداختند.4
 وزير برنامه ريزي ايالت بلوچستان پاكستان در مراسمي كه به مناسبت آغاز دهه فجر در خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران در (كويت) برگزار شد،‌ اظهار داشتند: در عصر حاضر كه دنيا به دو بلوك شرق و غرب تقسيم شده است بسياري از صاحبنظران جهان پياده شدن حكومت اسلامي را يك تز عملي مي دانستند. اما،‌ امام خميني ثابت نمود كه اين كار در هر زماني امكان پذير است. وي در ادامه با اشاره به اينكه امام خميني تنها متعلق به ايرانيان نيست بلكه به همه مسلمانان جهان تعلق دارد،‌ گفت آنچه امام خميني انجام داده اند،‌ به ايرانيان محدود نمي شود و ما در پاكستان از امام خميني و انقلاب اسلامي ايران درسهايي فراوان مي آموزيم. يكي از علماي اهل تسنن بلوچستان پاكستان با تأكيد بر محتواي پيام امام به علماي پاكستاني،‌ مردم و علماي كشورش را به اتحاد و يگانگي دعوت و اضافه كرد: امروز براي پيدا كردن نمونه اي از حكومت اسلامي نيازي به جستجو در لابلاي تاريخ نيست و نمونه اين حكومت را ما در اين ايران به عينه مي بينيم. امروز ما در تبليغات خود،‌ مردم را هدايت مي كنيم كه بروند و ايران را ببينند. تا حكومت اسلامي را بشناسند. و افزود: انقلاب اسلامي ثابت كرد كه اگر قرار است حكومت اسلامي پياده شود بايد به دست علما و دانشمنداني صورت گيرد كه عمر خود را به زهد و تقوا سپري كرده اند.5
ب) بيدراي،‌ اميد و اعتقاد به نفس مسلمانان: يكي از تأثيرات مهم انقلاب اسلامي –كه عامل مهم و مؤثري در جنبش احياي اسلام در بين مسلمانان جهان بود- اعتماد به نفس بود كه اين انقلاب در بين مسلمانان ايجاد نمود،‌ پس از قرنها ضعف و تحمل انواع فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم استعمار قديم و جديد،‌ اكنون مسلمانان جهان به عيان مشاهده مي كنند كه درصورت پيروي از الگوي انقلاب اسلامي در ايران،‌ امكان عملي پيروزي در اين قرن- قرن كفر و الحاد بي ديني كاملاً‌ وجود دارد.6
 محمدالعاصي (امام مركز اسلامي واشنگتن) در اين زمينه مي گويد: … مهمترين درس انقلاب اسلامي ايران به مسلمانان جهان اين بود كه مي توان از سلطة نيروهاي خارجي رهايي پيدا كرد و قدرت تصميم گيري را براي دستيابي به استقلال و شيوة تكامل يافتة زندگي اسلامي به دست گرفت7 … .
 ديويدمنا شري (نويسندة‌ صهيونيست) مي گويد: انقلاب ايران در افتخار و اعتماد به نفس مسلمانان،‌ چه سني و چه شيعه،‌ بدون توجه به مليت و يا تمايلات سياسي‌ آنها نقش داشته است. از اندونزي تا جوامع اسلامي در غرب،‌ پيروزي انقلاب ايران در حكم پيروزي اسلام بوده و توانايي بالقوة اسلام را براي رهبري مردم سركوب شده،‌ جهت مقابلة با رژيمهاي فاسد و استعمار خارجي مشخص كرده است.8 دستاوردهاي انقلاب اسلامي باعث افتخار مسلمانان است. اين انقلاب براي مسلمانان جهان سربلندي كسب كرد،‌ آنان را بيدار ساخت،‌ به آنان جرأت مبارزه آموخت و امكان تحقق عملي آن را به عينه نشان داد.9
 سيدمحمد باقر صدر (متفكر برجسته و مجتهد بزرگ اسلامي شيعيان در عراق) مي فرمايند: در خود احساس عزت و افتخار بسيار مي كنم و اين احساس سراسر وجودم را فراگرفته است. آنگاه كه با اين ملت عظيم،‌ ملت مسلمان ايران سخن مي گويم. ملتي كه با جهاد و خون و دلاوريهاي بي نظير خود تاريخ اسلام را از سرنوشت و تجسم و تجلي زنده و گويايي از روزهاي نخستين اسلام با همة درخشانيهايش و نشانه هاي شجاعت و ايمان آن روزها گرديد.10
 احمدبن بلا (از مبارزين بزرگ انقلاب الجزاير و ریيس جمهور اسبق اين كشور) مي گويد: امروز آواي نهضت (امام) خميني (ره) در دورافتاده ترين نقاط جهان اسلام بگوش مي رسد. در دورافتاده ترين نقاط جهان اسلام بگوش مثل قبايل صحاري آفريقا، سخن از روحي تازه است كه انقلاب اسلامي ايران در قرن بيستم به اسلام داده است.11
 احمد هوبر (انديشمند و روزنامه نگار برجستة مسلمان سوئيسي):‌ در اثر انقلاب اسلامي ايران در حال حاضر وضعيت جهاني اسلام رشد زيادي كرده است و من به عنوان يك مسلمان سني مذهب اين مطلب را مي گويم. زيرا امام خميني (ره) در دنياي اسلام حتي در جوامع سني مذهب تأثير بسياري داشته است واين تأثير حتي پس از رحلت ايشان نيز ادامه دارد. و مسلمانان در همة عالم در حال بيداري از خواب غفلت هستند‌،دنياي اسلام اين بيداري را مديون و مرهون امام خميني (ره) و انقلاب مردم مسلمان ايران است و ما مسلمانان بايد همواره اين را مدنظر داشته باشيم.12
 دكتر عمارمحمّد (محقق و استاد دانشگاه خارطوم سودان): امام خميني (ره) با انديشه هاي گهربار خودشان حركت عظيمي در ميان مسلمين جهان به وجود آورند. حضرت امام خميني (ره) به مسلمين جهان اسلام عزت بخشيد.13
 پرفسور مصطفي و سيلي (از شخصيتهاي علمي آلباني تبار تبعه مقدونيه): … امام (ره) تأثير زيادي در زندگي و تفكر جهان اسلام ايجاد كرده است امام (ره) جهان اسلام را از خواب غفلت بيدار كرد.14
 شيخ بدر شندر امام مسجد شهر طرابلسي لبنان گفت: انقلاب اسلامي ايران با تحولي بنيادي در جهان،‌ رؤياي ديرين مسلمين را تحقق بخشيد و اينك بصورت الگوي همه ملتها درآمده است.15
 شيخ سعيد شعبان مي گويد: انقلاب اسلامي ايران يكي از ثمرات جهاد و مبارزه است خستگي ناپذير مردم مسلمان ايران است و اين انقلاب توانست رژيم شاه آمريكايي را سرنگون كند و ملتهاي مسلمان را به آينده اميدوار كند.16
 مصاحبه با دكتر سعيد محمدالشهابي سردبير مجله العالم: انقلاب اسلامي ايران باعث شد تا مسلمانان نسبت به دين خود احساس افتخار كرده و هويت ديني خود را بازيابند. با وقوع انقلاب اسلامي ما شاهد رجوع و تمسك مسلمين و غير مسلمين به اصل دين شديم،‌ ما در عصر انقلاب اسلامي شاهد بازگشت مجدد مسيحيت به عقيده و جوهره ديني خود بوديم.17
 مصاحبه با استاد حلمي الأسمر سردبير روزنامه السبيل وابسته به جبهه عمل اسلامي اردن: تأثير انقلاب اسلامي ايران بر جهان اسلام بسيار بزرگ و عظيم بود به حدي كه هركسي كه داراي افكار اسلامي بود هوادار امام خميني (ره) ناميده مي شد به اين معني كه در توصيف مطلق اسلامگرايي،‌ خود يك خميني شده بود. انقلاب اسلامي اعتماد به نفس را به مسلمانان در جهان بازگرداند و اميد ايجاد خيزش اسلامي را در دلهاي آنان زنده كرد و الگوهاي روشني به افرادي كه به امور اسلامي اهتمام مي ورزند. ارائه كرد… اين امر موجب تقويت روحيه اسلامگرايان گرديد و حالتي از عزت در صفوف اسلامي به وجود آورد. به طور خلاصه انقلاب اسلامي (ايران) انگيزه نيرومندي براي تعميق شعور اسلامي و ايجاد الگو و نمونه اسلامي بود.18
ج) شكستن ابهت ابرقدرتها و مبارزه عملي با استكبارجهاني: پس از گذشت بيست و اندي سال از پيروزي انقلاب اسلامي آمريكا كوچكترين توفيقي در مبارزه با اين انقلاب نداشته است. يك سناتور آمريكايي چند ماه قبل اعتراف كرده است: لطمه ي كه انقلاب ايران به حيثيت جهاني ما وارد كرده است،‌ چندين برابر شوروي (سابق) است. ما در جنگ سرد با شوروي مرتباً پيش مي رفتيم اما هرچه براي سرنگوني اين كشو كوچك!‌ (ايران) به كار مي بنديم،‌ نتيجه عكس مي گيريم. ما مصمم به تداوم اين تهاجم هستيم،‌ تا زماني كه آنها را (ايرانيان) را به زانو درآوريم يا خودمان به زانو درآييم19.
• در عشق آباد يكي از اساتيد دانشگاه مختوم تلی به واحد مركزي خبر مي گويد: انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت امام خميني (ره) راه حلي براي جلوگيري از تهاجم و سلطه جويي فرهنگي غرب و دنياي كفر است. جاذبه هاي نيرومند انقلاب اسلامي الآن فراتر از مرزهاي ايران است. به گونه اي كه توانسته قشرهاي وسيعي از مردم جهان را جلب و الگوي مناسبي براي زندگي سعادتمند ارائه دهد.20
• حيدرجمال اسلام شناس مشهور و رهبر كميته روسيه مي گويد: مسلمانان روسيه بايد به مقابله با فرهنگ غربي در كشورشان برخيزند و ما از شعار نه شرقي و نه غربي امام خميني (ره) پيروي مي كنيم.21
• آيت الله مشكيني در جمع ميهمانان خارجي كه ايشان ریيس مجلس خبرگان و امام جمعه قم مي باشند طي سخناني وقوع انقلاب اسلامي در ايران را نويدبخش رهايي محرومان و مستضعفان جهان از يوغ ظلم و ستم ظالمان جهان ذكر كرد. همچنين افزود: حضرت امام خميني (ره) با رهبري پيامبرگونه خود در انديشة رهايي ملت ايران و ساير ملل اسلامي بود و در اين راستا مسلمانان جهان توانستند يك بار ديگر به هويت اصيل خود بازگردند. ايشان با يادآوري اين مطلب كه پيام انقلاب اسلامي وحدت و اعتلاي جوامع اسلامي بوده اند و بر اتحاد همه مذاهب اسلامي تأكيد داشتند تا دشمنان اسلام نتوانند بين آنان اختلاف و تفرقه ايجاد كنند و همچنين خاطرنشان ساخت يكي ديگر از دستاوردهاي انقلاب اسلامي معرفي اسلام ناب محمدي (ص) و افشاي ماهيت مدعيان اسلام آمريكايي بود كه اين امر در آگاهي و بيداري مسلمانان جهان نقش مؤثري ايفاد كرده است.22
• مصاحبه با استاد "معتصم حماره" سردبير هفته نامه فلسطيني "الحريه": انقلاب اسلامي ايران نقش بسيار به سزائي در رشد اعتقادات و آگاهي ديني در تمام دنيا به ويژه جهان اسلام داشته است. يكي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران بازگردادن چهرة ظلم ستيزي و آزادي بخش به اسلام بود. انقلاب اسلامي ايران مقابله با قواي استعمارگر را در جهان آغاز كرد… انقلاب ايران طريق درست طرز تفكرهاي اسلامي و مبارزاتي را سامان بخشيد… انقلاب مانع از غارت و چپاول ثروت ملتهاي منطقه شد و شاخصهاي جهل و فقر را كاهش داد… انقلاب [اسلامي ايران] به جنبش هاي آزادي بخش خط و جهت داد واين براي استكبار قابل تحمل نبود… و در پايان اين كه انقلاب اسلامي ايران باجنبش هاي گروههاي آزادي بخش در راستاي مبارزه با قواي ستمگر و اشغالگر در سنگر واحد در حركت است.23
• مصاحبه با دكتر تركي صفر مدير مسؤول روزنامه البعث:‌ انقلاب اسلامي باعث رشد روند مبارزه مقدس در برابر تهديدات ظالمانه ستمگراني شد كه همواره در تلاش براي تضعيف و به استثمار درآوردن ملتهاي مظلوم بوده اند بي شك انقلاب اسلامي ايران بسياري از ملتها را در برابر توطئه هاي استكبار بيمه كرد و جرقه اي در ميان آنها ايجاد نمود كه با قدرت در مقابل تهاجم اقتصادي،‌ سياسي،‌ فرهنگي و خطرات ناشي از آن ايستادگي نمايند. انقلاب اسلامي سبب حفظ هويت مسلمانان براي دفاع از استقلال،‌ آزادي و حاكميت بر سرزمين و همه متعلقات آنان شد. اين انقلاب باعث كوتاه شدن دست چپاولگران از غارت منابع و ثروت ملتهاي مظلوم شد.24
• علامه سيد محمد حسين فضل الله: اين انقلاب با تأثيرگذاري بر حركت مسلمانان و مستضعفان توانست رويارويي با استكبار جهاني را در اذهان ملتهاي مسلمان و مظلوم جهاني زنده كند.25
د) تجديد حيات نهضت هاي آزادي بخش: انقلاب اسلامي به دليل پيروي از رهبر استكبار ستيز و سازش ناپذير خود،‌ حضرت امام خميني (ره)،‌ و استراتژي مبارزاتي كه آن حضرت پیش روی ملت تحت ستم ايران قرار داد،‌ به پيروزي رسيد اين پيروزي به راستي شگفت انگيز بود و شور و اشتياق عجيبي در بين ملتهاي تحت ستم،‌ نهضت هاي آزادي بخش و تمام آزادي خواهان جهان به وجود آورد اين نهضت ها،‌ اعم از نهضت هاي آزادي بخش در كشورهاي اسلامي يا غيراسلامي بود.26
• الحاجي سرداودجاورا (ریيس جمهور گامبيا): جنبش هاي آزادي بخش در آفريقا از انقلاب اسلامي ايران الهام گرفته اند و اين بدان خاطر بود كه انقلاب شما،‌ انقلابي واقعي بر ضد دشمنان قوي (اعم از داخل و خارج) مانند آمريكا بود.27
• شیخ تجمل الاسلام (از اعضای برجستة جمعیت طلبه جامو و کشمیر) اعلام کرد: ما در کنفرانس اسلامی جوانان که تحت عنوان "انقلاب اسلامی در کشمیر" برگزار خواهد شد، طرق مختلف عملی ساختن انقلاب به سبک ایران را در کشمیر مورد بررسی قرار خواهیم داد. آن نوع انقلابی که توسط آیت الله خمینی در ایران به مرحله اجرا درآمد، بهترین سبک و نمونه برای ما است.28
• قاضی محمد انور (عضو مجلس سنای پاکستان): … بدون تردید، انقلاب اسلامی ایران بر مسلمانان جهان و نهضت های آزادی بخش تأثیرات شگرفی برجا گذاشته است که نمونه های آن را در کشورهای شیخ نشین عرب که وابسته به آمریکا می باشند. می توان دید.29
• پروفسور عبدالسلام خالص (رئیس مرکز اسلامی دانشگاه "پیشاور" پاکستان): موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 الهام بخش و مشوق تمام تهضتهای اصولگرا در سراسر جهان اسلام شد.30 جالب توجه اینکه انقلاب اسلامی و متعاقب آن تأسیس حکومت اسلامی در ایران، حتی موجب احیاء تفکری دین در سطح برخی حکومتهای غیرمسلمان نیز شده است.
هـ) انقلاب اسلامی به مبارزه با صهیونیسم و حمایت حقیقی از آرمان فلسطین: انقلاب اسلامی از ابتدای شکل گیری، حمایت از مردم مظلوم فلسطین را جزئی مهم از آرمان حمایت از مسلمانان مظلوم جهان قرار داده بود و پس از پیروزی تاکنون نیز این آرمان را با صلابت ادامه داده است. انقلاب و رهبرکبیر و عالی قدر آن همواره به سیاست آزادی و احقاق حقوق مردم فلسطین تأکید نموده و این راه پس از ارتحال امام امت (ره) توسط نائب برحقش مقام معظم رهبری با همان قدرت و صلابت ادامه دارد.31
• احمدبن بلا (مبارز بزرگ الجزایر و اولین رییس جمهوری این کشور): انقلاب اسلامی ایران عمق استراتژیک نبرد برای آزادی قدس به شمار می رود. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) از همان آغاز پیروزی، حمایت خود را از آرمان فلسطین تأکید کرد و همچنان در این خط گام برمی دارد … ما به پایداری جمهوری اسلامی و عدم تسلیم آن در برابر آمریکا افتخار می کنیم32و …
• خالدالفهوم (رییس سابق مجلس فلسطین و رهبر جبهه انقاذ در دمشق) می گوید: …امام خمینی (ره) با تشکیل دولت اسلامی ملت فلسطین را یاری کرد و در جهت آزادسازی فلسطین تلاش نمود. انقلاب اسلامی، جهان اسلام را برای اتخاذ موضع واحد در قبال مسأله فلسطین و مبارزه با امپریالیستها و استعمار متحد کرد. انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای زیادی را برای ملت فلسطین به ارمغان آورد. ما اطمینان داریم که جانشین امام خمینی (ره) حضرت آیت الله خامنه ای، … کما کان از ملت فلسطین حمایت خواهند کرد و از مبارزه مسلمانان برضد امپریالیسم، صهیونیسم و استعمار پشتیبانی می کنند.33
• شهید دکتر فتحی شقاقی (دبیرکل سابق و بنیانگذار حرکت جهاد اسلامی فلسطین) می گوید: انقلاب اسلامی ایران تأثیر مهمی بر جنبشهای اسلامی در همه جا، و از جملة جنبشهای اسلامی اراضی اشغالی (فلسطین) داشت، این انقلاب آمد تا دلیلی بر امکان پیروزی اسلام بر ظلم و قهر و برپایی دولت اسلامی ارائه دهد. انقلاب اسلامی نمونه ای برای تمام جنبشهای اسلامی گردید. وی در جایی دیگر می گوید: هیچ چیز به اندازة انقلاب امام خمینی (ره) نتوانست ملت فلسطین را به هیجان آورد و احساسات آنها را برانگیزد و امید را در دلهایشان زنده کند. با پیروزی انقلاب اسلامی، ما به خود آمدیم و دریافتیم که آمریکا و اسرائیل نیز قابل شکست هستند.34
• "رمضان عبدالله" دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین شب گذشته تأکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) ادامه مقاومت ملت فلسطین تا پیروزی نهایی را تضمین کرد. به گزارش خبرگذاری جمهوری اسلامی در دمشق وی طی سخنانی در آیین ویژه گرامیداشت 23 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان «انقلاب اسلامی و فلسطین» در دمشق افزود: جمهوری اسلامی ایران حاصل انقلاب اسلامی تاکنون در حفظ و تداوم مبارزات ملت فلسطین و دفاع از این ملت در بالاترین حد ممکن سهیم بوده است. ایشان با اشاره به فرهنگ شهادت به عنوان نماد مقاومت و مبارزه انقلاب اسلامی ایران افزود: این فرهنگ در میان جوانان فلسطینی پذیرفته شده و اکنون به عنوان بهترین راه و شاید تنها راه مبارزان فلسطینی در نبرد با دشمن اشغالگر و صهیونیست است. دبیرکل جهاد اسلامی با تبین دیدگاههای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص فلسطین، پیروی از این دیدگاهها را برای فلسطینیان جهت دستیابی به حقوق خود و پیروزی ضروری است.35
• احمد مهنا (دبیرکل حزب الله فلسطین) می گوید: یکی از علل تشکیل حزب الله فلسطین ظهور انقلاب اسلامی ایران بود که ما به حق، در نسبت و صحت آن شک و تردید نداشتیم… یک روز (هنگامی که) در زندان اسرائیل بودم ما را برای بازجویی احضار کردند و در دست یکی از بازجویان اسرائیلی، عکس امام خیمنی (ره) را دیدم، او گفت: این عکس کیست؟ گفتم: عکس امام خمینی است، گفت: آب دهان خود را روی آن بینداز! از او پرسیدم: چند ماه است که شکنجه می شوم، گفت: چهارماه. گفتم: خوب مرا می شناسید. به خدا قسم، اگر سرم را از بدنم جدا کنید محال است چنین کنم… باید به این مسأله اعتراف کنم که حرکت انقلاب اسلامی ایران بر انتفاضه در داخل فلسطین و حرکت حزب الله در جنوب لبنان اثر گذاشت ما خودمان را در امتداد حزب الله لبنان و مقاومت فلسطین می دانیم و من معتقدم اگر جمهوی اسلامی نبود، مقاومت اسلامی در فلسطین و لبنان هم نبود.36
• حمیم هرزوگ (رییس جمهور وقت رژیم صهیونیستی) طی نامه ای به یهودیان آمریکایی معترض به سیاستهای آن رژیم دربرخورد با فلسطینیها که در روزنامة معروف «نیویورک تایمز» به چاپ رسید، نوشته است: تظاهر کنندگان فلسطین اشغالی از طرفداران تفکر [حضرت امام] خمینی (ره) می باشند و هیچ ارتباطی به سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) ندارند، این جوانان می خواهند خیابانهای اسرائیل را به خیابانهای "تهران" و "بیروت" تبدیل کنند. اگر تظاهرات فلسطینیها با همان تفکرات قبلی بود، خطری در برنداشت و علت شدت عمل رژیم اسرائیل در مقابل آنها این است که قیام، تغییر ایدئولوژی داده و الهام بخش آن اسلام است.37
• جدیش کردنیکل (یکی از ارگانهای یهودی پاپ لندن) نیز در این خصوص نوشت: احساس بازگشت به اسلام در "غزوه" احساسی است که در ایران اوج گرفته است و آنچه اکنون در سرزمینهای اشغالی روی می دهد، همان جریاناتی است که قبلاً در جریان انقلاب اسلامی رخ داده است.38
• محمد سلمان (وزیر اطلاع رسانی سوریه): همواره سوریه از این مسأله شادمان بوده که انقلاب اسلامی ایران، قویترین حامی امپریالیسم و صهیونیسم را از بین برد و برفراز ویرانه های آن دژ مستحکم دفاع از قدس و آرمان فلسطین را بنیاد گذاشت.39
• ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می کنیم چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ لااله الا الله و محمدرسول الله (ص) بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هست و تا مبارزه در هر کجای جهان علیه مستکبرین هست، ماهستیم، ما از مردم بی پناه لبنان و فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع می کنیم. ما درصدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم، ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظامهایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم و نظام اسلام رسو الله (ص) را در جهان استکبار ترویج نماییم و دیر یا زود ملتهای در بند شاهد آن خواهد بود انشاءالله40
• به قول علامه شمس الدین (رییس مجلس اعلای شیعیان لبنان): پیروزی انقلاب اسلامی (ایران) و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران به تقویت جایگاه و نقش مسلمانان در جهان منجر شد، انقلاب اسلامی دستاوردی از دستاوردهای راه شهادت و جانفشانی های شهدای آزادی است که با تقویت جایگاه امت اسلامی به جامعه بین المللی ثابت کرد که اسلام قادر است دولتی تأثیرگذار و فعال تشکیل دهد.41
 منابع:


«کُتب»

1- اکبری، محمدرضا، سیمای امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، انتشارات پیام عترت، چاپخانه مهرآئین، مهر 78.
2- امیدوار، احمد و یکتا، حسین، امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی، چاپ اول، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، بهار 79.
3- عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، چاپ دوازدهم، سازمان چاپخانه و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پاییز 77.
4- ورعی، سیدجواد، امام خمینی (ره) و احیای تفکر اسلامی، چاپ اول، مؤسسه چاپ و نشر عروج، مهر 78.
5- زمزم ظهور، چاپ چهارم، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، چاپ بهزاد، سال 78.
6- صحیفه امام، مجموعه رهنمودهای امام خمینی (ره)، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، سال 78.
7- صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی (ره)، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، بهمن 61.


«جراید»

1- روزنامه اطلاعات، سیدمحمود دعایی، صاحب امتیاز: شرکت ایران، چاپ: مؤسسة اطلاعات.
2- روزنامه رسالت، سید مرتضی نبوی، صاحب امتیاز: بنیاد رسالت، چاپ: چاپخانه بنیاد رسالت.
3- روزنامه کیهان، حسین شریعتمداری، صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان.
4- روزنامه جمهوری اسلامی، مسیح مهاجری.

پی نوشت ها:

1- کتاب حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 252 و 251.
2- کتاب امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 258.
3- همان، ص 259 و 258.
4- کتاب حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 260 و 259.
5- روزنامه اطلاعات- دوشنبه 14/بهمن/64.
6- کتاب حضرت امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 266.
7- کتاب حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 267 و 266.
8- همان، ص 268.
9- همان، ص 268.
10- کتاب حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 269 و 268.
11- همان، ص 43.
12- همان، ص 51 و 50.
13- کتاب حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 52.
14- همان، ص 51.
15- روزنامه جمهوری اسلامی، یکشنبه 23/11/73
16- همان، یکشنبه 23/11/73.
17- روزنامه کیهان- روز دوشنبه- 15/بهمن/75.
18- روزنامه کیهان، دوشنبه. 15/بهمن/75.
19- کتاب حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 274.
20- روزنامه کیهان، شنبه، 13/بهمن/75.
21- همان، شنبه، 13/بهمن/75.
22- رسالت- یکشنبه- 15/بهمن/68.
23- روزنامه کیهان. دوشنبه. 15/بهمن/75.
24- روزنامه کیهان. دوشنبه. 15/ بهمن/75.
25- همان، سه شنبه. 16/بهمن/75.
26- کتاب حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 285.
27- همان، ص 293.
28- کتاب حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی. روایتی جهانی، ص 295.
29- همان. ص 295.
30- همان، ص 295.
31- کتاب حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی، ص 297.
32- همان، ص 301.
33- کتاب حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی، ص 302و301.
34- همان، ص 310.
35- روزنامه کیهان، پنج شنبه. 18/بهمن 80.
36- کتاب حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 311.
37- کتاب حضرت امام خمینی (ؤه) و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 313و312.
38- همان، ص 313.
39- همان، ص 322و321.
40- کتاب امام خمینی (ره) واحیای تفکر اسلامی. ص 272.
41- کتاب حضرت امام خمینی و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی. ص 258.