تبعيد امام (ره)

شماره: 5056/326    تاريخ گزارش: 12/9/43
موضوع: افكار عمومي
    روز گذشته اكثر مقامات روحاني تهران مراسم عيد مبعث را برگزار نكردند و قرار شده است تا مادامي كه آيت‌الله خميني در حالت تبعيد بسر مي‌برد اين قبيل مراسم را برگزار نكنند.
آيت‌الله عاملي [آملي] از روحانيون مشهور مي‌گفت طبق قانون اساسي هيچ كس را نمي‌توان توقيف و يا تبعيد نمود مگر بعد از محاكمه و محكوميت و اين مطلب را درباره آيت‌الله خميني مراعات نكرده و در حقيقت برخلاف قانون اساسي عمل كرده‌اند و مقامات مذهبي نمي‌توانند در مقابل تجاوزي كه به قانون اساسي شده سكوت كنند.
در بين مردم شهرت يافته كه پارلمان تركيه به تبعيد آيت‌الله خميني به آن كشور اعتراض كرده و گفته‌اند كشور تركيه نبايد تبعيدگاه رجال مذهبي ديگر كشورها گردد.
بخش 321 ـ كميته روحانيون
تحقيق و تأييد شود. 16/9/43
در پرونده مربوطه بايگاني شود 9/10