تشك دوز جنوب تهران چگونه «مسيح كردستان» شد؟

كسي چه مي دانست جوان تشك دوز چهار راه سيروس تهران با آن چهره آرام، فرمانده بزرگ ترين گروه مسلحانه مبارز عليه رژيم شاه باشد. .
همان جواني كه قله هاي اخلاق، مقاومت،ايثار ،مهرباني را يكي پس از ديگري فتح كرد و بعد از سالها، نامش در تاريخ 8 سال دفاع مقدس براي هميشه ماندگار شد. اول خرداد، سالروز پرواز مردي ديگر از سرداران سپاه اسلام شهيد سرلشكر محمد بروجردي است، هم او كه مردم كردستان لقب مسيح كردستان بر او نهادند شهيد محمد بروجردي در سال 1333 در روستاي « درّه گرگ» از توابع بروجرد ديده به جهان گشود. وي در سن 6 سالگي پدرش را ازدست داد و به همراه مادربه تهران مهاجرت كرد و درتهران بنا به شرايط مادي خانواده تحصيل را با كار توامان تجربه نمود. شهيد بروجردي در سال 1355 به همراه چند نفر به سوريه رفت و در آنجا با شخصيت روحاني برجسته لبنان «امام موسي صدر» از نزديك آشنا شد و با گذراندن دوره هاي آموزش نظامي و چريكي نزد« شهيد چمران» و «شهيد محمد منتظري» پس از دو ماه به ايران بازگشت.
وي در سال 1356 با همكاري دوستان خود فعاليت هاي نظامي فراواني عليه رژيم پهلوي انجام داد و در قالب «گروه توحيدي صف» چندين قرارگاه پليس را خلع سلاح كرد. وي هنگام بازگشت امام خميني(ره) به وطن از سوي شهيد بهشتي به عنوان مسئول حفاظت كميته استقبال انتخاب شد و از فرودگاه تا مدرسه علوي محافظت از جان امام را برعهده گرفت. محمد بروجردي پس از پيروزي انقلاب مدتي سرپرست زندان اوين شد و در شكل گيري سپاه هم نقش فعالي ايفا كرد . با آغاز غائله كردستان به عنوان فرمانده عمليات، تمام تحركات ضد انقلاب را با تيزبيني زير نظر گرفت، به گونه اي كه نقش وي در رهايي مردم مظلوم كردستان از ستم ليبرال ها و گروهك هاي ضد انقلاب بر هيچ كس پوشيده نيست.
شهيد سرلشكر بروجردي كه به گواه همرزمانش در مباحث نظامي و سياسي داراي قوه تحليل دقيقي بود در طول فعاليت هايش پس از پيروزي انقلاب اسلامي گمنام و بي ادعا در مسئوليت هاي مختلفي چون فرمانده سپاه منطقه هفت، قائم مقام قرارگاه حمزه و فرمانده تيپ ويژه سيدالشهدا - كه خود بنيانگذار آن بود - خدمات شايسته و ارزشمندي ارائه داد و سرانجام در اول خرداد 1362 هنگامي كه براي پاكسازي «مهاباد» مي رفت، در اثر انفجار مين، به ديار حق شتافت. از شهيد بروجردي دو فرزند به يادگار مانده كه در زمان شهادت وي حسين 5 سال و خواهرش 3 سال داشت.

فعاليت مسلحانه گروه صف به فرماندهي شهيد بروجردي و تأييد حضرت امام(ره)
حسين بروجردي در گفتگو با خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، در تشريح ويژگي هاي اخلاقي و شخصيتي شهيد بروجردي، زندگي پدرش را به پيش و پس از انقلاب و كردستانفعاليت مسلحانه گروه صف به فرماندهي شهيد بروجردي و تأييد حضرت امام(ره)
حسين بروجردي در گفتگو با خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، در تشريح ويژگي هاي اخلاقي و شخصيتي شهيد بروجردي، زندگي پدرش را به پيش و پس از انقلاب و كردستان تقسيم كرد و گفت: آن چيزي كه شهيد بروجردي را مثل بسياري از شهداي برجسته انقلاب و جنگ به عنوان يكي از چهرهاي ماندگار در دفاع مقدس قرار داد، مبارزات ايشان در قبل از انقلاب است.
فرزند سرلشكر شهيد محمد بروجردي، افزود: ايشان قبل از انقلاب در سن 18 سالگي طي آشنايي با يكي از روحانيون مبارز به نام « مرحوم بوذري » مسير زندگي اش به صورت جدي تغيير كرد و با روي آوردن به مبارزات سياسي به سال 53-52 ساختار گروهي را تشكيل داد به نام گروه توحيدي صف ؛ با توجه به اينكه شاه از سال 50-49 موفق شده بود كه جنبش مسلحانه آزاديخواهان را در ايران سركوب كند و دوره خفقان جدي در كشور ايجاد شده بود و با توجه به تغيير ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق، ظهور گروه صف در تهران به صورت جدي توانست نقش خود را بيابد و گروه صف و مشخصا شهيد بروجردي با تأييد حضرت امام(ره) مبني بر مبارزه مسلحانه تنها عليه سران و حاميان داخلي و خارجي طاغوت فعاليت مي كرد. او البته معتقد بود حامي اصلي شاه همان آمريكاست. د كردند و پايه گذار و فرمانده اين گروه «شهيد محمد بروجردي» بود.
فرزند شهيد بروجردي در ادامه به تبيين ويژگي هاي ساختاري گروه توحيدي صف پرداخت و گفت: يك جوان حدود 19 ساله به نام محمد بروجردي تشكلي را سازماندهي كرده بود كه نوع ساختار آن شاخه اي- شناور بود و هر سه نفر زير مجموعه يك نفر بود و اگر ساواك هربخشي از اين مجموعه و يا هر فردي از اين گروه را دستگير مي كرد به هيچ عنوان به اساس سازمان خدشه اي وارد نمي شد.
ويژگي ديگر گروه توحيدي صف، استقلال اين گروه بود و در بين چهره هاي اصلي گروه صف كسي را نمي بينيم كه قبلا سابقه اي عضويت در سازمان مجاهدين خلق را داشته باشد. اين گروه كاملا مستقل، صد درصد مذهبي و برخاسته از جنوبي ترين نقطه شهر تهران و عموما از يك طبقه اجتماعي بودند، در حالي كه تمام گروه هاي ديگر چه مذهبي و غير مذهبي به خصوص گروه هاي مذهبي سابقه عضويت در سازمان مجاهدين خلق را داشتند- مثل گروه منصورون، امت واحده، گروه فلاح و غيره- كه بعد از تغيير مواضع ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق(منافقين) سرخورده شده و گروه هاي سياسي جداگانه تشكيل دادند و برخي از آنها فعاليت هاي مسلحانه نيز انجام مي دادند.
روند شكل گيري فتوائيون وچرايي آن حسين بروجردي با تأكيد بر تبعيت پذيري محض شهيد بروجردي از حضرت امام (ره)، انشعاب شاخه اصفهان صف را ناشي از همين مسئله دانست و گفت: گروه صف در 5 شهر اصلي كشور فعاليت داشت كه در سال 55 يا56 شاخه صف اصفهان تصميم مي گيرند كه حركتي را در اصفهان انجام دهند و طي جلسه اي كه در پس پرده- براي شناخته نشدن-با شهيد بروجردي در مسجد گذاشته بودند، طرح انفجاري در ارتش از سوي گروه صف اصفهان اعلام مي شود كه شهيد بروجردي با اين طرح مخالفت مي كند. به دليل اينكه مي گويد امام معتقد نيست كه ارتش در مقابل ما قرار دارد. برخي از بچه هاي شاخه اصفهان از جمله سيد مهدي هاشمي (معدوم) مي گفتند چون امام در ايران و در بطن مبارزه نيست نمي توانند شرايط مبارزه را درك كنند و همين جا شهيد بروجردي بچه هاي گروه صف اصفهان را ترد مي كند وآنها براي خود فعاليت جداگانه اي تعريف مي كنند و ازآن پس صف اصفهان، گروه صف تهران را «فتوائيون» خطاب كردند و معتقد بودند كه اين گروه بينش ندارند و منتظر فتوا مي شوند!
حسين بروجردي در تشريح طرح متوقف شده بمب گذاري جلسه فرماندهان ارتش پيش از انقلاب گفت: يكي از وابستگان مؤتلفه و صف به شهيد بروجردي مراجعه مي كند و مي گويد براي عملياتي در ارتش بمب مي خواهند و شهيد بروجردي از او مي پرسد كه شما مجوز از حضرت امام داريد كه ايشان مي گويد بله. اين بمب در اختيار آنها قرار داده مي شود اما شهيد بروجردي ترديد مي كند و از مرحوم شاه آبادي سوال مي كند كه ايشان اين مسئله را رد مي كنند و طي تماسي با دفتر حضرت امام متوجه مي شوند كه اين مسئله صحت نداشته و مجبورمي شوند براي برداشتن اين بمب فردي را بفرستند كه براي گروه منجر به تلفاتي مي شود و بعدا معلوم مي شود كه اگر اين بمب آنجا منفجر مي شد شهيد كلاهدوز يكي از افرادي بود كه در آن جلسه حضور داشت.

دستور شاه براي انهدام گروه توحيدي صف
فرزند شهيد بروجردي با اشاره به اينكه بر اساس اسناد ساواك اين گروه از لحاظ سازماني قدرت اجرايي بالايي داشت تا جايي كه شاه از نصيري در ساواك خواست به صورت جدي اين قضيه را پيگيري كند، افزود : گروه هاي ديگر اگر چنين قدرت سازماني را داشتند ممكن بود به يك قلع و قمع عمومي در كشور دست بزنند اما مي بينيم كه صف اطلاعيه هايي را صادر مي كرد و اين اطلاعيه ها را بر روي ميز مستشاران آمريكايي مي گذاشت و آن فرمانده نظامي يا مستشار آمريكايي متوجه مي شد سازماني كه قدرت اين را داشته كه اعلاميه روي كارتابل من بگذارد، نفوذ جدي در ارتش دارد. حتي قدرت ساختاري گروه توحيدي صف آنچنان بود كه هيچكدام از بچه هاي صف كه ممكن بود همسايه، فاميل يا دوست باشند نمي دانستند كه عضو صف هستند و آنها با گذشت 5 سال از شهادت بروجردي همديگر را پيدا كردند و متوجه شدند در يك گروه بودند.

طرح محافظت از حضرت امام(ره) توسط گروه صف در بهمن 57
بروجردي در تشريح موضوع واگذاري محافظت از حضرت امام(ره) در 12 بهمن 57 به گروه صف به فرماندهي پدرش گفت: وقتي از سوي برخي ها طرح واگذاري حفاظت از حضرت امام به سازمان مجاهدين خلق مطرح شد، شهيد مطهري طي نامه اي به امام از اين مسئله ابراز نگراني جدي كردند و پس از آن هم نظر امام، شهيد مطهري و شهيد بهشتي بر اين شد كه طرح حفاظت به گروه توحيدي صف داده شود. آن روزها نظر چند نفر از اعضاي شوراي انقلاب بر اين بود كه اين طرح به گروه مجاهدين خلق داده شود كه بالاخره امام طي نامه اي نوشتند كه نظرات شهيد مطهري تأمين شود.
طي جلسه اي مزايده مانند كه «مسعود رجوي» و «موسي خياباني» و چند نفر از چهره هاي مجاهدين خلق و تعدادي از گروه صف از جمله «شهيد بروجردي» و «مصطفي تحيري» حضور داشتند، در مورد حفاظت حضرت امام تصميم گيري شد و در نهايت با اين استدلال كه مجاهدين خلق سالها در زندان بودند و آمادگي لازم را ندارند، ضمن اينكه رجوي شرط گذاشته بود كه هر جا امام مي رود من هم بايد كنار امام باشم و در مسير هم عكس شهداي مجاهدين خلق و پرچم ما باشد، با حضور قوي و مستدل شهيد بروجردي طرح حفاظت از حضرت امام به گروه توحيدي صف به فرماندهي شهيد بروجردي سپرده شد. چراكه گروه صف اعلام كرد، ما آمادگي داريم حتي آر پي جي و تانك به خيابان بياوريم و4 هزار نفر مرد مسلح هم داريم و نه تنها شرط نداريم بلكه نمي خواهيم كه اعلام شود ما اين كار بزرگ را انجام مي دهيم.

ادغام گروه هاي مبارز تحت عنوان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
حسين بروجردي به تشكيل هسته اوليه «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» اشاره كرد و گفت: بعد از انقلاب براي تجميع و كارايي گروه هاي متعددي كه درانقلاب سهم داشتند تصميم گرفته شد سازماني با چند هدف تشكيل شود كه بتوانند از دستاوردهاي انقلاب محافظت كنند. چراكه نگراني رجعت بود . ضمن اينكه كلمه مجاهد كه مجاهدين خلق آن را مصادره كرده بودند ، احيا شود.
وي با بيان اينكه با پيروزي انقلاب گروه توحيدي صف منحل شد ، ادامه داد : گروه صف كه اصلي ترين جريان مبارزات مسلحانه قبل از انقلاب بود، پس از پيروزي انقلاب ستون فقرات سپاه از يكسو و عده اي از آنها هم هسته اوليه سازمان مجاهدين انقلاب را از سوي ديگر تشكيل دادند. كشف و انهدام گروه فرقان، گرفتن زندان اوين از مجاهدين خلق، غائله پاوه و كردستان، تشكيل سپاه، سازماندهي كميته و... از جمله كارهايي بود كه گروه صف در آن حضوري جدي داشت.
بروجردي افزود: 9 گروه در آن زمان براي تلفيق، جلسات اوليه را گذاشتند كه دو گروه همان اول نپذيرفتند و معتقد بودند كه وقتي حزب جمهوري هست چرا بايد سازماني به اين نحو شكل بگيرد كه «گروه حزب ا...» ابو شريف و ديگري «فجر اسلام» به مسئوليت «شهيد داود كريمي» بود كه گروه فجر اسلام را به گونه مي توانيم شاخه فرهنگي صف بدانيم كه بيشتر كار فرهنگي مي كرد . گاهي روزي 7 هزار اعلاميه مي زد و هر اعلاميه اي كه در سال 57 بيرون مي آمد عنوان گروه فجر اسلام بر آن بود.
در آن زمان با اتحاد 7 گروه باقي مانده «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» تشكيل شد كه «گروه فلق» از بچه هاي دماوند به مسئوليت آقاي الويري، « گروه منصورون» در جنوب به مسئوليت آقاي رضايي، «گروه امت واحده» كه در زندان تشكيل شده بود و آقاي بهزاد نبوي جزء اين گروه بود از جمله آن 7 گروه هستند كه اكثرا اعضايشان به تعداد انگشتان دست هم نمي رسيد و شايد يكي دو تا از اين گروه ها تعداد اعضايشان زياد بود كه مهمترين آنها گروه صف با عضويت 150 نفر بود..

شهيد بروجردي ؛ يكي از بنيانگذاران سپاه
فرزند شهيد بروجردي در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در خصوص نقش پدرش در تشكيل سپاه گفت: شهيد بروجردي به عنوان يكي از 12 نفر بنيانگذار سپاه در جلسه اي تصميم گيري براي تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شركت كرد و به همين دليل از شهيد بروجردي به عنوان بنيانگذار سپاه نيز ياد مي شود و فعاليت ايشان در سپاه از پادگان ولي عصر (عج) شروع شد كه اولين گردان 1 و2 سپاه را ايشان تشكيل و آموزش داد و با آغاز بحران پاوه همين دو گردان بود كه در بحران هاي اوليه انقلاب توانستند بازوان امام باشند.

شهيد بروجردي محبوب مردم كردستان
وي درباره نقش شهيد محمد بروجردي در حل بحران پاوه با توجه به شرايط نابسامان شهرهاي مرزي ايران و محبوبيت وي در ميان مردم كردستان، تأكيد كرد: فضاي انقلاب انسان هاي آگاه را سخت و پيچيده مي كند، شهيد بروجردي بعد از اين همه سابقه مبارزاتي در اوج بحران كردستان كه نمي شد مرز بين مردم و ضد انقلاب را تشخيص داد، از طرف خود مردم كردستان به «مسيح كردستان» مشهور شد. اين اتفاقي نادر است كه فرمانده نظامي در منطقه اي بحران زده به اين شكل در نزد مردم منطقه محبوبيت داشته باشد.
وي برخاستن شهيد بروجردي ازبطن مردم را از جمله عوامل محبوبيت وي در كردستان دانست و افزود: شهيد بروجردي درمحله جنوبي تهران تشك دوز بود و از طريق همين كارهزينه هاي اطلاعيه ها و اعلاميه ها را تهيه مي كرد و مانند مردم عادي زندگي مي كرد؛ خيلي از گروه هاي ديگر شكل شان متفاوت از مردم بود و كسي تصور نمي كرد كه در زير لباس كارگري آنها اعلاميه، اسلحه و يا در تشك هايي كه براي شهرهاي ديگر مي رود اعلاميه باشد.
حسين بروجردي درك محروميت مردم كردستان و نوع جهان بيني پدرشهيدش را از ديگر عوامل مقبوليت اين فرمانده دوران دفاع مقدس در ميان مردم كردستان عنوان كرد و افزود: انساني كه قبل از انقلاب با آن قدرت سازماني اسلحه اش را روي هر كسي نمي گيرد و دست به خيلي از كارهايي كه گروه هاي ديگر زدند، نمي زند، اين آدم در كردستان حتما معتقد است كه صف مردم از صف ضد انقلاب جداست. اين بينش كه متأثر از تبعيت پذيري ايشان از حضرت امام(ره) بود، باعث شد كه شهيد بروجردي بزرگ ترين اتفاق را در كردستان خلق كند و زماني كه برخي مي گفتند كه كردستان سرزمين سوخته است و... شهيد بروجردي مقاومت جدي كرد. اين گفته او را بر در و ديوار شهرهاي كردستان نوشته بودند كه در زير آسمان كبود هيچ خدمتي بالاتر از رفتن به كردستان نيست.

ناجي كردستان ؛ نشانه اعتماد متقابل شهيد بروجردي و مردم كردستان
وي اعتماد شهيد بروجردي به مردم كردستان را در حل بحران اين مناطق حائز اهميت دانست و گفت: زماني كه ايشان تصميم گرفت مردم كردستان را مسلح كند، بسيار تحت فشار بود اما خود به اين نتيجه رسيده بود كه اگر قرار است كسي از كردستان دفاع كند اين خود مردم كردستان هستند نه كساني كه از تهران و يا شهرهاي ديگر مي آيند. تا قبل از اينكه شهيد بروجردي به كردستان برود مردم كردستان به آنها مي گفتند مستشاران تهراني و... ولي زماني كه شهيد بروجردي مي رود ورق بر مي گردد و اعتمادي اكه يشان به مردم مي كند بزرگ ترين اتفاق را در كشور خلق مي كند كه به آرامش و نجات كردستان منجر شد.
وي با تأكيد بر اينكه شهيد بروجردي مسئله كردستان را مسئله خاك مي دانست، تصريح كرد: لقب «ناجي كردستان» به اعتقاد من فقط به معني اعتماد ايشان به مردم كردستان است و مي بينيم كه الان دركشورهايي كه مناطق كرد نشين دارند با مركزيت درگيرند مثل تركيه و عراق اما مسئله كردستان ايران به صورت اساسي حل شد و اين محصول نگرش شهيد بروجردي بود كه «سازمان پيشمرگان مسلمان كرد» را ايجاد كرد و با اينكه سپاه آنجا بود و خود يك سپاهي بود مستقل از سپاه اين سازمان را تشكيل داد كه نقش اساسي دركردستان داشتند و در اين راه شهداي بسياري را تقديم كردند. مجموعه خدامحوري، اخلاق مداري، درك محروميت مردم كردستان و اعتمادي كه به آنها داشت همه اينها جمع شد و از شهيد بروجردي اسطوره اي ساخت كه در جاهايي كه حتي چهره هاي اصلي انقلاب را نمي شناسند عكس ايشان در منازل روستاييان كرد هست.

اخلاق؛ محوريت بينش شهيد بروجردي
فرزند شهيد بروجردي با تأكيد بر محوريت اخلاق در ديدگاه شهيد بروجردي، افزود: هر كسي كه با شهيد بروجردي همنشين، همرزم و يا از نيروهايش بوده تنها صبر، سعه صدر، حسن نيت، لبخند و... را در توصيف ايشان ذكر مي كند. ايشان آموزه هاي مهمي براي كساني داشته كه در زير مجموعه اش تربيت شده اند و الان بچه هاي كردستان كه در سطح نيروهاي مسلح هستند محوريت ديدگاه آنها اخلاق است و روش و برخوردشان متفاوت است. خيلي از شهداي بزرگي كه در جنوب كشور نقش آفريني كردند درواقع كساني بودند كه دركردستان و درحوزه فكري شهيد بروجردي تربيت شده بود مثل شهيد همت، حاج احمد متوسليان و ...

عدم درك صحيح نسل كنوني از دفاع مقدس نتيجه استفاده ابزاري از ارزشها
وي در خصوص درك واقعي نسل كنوني از شرايط دوران دفاع مقدس، خاطر نشان كرد: مسلما كسي كه در آن شرايط نبوده نمي تواند آن شرايط را درك كند به خصوص اينكه افراد و نهادهاي منتقل كننده آن مفاهيم نقش خودشان را درست انجام ندهند. ما دوره هايي را پشت سر گذاشتيم كه از اسم ارزشي شهيد، خانواده شهدا و... بعضا سوء استفاده شد و با اينكه از ابتدا مشخص بود كه استفاده ابزاري از آن خساراتي خواهد داشت اما افرادي اين روش را ادامه دادند كه تأثير نامطلوب آن را الان شاهد هستيم.
فرزند شهيد بروجردي، به اعمال برخي محدوديت ها در بيان شخصيت و زندگي واقعي شهدا اشاره كرد و افزود: اگر شخصيت و بينش كسي را مي خواهيم مطرح كنيم بايد با عقبه آن بيان شود؛ شهداي ما كساني نبودند كه از آسمان به يك باره بر زمين افتاده باشند و افراد پاك و مقدسي باشند بايد همه شرايط را با هم ديد. بايد مطالب به گونه عنوان نشود كه يك جواني فكر كند، بروجردي و همت و... شدن امكان پذير نيست. نه، آنها همين دوران جواني را پشت سر گذاشتند، اما در همان بزنگاهي كه بايد نقش آفريني مي كردند، نقش آفريني كردند.

مسئولين بيش از جوانان نيازمند شناخت جهان بيني شهيد بروجردي
وي در ادامه تأكيد كرد: بيش از نسل جوان ،مسئولين و آن كساني كه با شهيد بروجردي بودند به آشنايي دوباره با جهان بيني شهيد بروجردي نياز دارند. شهيد بروجردي در واقع براي يك سري از جواناني مسيح شد كه آن جوانان 20 -21 ساله الان 40-50 ساله شده اند و الان فرماندهان نظامي هستند، آن زمان همين مسئولين جذب چه ويژگي شهيد بروجردي شدند و دقيقا آنها بايد بينش شهيد بروجردي را در بحث حاكميت داشته باشند تا بتوانند به بهترين شكل نسل فعلي را به سمت درست سوق دهند.
فرزند شهيد سرلشكر محمد بروجردي، با تشريح اثرات منفي تبليغات ارائه خدمات به ايثارگران، نگاه ابزاري به برخي مفاهيم و شعار زدگي در بحث خانواده شهدا و ايثارگران گفت: خانواده شهدا عموما در سطح متوسط زندگي مي كنند و خود ما درهمان خانه سابق شهيد بروجردي در قبل ازانقلاب زندگي مي كنيم. با وجودي كه در نظر مردم ايران مثل تمام دنيا كسي كه براي وطنش جنگيده انسان والايي است اما خانواده ايثارگران و شهدا درمواجه با برخي ازمسائل دچار يك تضاد فكري شدند و متأسفانه برخي اوقات مي بينند كه دستاوردهايي كه به خاطر آن خون پدر و فرزند و برادرانشان ريخته شده، حفظ نمي شود.

خدمات بر اساس نياز هر ايثارگر در نظر گرفته نمي شود
وي با اظهار بي اطلاعي از سيستم الكترونيكي 1616 بنياد شهيد، خاطر نشان كرد: خانواده شهدا يا جانبازان تا حالا اگر مراجعه مي كردند مشكلاتشان به آن شكل حل نمي شد چه برسد با يك تلفن. من واقعا نمي دانم چند درصد از مشكلات خانواده شهدا از طريق بنياد شهيد حل مي شود، چون درگير اين مسائل و مراجعه به اين نهاد نيستم اما مي بينم كساني را كه معترض هستند، در حالي كه خيلي از مسائل خانواده شهدا و جانبازان توسط بنياد قابل حل است اما متأسفانه ما شاهد مشكلات زيادي براي اين قشر هستيم كه ناشي از عدم توجه كافي به مسائل آنهاست.
حسين بروجردي با اظهار تأسف از عدم توجه به نيازهاي واقعي قشر ايثارگر، تأكيد كرد: خيلي از خانواده شهدا و جانبازان مسئله مالي ندارند اما در مسائل حقوقي نياز به كمك دارند يا در برخي مسائل كاري خود نيازمند مشاوره و راهنمايي هستند. بايد ارائه خدمات بر اساس نياز هرايثارگر در نظر گرفته شود. الان نيازها تغيير كرده و فرزندان شهدا بزرگ شدند و تا حدي سر و سامان گرفته اند اما نوع نياز فرزند شهيد كه 10 سال يا 5 سالش بوده تا الان كه شاغل است و 30 ساله است، تغيير كرده است. چون فضا تغييركرده بايد بنياد خود را به روز كند و براساس نياز آنها حركت كند كه به نظر من اين كار را نكرده و باعث ايجاد فاصله زيادي بين آنها و بنياد شده است.

13 سال مسكوت ماندن ساخت مجموعه تلويزيوني شهيد بروجردي
وي در ارزيابي نوع برنامه سازي فرهنگي در مورد فرماندهان شهيد گفت: بايد با رفع محدوديت هايي كه در طرح موضوعات هست، ساخت فيلم ها را پر محتواتر كنند. اگر يك فيلمي انتقادي باشد -مثل آژانس شيشيه اي- يا يك شكل جديدي را از جنگ مطرح كند -مثل ليلي با من است- اصلا افكار عمومي را نسبت به آن ارزشها خدشه دار نمي كند. خيلي از فيلم ها توانسته حتي افرادي كه شايد اعتقادي به مسائل دفاع مقدس ندارند را به خود جذب كند و نگاه آنها را تغيير دهد.
فرزند شهيد بروجردي در پايان گفتگو با مهر در خصوص ساخت سريالي از زندگي پدرش گفت: اولين بار در سال 68 اين مسئله مطرح شد اما در سال 74 به طور جدي پيگيري شد و حتي صدا و سيما بودجه اي براي ساخت سريال 33 قسمتي از قبل از انقلاب تا شهادت محمد بروجردي درنظرگرفت اما به دلايل متعدد درحد حرف باقي ماند؛ داستان زندگي شهيد بروجردي خيلي گسترده است وبرخي مي گويند طرح برخي از مسائل الان مناسب نيست كه با حذف برخي از مطالب اصلا شخصيت ناقص مي شود ولي به طور كلي در ساخت فيلم يا سريال از زندگي شهداي برجسته تهران كه حدود 10-12 نفر هستند، كم كاري شده است.