تناقضات گفتاري و رفتاري منافقين در زمان اخراج

بررسي چند موضع گيري متضاد در رفتار هاي اخير سركردگان اين گروهك كه در رسانه هاي آنها نيز منعكس شده و ياد آوري آن نيز نياز به حافظه بلند مدت ندارد، به خوبي پرده از ماهيت فريبكار آنها بر مي دارد
سوابق منافقين به خوبي يادآوري مي كند كه سركردگان اين گروهك در هر وضعيتي كه گير مي كنند و كنترل اوضاع را از دست رفته مي بينند براي نجات خود دست به حربه فضاسازي بر اساس فريبكاري و دروغ، آنهم با هجمه اي گسترده و توام با هوچي گري رسانه اي مي زنند.
--------------------------------------------------------------------------------

تناقضات گفتاري و رفتاري منافقين در زمان اخراج

بررسي چند موضع گيري متضاد در رفتار هاي اخير سركردگان اين گروهك كه در رسانه هاي آنها نيز منعكس شده و ياد آوري آن نيز نياز به حافظه بلند مدت ندارد، به خوبي پرده از ماهيت فريبكار آنها بر مي دارد
سوابق منافقين به خوبي يادآوري مي كند كه سركردگان اين گروهك در هر وضعيتي كه گير مي كنند و كنترل اوضاع را از دست رفته مي بينند براي نجات خود دست به حربه فضاسازي بر اساس فريبكاري و دروغ، آنهم با هجمه اي گسترده و توام با هوچي گري رسانه اي مي زنند.
اساساً اين روش رجوي و دارو دسته اوست كه از ابتداي انقلاب تا به امروز براي فريب اعضاي خود هم به كار بسته است. اين گونه رفتار ها و گفتار هاي سركردگان منافقين به اقتضاي زمان و وضعيتي كه در آن گير افتاده اند بستگي دارد. در برخي مواقع شيوه مظلوم نمايي با هدف تاثيرگزاري بر سازمان هاي بين المللي را پيش گرفته و در برخي مواقع از حربه بزرگنمايي و نشان دادن توانمندي براي جذب حمايت مالي و تسليحاتي دولت هاي حامي تروريسم و مخالف جمهوري اسلامي را در پيش مي گيرند.اما نكته جالب اينجاست كه اين گونه فريبكاري ها در مواقع بسياري باعث بروز تناقضات رفتاري و گفتاري در منافقين مي گردد كه در صورت پيگيري اخبار و تحركات اين گروهك و سران آن به راحتي قابل مشاهده است.
بررسي چند موضع گيري متضاد در رفتار هاي اخير سركردگان اين گروهك كه در رسانه هاي آنها نيز منعكس شده و ياد آوري آن نيز نياز به حافظه بلند مدت ندارد، به خوبي پرده از ماهيت فريبكار آنها بر مي دارد. در ذيل فقط به بررسي سه نمونه از تناقض گويي هاي اخير منافقين مي پردازيم كه پس از تصميم دولت عراق مبني بر اخراج منافقين از خاك اين كشور بروز كرده است.ظهور امكانات دارويي و پزشكي در مواقع لزوم!
پس از برخورد قاطع پليس عراق در ۱۹ فروردين ۹۰ در نزديكي پادگان اشرف با منافقين كه قصد درگيري و آشوب داشتند، سركردگان اين گروهك سياست مظلوم نمايي را در پيش گرفته و با هوچي گري گسترده رسانه اي سعي كردند ضمن جلب حمايت سازمان هاي بين المللي و حقوق بشري اهداف و خواسته هاي خود را مبني بر باقي ماندن در اشرف پيش ببرند.بيانيه ها و اطلاعيه هاي اين گروهك كه در مواردي از زبان حاميان غربي و رشوه بگير آنها نيز شنيده مي شد همگي حاكي از محاصره اشرف و جلوگيري دولت عراق از ورود دارو و امكانات پزشكي به اين پادگان بود. اين مطالب در وضعيتي بيان مي شد كه منافقين ادعا مي كردند در اثر برخورد نيروهاي امنيتي عراق، تعداد زيادي مجروح با وضعيت وخيم در اختيار دارند كه اين افراد بايد هر چه سريعتر در معرض مراقبت هاي پزشكي قرار گيرند.
سركردگان منافقين ادعا مي كردند كه نه تنها تجهيزات دارويي پادگان اشرف به پايان رسيده بلكه امكانات پزشكي اين پادگان نيز براي درمان مجروحان كافي نيست. در بيانيه هاي سركردگان منافقين حتي نياز به آمبولانس نيز مطرح شد!
اگر از اين مطلب كه همين خانم رجوي در گذشته اي نه چندان دور و در زماني كه سعي مي كرد -از طريق تبليغ پادگان اشرف و امكانات آن- به جذب نيرو بپردازد، از وجود مدرن ترين تجهيزات رفاهي از جمله تجهيزات پزشكي در اين پادگان اطلاع مي داد بگذريم، براي اثبات دروغگويي منافقين بايد به رفتار اين روزهاي آنها از زمان شروع اخراج استناد كنيم.
منافقين سعي داشتند در كنار اخراج اعضا، لوازم و ادوات پادگان اشرف را كه در زمان ديكتاتور معدوم عراق به پاس مزدوري هديه گرفته بودند و در واقع متعلق به ملت عراق است به سرقت برده و با خود از عراق خارج كنند. اما دولت عراق مطابق با قانون از انتقال اين لوازم كه اغلب تجهيزات جاسوسي بود و منافقين قصد داشتند تا با حفظ آنها در آينده نيز به فعاليت هاي خود ادامه دهند، جلوگيري نمود و باز هم سناريوي فريبكاري منافقين آغاز شد.اين مرتبه با رويكرد مظلوم نمايانه لوازم را تجهيزاتي ضروري براي جبران كمبود هاي «كمپ ترانزيت»(۱) معرفي كردند و در يكي از بيانيه ها خود محتويات ۲۰ كاميوني را كه قصد داشتند با خود به كمپ موقت ترانزيت ببرند را آبگرمكن و ميز و صندلي و دستگاه فتوكپي و تجهيزات پزشكي و اقلام دارويي ناميدند! البته به نظر مي رسد كه منافقين فراموش كرده اند يا خود را به فراموشي زده اند كه تا همين چند وقت پيش به بهانه كمبود دارو براي زمين و زمان اشك مي ريختند.تشكيل يك باره «خانواده» در مناسبات منافقين!
گاف بعدي سركرده منافقين زماني بود كه سعي داشت از نظارت نيروهاي امنيتي در پادگان ترانزيت انتقاد كند (بخوانيد بهانه اي براي جلوگيري از ادامه اخراج)، در اين زمان در بيانيه مريم رجوي اينگونه آمده كه تمام فضاي اين كمپ مملو از دوربين هاي جاسوسي(۲) و حضور نيروهاي پليس عراق است كه باعث آزار و ايجاد احساس ناامني براي خانواده هاي اشرف مي شود!
در حالي كه براي همه كساني كه منافقين را مي شناسند، آشكار است كه پس از اعلام انقلاب ايدئولوژيك در مناسبات درون فرقه اي اين گروهك (بيش از دو دهه پيش) مفهوم خانواده در ميان اعضاي منافقين به كلي از بين رفته و نه تنها همه اعضاي آنها مجبور به طلاق شدند بلكه برخي كودكان اعضا نيز براي فروش به خانواده هاي بي فرزند به اروپا قاچاق شدند و مابقي كودكان نيز در اردوگاه هاي مجزا به قصد پرورش نيروهاي انتحاري و مغز شويي شده آموزش ديدند. حالا چطور شده كه در زمان اخراج از اشرف به يكباره مفهوم خانواده در ميان منافقين شكل گرفته است، از آن فريبكاري هايي است كه فقط از دست مريم رجوي ساخته است!استمداد از سازمان ملل تا زماني كه پاي قانون در ميان نباشد!
پرده سوم نيز حكايت ژست هاي مريم رجوي و مابقي سركردگان اين گروهك است كه پس از اعلام ضرب الاجل نوري مالكي نخست وزير دولت عراق مبني بر اخراج منافقين از اين كشور شروع شد و قصد داشت با فريبكاري، ماهيتي تابع قانون از خود به نمايش بگذارد!
در همين راستا دست به دامان سازمان ملل شدند و سعي كردند ضمن نشان دادن چهره قانون پذير از خود دولت عراق را متهم به قانون شكني و زورگويي نمايند. به دنبال آن بيانيه ها، اطلاعيه ها و سخنراني هاي سركردگان منافقين كه پي در پي سازمان ملل و مجامع جهاني را به كمك مي طلبيد از سر روي رسانه هاي اين گروهك بالا مي رفت.
البته اين رويكرد نيز زياد طول نكشيد و باز هم منافقين مجبور شدند رنگ عوض كنند. رويه آنها در استمداد قانون تا زماني دوام داشت كه اخراج منافقين به مرحله اجرا در نيامده بود، اما پس از آن مشاهده كرديم كه سازمان ملل نيز مطابق با قانون از اقدام دولت عراق حمايت كرد. آن زمان بود كه منافقين با يك چرخش كامل، روبه روي سازمان ملل قرار گرفتند و با مزدور خواندن نمايندگان سازمان ملل ماهيت قانون گريز خود را آشكار كردند!
به هر حال سوابق اين گروهك سرشار است از فريبكاري ها و چند رنگي هايي كه تمامي ندارد و منافقين همچنان براي بقاي ماهيت نامشروعشان احتياج دارند كه در هر زمان و بسته به نياز، خود را به فراموشي زده و رويكردي متفاوت با آنچه كه قبلاً ابراز مي كردند، در پيش گيرند.پي نوشت:
۱. فضاي يك كيلومتري و محصور از كمپ ليبرتي كه به عنوان معبري براي خروج منافقين از عراق در نظر گرفته شده است. (براي اطلاعات بيشتر اينجا كليك كنيد)
۲. دوربين هاي نصب شده در كمپ ترانزيت براي حفاظت از اين محل مي باشد و ضمن اينكه به دوربين هاي حفاظتي معروفند، وجود آنها براي همه كمپ هاي پناهجويي دنيا لازم است. البته سركرده منافقين يا فرق دوربين حفاظتي و دوربين جاسوسي را نمي داند! يا اينكه بر اساس فريبكاري قصد دارد تا شرايط كمپ ترانزيت را نظامي و نامناسب جلوه دهد.