توپخانه های جنگ نرم

دشمنان بنیادی ترین تعریف از جنگ رسانه‌ای استفاده از رسانه‌ها برای تضعیف کشور هدف است. جنگ رسانه ای یکی از برجسته ترین جنبه‌های جنگ نرم و جنگ‌های جدید بین المللی است. اگرچه جنگ رسانه‌ای عمدتا به هنگام جنگ‌های نظامی کاربرد بیشتری پیدا می‌کند اما این به مفهوم آن نیست که در سایر مواقع جنگ رسانه‌ای در جریان نبوده و یا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به هر حال باید گفت رشد و نمو شبکه‌های فارسی زبان که از سوی معاندین انقلاب اسلامی هدایت و راهبری می‌شود نشان از آن دارد که غرب به دنبال استحاله فرهنگ ایرانی از طریق قابلیت‌های رسانه‌ای است.طی چند ساله اخیر به خوبی مشخص شده است که بخشی از پروژه جنگ نرم غرب علیه نظام جمهوری اسلامی بر دوش رسانه‌های تصویری و شبکه‌های ماهواره ای فارسی زبان گذاشته شده است. در واقع در راهبرد جدید غرب برای مقابله با انقلاب اسلامی مهمترین مولفه‌ها تغییر ارزش‌ها و باورهای دینی ایرانیان استحاله فرهنگی و از هم پاشاندن کانون خانواده است . بی شک با از بین رفتن هویت اجتماعی ایرانی اسلامی سایر ارزش‌های غربی همچون لذت محوری، سود انگاری، اومانیسم و... به طور خودکار در میان جامعه رواج پیدا می‌کند و نتیجه این امر چیزی نیست جز تغییر در علایق و سلایق عموم مردم که باعث تغییر در پایگاه‌های اجتماعی گروه‌های سیاسی و بروز طبقات جدید اجتماعی می‌شود و درآخر نیزتنازعات سیاسی برای نیل به لیبرال دموکراسی در کشور هدف آغاز می‌گردد.
البته به دلیل نبود آمار دقیق و روشن،نمی توان حجم استفاده از شبکه‌های ماهواره ای را در ایران تعیین کرد ولیکن با عنایت به شواهد و قراین موجود می توان حدس زد که میزان بهره برداری از این شبکه‌ها در سال های اخیر افزایش محسوسی داشته است.به لحاظ فنی در159 مدار تلویزیونی در کل جهان،203 ماهواره تلویزیونی فعال است که از این تعداد در80 مدار قالب دریافت در ایران، یکصد ماهواره تلویزیونی-یعنی نیمی از ماهواره های جهان-قرار دارد. این تعداد ماهواره‌ها، امکان تماشای حدود18000 شبکه تلویزیونی را در ایران فراهم می‌آورد.با رسیورها و دیش های معمولی می توان تا نزدیک2000 کانال ماهواره ای را در ایران با کیفیت بالا دریافت کرد. شبکه هایی که اکثر قریب به اتفاق برنامه های آنها با سنت و فرهنگ ایرانی و اسلامی در تضادند و اثرات مخرب روحی و روانی بر مخاطبین ایرانی می گذارند و یکی از مهمترین تاکتیک های غرب در جنگ نرم علیه ارزش های اسلامی و ایرانی است.در بین شبکه های ماهواره ای که به سهولت در ایران قابل دریافت است، بیش از380 کانال خاص موسیقی وجود دارد که شبانه روز در حال پخش موسیقی، کلی‘، رقص، آهنگ های درخواستی و کنسرت هستند.
عموم این برنامه ها آکنده از حرکات ضداخلاقی و اروتیکال است. در حالی که علا وه بر این شبکه های اختصاصی موزیکال، حدود1200 شبکه هم در خلال برنامه های خود کلی‘ ها و شوهای موزیکال پخش می کنند.در حوزه کودک و نوجوان بیش از250 کانال ماهواره ای قابل دریافت در ایران است ضمن آنکه بخش مهمی از برنامه های کانال‌های عمومی نیز به بخش برنامه های کودک و نوجوان اختصاص دارد. این شبکه ها علاوه بر پخش کارتون هایی که عموما در تضاد با مبانی اخلاقی ماست، به فرهنگ سازی ارزش های لیبرالی و اومانیستی غرب در ذهنیت اطفال ایرانی می کند و آنان را شیفته زندگی آمریکایی و غربی می نماید.
در حوزه مصرف زدگی و فرهنگ سازی پوشش و مد، حدود80 شبکه وجود دارد که اختصاص به نمایش مد ولباس دارد، لباس هایی که رسما تبلیغ فرهنگ عریانی است.در حوزه مسائل سیاسی در کنار هزاران شبکه ماهواره ای،32 شبکه فارسی زبان سیاسی، ضد فرهنگی، تجزیه طلب و برانداز، قوم گرا،ضد دینی، فیلم و موسیقی فعالیت می کنند که هدف مشترک همه اینها القای ارزش های ضد اسلامی و ضد اسلامی به فرهنگ ایرانی و دستکاری در افکار عمومی ملت ایران است. شبکه‌های فارسی زبان در راستای جذب مخاطب ضمن پخش‌برنامه‌‌های ناسیونالیستی افراطی به ایجاد شکاف های قومی، ملی و دینی می‌زنند تا اقتدار ملی کشور را تضعیف و آن را در شرایطی از التهاب و اضطرار نگه دارند.اما باید دانست رسانه های غربی سعی دارند به تدریج با ترویج اباحی گری فرهنگی و اعتقادی راه رابری ترویج سبک زندگی غربی فراهم آورند.البته راهکارهای رسانه های غربی نیز برای ترویج این نوع از نگرش و بینش به زندگی نیز متفاوت و متنوع است. شاید اولین کاری که این نوع رسانه‌ها انجام می دهند این است که شخص را نسبت به دیدگاه های خود، دچار شک و تردید کنند؛ بویژه تشکیک در کارآمدی و نتیجه بخشی یک رفتار؛ مثل اینکه آیا این کار نتیجه دارد و آیا منطقی هست؟ تشکیک، در واقع نرم سازی ذهن طرف مقابل، برای عملیات بعدی است. شک، فرد را دچار خلأ فکری و منطقی می‌کند و او آماده می شود تا چیزهای دیگری را در ذهن بپذیرد.بنابراین، ابتدا فرد باید نسبت به منابع فکری خود شک کند و در مرحلة دوم، مخاطب، باید منابعی را که اطلاعات در آنها ریخته می شود، بپذیرد؛ برای نمونه، دشمن می‌گوید: رسانه های شما دروغ می گویند یا همه واقعیت را نمی گویند و بر اساس منافع خودشان این کار را می کنند... در نتیجه، نسبت به صحت عمل رسانه های خودی شک پیدا می شود؛ ولی همچنان نیاز هست که منابع اطلاعاتی دیگری جایگزین آنها شود و آن گاه به طور سریع، منابع رقیب از سوی دشمنان معرفی می شوند.
از این روست باید گفت شبکه های ماهوراه ای امروز اصلی ترین توپخانه دشمنان در حوزه جنگ نرم محسوب می شوند.
از این روست که باید مسئولین با افزایش هرچه بیشتر کیفیت برنامه های تولیدی صدا و سیما مانع از رواج استفاده از این شبکه‌ها شوند.