جنگ نرم و فرقه گرایی

در سال‌های اخیر پیروان ادیان و فرقه‌های مختلف ضاله و منحرف از جمله مسیحیت، بهائیت، وهابیت، زرتشتی، شیطان پرستی و غیره و نیز برخی فرقه‌های عرفانی‌های کاذب، برای جذب هر چه بیشتر اعضای جدید و منحرف کردن افکار شیعیان به ویژه جوانان، بر فعالیت‌های تبلیغاتی خود در کشورمان افزوده‌اند.با این حال باید گفت ترویج فرقه گرایی در کشور و ترویج خرافه پرستی از سوی برخی از گروه ها در کشور نشان از یکی از اقدامات اساسی در راستای جنگ نرم علیه کشورمان است . در واقع برخی در کشور در صددند تا باجذب جوانان به این گروه ها ضمن جدا سازی آنان از دین مبین اسلام و مکتب تشیع راه را برای گرایش های سکولاری در کشور هموار سازند. هر گروه از پیروان این ادیان و فرقه‌های انحرافی، از سبک خاصی برای فریب جوانان استفاده می‌ کنند.
برای نمونه مسیحیان همزمان با توزیع رایگان کتاب انجیل و تکیه بر مسأله صلح دوستی و مهر و محبت، بر تبلیغات خود افزوده‌اند.پیروان فرقه بهائیت نیز از روش‌های گوناگون به ویژه تکیه بر روش‌ها و جذابیت‌های جنسی استفاده می‌کنند. پیروان فرقه‌های عرفانی کاذب نیز با برگزاری جلسات خانگی، تلاش می‌کنند بر جوانان تأثیر بگذارند. اما شیطان پرست ‌ها بیشتر از طریق نمادهای خود که به نظر می‌رسد برای برخی جوانان جذابیت خاصی دارد، تلاش کرده‌اند برای خود جای پایی باز کنند. ایران اسلامی به ویژه در سال های اخیر نسبت به دیگر کشورهای اسلامی با بیشترین حجم و تنوع آسیب ها و تهدیدات فرهنگی از سوی غرب و صهیونیسم بین الملل دست به گریبان بوده است، بطوریکه غرب در لوای جنگ نرم، جهت براندازی نظام اسلامی، استحاله فرهنگی از طریق ایجاد و گسترش فرقه های منحرف در حوزه دینی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است.
 
جنگ نرم و فرقه گرایی
مخدوش شدن چهره عرفان اصیل دینی و حتی ایجاد بدبینی به خود دین، ایجاد روحیه انزواطلبی و جامعه گریزی در افراد و دور کردن آنها از انجام وظایف و تعهدات فردی و اجتماعی ، تشویق و ترغیب افراد به انجام افعال خلاف شرع، عقل یا عرف و همچنین بی توجهی به دستورات و مناسک شرعی، یا ارتکاب اعمال و رفتار خلاف اخلاق، از هم پاشیدن کانون خانواده و ایجاد نزاع و درگیری بین افراد و اقوام، اختلال در نظم جامعه، میدان یافتن افراد شیاد و فریبکار، ایجاد یأس، انفعال و سرخوردگی در جامعه از پیامدهای عرفان های تصنعی است که از سوی برخی در سوی کشور در حال ترویج است. با این حال باید گفت ترویج و گسترش خرافه گرایی به عنوان یک پدیده اجتماعی، علاوه بر اینکه ارزش ها و اعتقادات دینی یک جامعه را در معرض تهدید و چالش قرار می دهد، از طرفی سبب سطحی نگری در فرهنگ عمومی و نهادهای آن در اجتماع می شود . لذا در نهایت باید گفت دامن زدن به جریان های فرقه ای در کشور و بسط خرافه پرستی در ایران جزوئی از اقدامات جنگ نرم غرب علیه ایران اسلامی محسوب می شود . بررسی بسیاری از سرشاخه های اصلی گروه های خرافی و فرقه های اعتقادی از جمله بهائیت ما را برآن می رساند که صهیونیسم جهانی در پشت سر این ماجرا مخفی شده است . از این رو به نظر ضروری می رسد با توجه به جذابیت های کاذب عرفان ها و نحله های منحرف لازم است مسئولین و رسانه ها به روشن گری و تنویز افکار عمومی در این خصوص بپردازند.