حضرت امام خمینی: امیدواریم بشر به رشدى برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کند

سالهاست که تقویم یدک می کشد با خود نام خبر نگار را در هفدهمین روز از مرداد و چه خوب که چنین روزی نام گرفت در سالروز شهادت یک خبرنگار.

شهید صارمی نماینده ایی شد تا تقویم ما، از روز خبرنگار خالی نماند و اکنون  به بهانه چنین روزی و بزرگداشت و پاسداشت نقش خبر و خبرنگار در هدایت جامعه برای هم می نویسیم.

خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران دوره می کند تاکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را آنجا که مسئولیت و رسالت رسانه هارا یاد آوری می کرد و خطاب به سرپرست خبرگزارى جمهورى اسلامى، می فرمودند: مى‏خواهیم کسى در رأس این مؤسسه باشد که درست آنچه هست بگوید و بنویسد.خبرگزارى پارس باید مورد تصفیه قرار گیرد و از کسانى که هیچ گونه وابستگى به این گروه و آن گروه ندارند استفاده شود، تا مؤسسه مزبور را در جهت اهداف انقلاب اسلامى بازسازى نماید.(1)

 

آن وقتى که قلم به دست مى‏گیرید بدانید که در محضر خدا، قلم دست گرفته‏اید

 

امام خمینی بزرگترین ناظر بر اعمال خبرنگاران را خداوند می دانستند و می گفتند: عالم، محضر خداست. قلمهاى در روزنامه‏ها، دستهایى که این قلمها به دستشان است، آنهایى که در رادیو- تلویزیون و در سایر جاها سخنرانى مى‏کنند همه مورد امتحان خدا هستند. آن وقتى که قلم به دست مى‏گیرید بدانید که در محضر خدا، قلم دست گرفته‏اید. آن وقتى که مى‏خواهید تکلم کنید بدانید که زبان شما، قلب شما، چشم شما، گوش شما در محضر خداست. عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت خدا نکنید.(2)

 

امیدواریم که بشر به رشدى برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کند

اساس بر این است که دفاع از حق بکنند و حق را و علم را جانشین مسلسل بکنند

 

و آنجا که تاکید می کردند مسلسلها را  به قلم تبدیل کنید: امیدواریم که بشر به رشدى برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کند. آن قدرى که قلم و بیان به خدمت بشر بوده است مسلسلها نبوده‏اند. مسلسلها غالباً در خدمت ابرقدرتها بوده‏اند و براى تباهى بشر بوده‏اند. واسلام هم که امر فرموده است به اینکه جهاد بکنند و دفاع بکنند والبته محتاج به همه ابزار جنگى است.  اساس بر این است که دفاع از حق بکنند و حق را و علم را جانشین مسلسل بکنند. قلم و علم و بیان است که مى‏تواند بشر را بسازد، نه مسلسل و نه سایر قواى تخریب کننده. مسلسلها هم و همه آلات حربى هم در سایه علم تحقق پیدا کردند. شما کوشش کنید که با بیان و قلم مسلسلها را کنار بگذارید و میدان را به قلمها و به علمها و به دانشها واگذار کنید .(3)

 

دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده، لکن قلمها بیشتر مى‏تواند سازنده باشند

 

امام خمینی نقش قلم را بسیار سازند توصیف می کردند و می گفتند: دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده، لکن قلمها بیشتر مى‏تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها مى‏سازند و شهیدپرور هستند قلمها. لهذا این عمل که شما دارید، باید ارزشش را توجه کنید و مسئولیتش را. و عمل هرچه ارزش بیشتر داشته باشد، مسئولیتش هم بزرگتر است‏.(4)

 

تمام رسانه‏ها مربى یک کشور هستند

مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوى ملت باشند

 

امام تاکید داشتند: مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوى ملت باشند. مسائلى که ملت مى‏خواهند، آنها را منعکس بکنند. البته آزادند که یک مطلب دیگرى هم که کسى مى‏گوید منعکس کنند؛ لکن در توطئه آزاد نیستند.در هر صورت، تمام رسانه‏ها مربى یک کشور هستند؛ باید تربیت کنند کشور را، افراد یک کشور را؛ و باید خدمت کنند به ملت. روزنامه از ملت است و براى ملت است؛ و چنانچه برخلاف مسیر ملت بخواهد یک روزنامه‏اى- یا چیز دیگرى- رفتار بکند، خود ملت با او مخالفت مى‏کنند. لازم هم نیست که مخالفتش این باشد که بریزد و بزند و بشکند؛ نه، اینها این کار را نمى‏کنند؛ لکن روزنامه براى خواننده است، وقتى خواننده نباشد روزنامه نیست. رادیو براى این است که گوش کنند مردم؛ وقتى رادیو را درش را بستند و هیچ کس گوش نکرد رادیو نیست. در هر صورت، این چیزها به خدمت ملت است، نه برخلاف مسیر ملت. هر نویسنده‏اى که برخلاف مسیر ملت بخواهد بنویسد، این اسباب این مى‏شود که روزنامه بدنام بشود؛ گفته بشود که این روزنامه ملى نیست، این روزنامه براى اجانب است. و این البته برخلاف مصلحت روزنامه است، و برخلاف شغل روزنامه نویسى است. روزنامه نویس باید حفظ کند احترام خودش را؛ و حفظ احترام این است که روى مسیر ملت رفتار کند، خدمتگزار به ملت باشد. اگر چنانچه برخلاف مسیر ملت و برخلاف خواست ملت، عمل بکند، این پیش ملت، دیگر احترام ندارد. این نصیحتى است که من به شما که حالا آمدید اینجا مى‏کنم.(5)

 

رادیو- تلویزیون و مطبوعات مال عموم است

 

رهبر کبیر انقلاب با بیان اینکه رادیو- تلویزیون و مطبوعات مال عموم است. چنانچه شما هم همین اعتقاد را دارید که عموم بر آنها حق دارند، عنوان می کردند: آنچه خوب است در رادیو- تلویزیون و مطبوعات باشد، آن است که براى کشور اثرى داشته باشد. مثلًا اگر زارعى خوب زراعت کرد و زراعتش خوب بود، شما این شخص را به جاى مقامات کشور در صفحه اول بگذارید و زیرش بنویسید این زارع چگونه بوده است، این منتشر بشود. و یا کارمندى خوب کار کرد، و یا اگر طبیبى عمل خوبى انجام داد، عکس او را در صفحه اول چاپ کنید و بنویسید که این عملش چطور بوده است. این باعث تشویق اطبا مى‏شود و بیشتر دنبال کار مى‏روند. یا مثلًا اگر کسى کشفى کرد، باید مفصل با عکس و مطلب باشد، یا اگر کسى سارقى را دستگیر نمود، و یا یک کشاورز و یا هنرمند و یا جراح، که متأسفانه نه اسمشان است و نه عکسشان، در حالى که اینها لایق‏اند تا در روزنامه‏ها مطرح شوند، خلاصه، باید اساس تشویق اشخاصى باشد [که‏] در این کشور فعالیت مى‏کنند؛ اینها به این کشور حق دارند، به این روزنامه‏ها حق دارند، به رادیو- تلویزیون حق دارند، ولى ماها نسبت به آنها حقمان کم است. البته، آنچه من مى‏گویم راجع به‏ خودم است، به دیگران هیچ کارى ندارم، آنها اختیارش با شما و با خود آنهاست. من میل ندارم رادیو هر وقت باز مى‏شود اسم من باشد، مدت‏هاست که از این جهت متنفرم، این کار غلطى است، به اندازه متعارف نسبت به همه خوب است، زیادى‏اش مضر است، این به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبک مى‏کند. اشخاص، شخصیت هایشان با خودشان است، این‏طور نیست که اگر اسمشان زیاد یا کم مطرح گردد، شخصیتشان زیاد یا کم شود. در ایران هرکس معلوم است چه جورى است. بنابراین، آنچه راجع به خودم مى‏گویم این است که اگر قرار است عکس مرا بگذارید، به جاى آن، عکس یک رعیت را بگذارید و زیرش بنویسید این رعیت چه کار مهمى کرده است ..

 

بیان اخبار مفید در مطبوعات

روزنامه‏ها مال طبقه سوم است

 

حضرت امام ادامه می دهند: باید با اخبار مردم را تعلیم کرد و باید اخبار به صورتى باشد که مفید باشد، باید کارى شده باشد تا اخبار باشد. آن اشخاصى که در اطراف ایران زحمت مى‏کشند، وقتى خبرشان را دادید تشویق مى‏شوند. این‏طور نیست که همه للَّهِ کار کنند و چه بنویسید و چه ننویسید، فرقى نکند. ما مکلفیم تا افراد را در هر رشته تشویق کنیم تا امثالشان زیاد شود. اگر مطلبى از این طبقه‏ها در روزنامه‏ها آمد، روزنامه‏ها آبروى خوبى پیدا مى‏کنند.... روزنامه‏ها مال طبقه سوم است، مال طبقه اول نیست و این هم نیست که همه‏اش مال حکومت باشد و از چیزهاى حکومتى بنویسید، این صحیح نیست. به نظر من روزنامه‏ها براى همه مردم است و همه مردم در آن حق دارند و مى‏شود گفت که گاهى جاى دیگران غصب مى‏شود،- البته بدان معناى غصب نه! ولى نظیر آن- این عرض من است.(6)

 

باید ببینیم که زبان ملت چیست تا بفهمیم که این ملت چه مى‏خواهد

 

حضرت امام در در جمع شوراى 5 نفره صدا و سیما تکید کردند: . از این جهت ما هر مطلبى را از ملتى بخواهیم اخذ بکنیم، باید ببینیم که زبان ملت چیست تا بفهمیم که این ملت چه مى‏خواهد. خودمان بخواهیم حکم بکنیم که این ملت ما فلان [موضوع‏] را مى‏خواهد، این حرف غلطى است. حرف صحیح این‏است که ما مطالعه کنیم در حال ملت. گوش بدهیم به صداى ملت ببینیم چه مى‏خواهد.ملتى که همه فریاد مى‏زنند که ما جمهورى اسلامى مى‏خواهیم، «نه شرقى و نه غربى، جمهورى اسلامى» ما دیگر حق نداریم که بنشینیم بگوییم که نه، این ملتى که قیام کرده‏اند، براى این قیام کرده‏اند که دمکراسى باشد. در اسلام همه چیز هست به معناى سالمش. اما ما مى‏بینیم که همه مردم دارند مى‏گویند که ما جمهورى اسلامى مى‏خواهیم. ما حق نداریم که تأویل کنیم و بنشینیم خودمان هرچه دلمان مى‏خواهد بگوییم که نخیر، مردم که این حرفها را دارند مى‏زنند، یک چیزى دیگر را ما گردنشان بگذاریم. این خلاف واقع است (7)

 

طرح انتقادات سالم در مطبوعات، نه انتقامگیرى

 

ایشان همچنین با تاکید بر نحوه انتقاد در مطبوعات تاکید می کردند : البته روزنامه‏ها باید مسائلى که پیش مى‏آید را نظر کنند، یک وقت انتقاد است؛ یعنى انتقاد سالم است، این مفید است. یک وقت انتقام است، نه انتقاد، این نباید باشد، این با موازین جور در نمى‏آید. انسان چون با یکى خوب نیست، در مطبوعات او را بکوبد، کار درستى نیست. اما اگر کسى خلاف کرده است، باید او را نصیحت کرد، پرده درى نباشد، ولى انتقاد خوب است. باید در این امور خیلى ملاحظه بفرمایید تا مطبوعات مرکزى باشد براى استفاده عموم، و اینکه مردم بفهمند باید چه بکنند و باید چه بشود .(8)

 

امروز با قلمهایى که دست شماست، مسئولیت بزرگى دارید

 

حضرت امام با بیان اینکه امروز با قلمهایى که دست شماست، مسئولیت بزرگى دارید، می گفتند: جایى که شماها دارید اداره‏اش مى‏کنید مثل یک اداره دولتى نیست. در ادارات دولتى، هرچه واقع بشود، در همان باطن آنجا واقع مى‏شود؛ گاهى مگر شماها به مردم بگویید، والّا دربین خودشان واقع مى‏شود. اما قلمهاى شما یک قلمهایى است که چنانچه لغزش بکند، گاهى یک ملت را لغزش مى‏دهد. رادیو تلویزیون یک دستگاهى است که چنانچه فاسد از کار در بیاید، یک ملت را فاسد مى‏کند. شما چنانچه- خداى نخواسته- توجه به این مسائل نکنید، یک مسئولیت بسیار خطیر دارید پیش مردم، پیش ملتهاى دنیا وبزرگتر اینکه پیش خدا مسئولیت دارید. چنانچه این روزنامه‏ها ارشاد کنند مردم را، این یک اطاعتى است بالاتر از آن اطاعتهایى که انسان گوشه خانه خودش مى‏کند؛ وبالاتر از آن ارشادهایى است که پیشترها مى‏کردند. (9)

 

مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند و مردم را از همه مسائل روز آگاه نمایند

 

ایشان در جمع مسئولان مؤسسه اطلاعات نیز درباره رسالت مطبوعات تاکید کردند: مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند تا مردم را از همه مسائل بخصوص مسائل روز آگاه نمایند، و به صورتى شایسته از انحرافات جلوگیرى کنند، و اگر کسى انحرافى دید با آرامش در رفع آن بکوشد. بطور کلى مطبوعات باید یک بنگاه هدایت باشند، یعنى به صورتى که اگر دست مردم بیفتد مردم هدایت شوند، باز تکرار مى‏کنم دنبال این نباشید که من از شما تشکر کنم، تقدیر و تشکر من فانى است و از بین مى‏رود. آنچه که باید همگى در نظر بگیریم رضاى حق تعالى است، و آنچه وظیفه من است دعاست.(10)

 

منابع:
1) صحیفه امام، ج‏13، ص: 1
2) صحیفه امام، ج‏13، ص: 461
3) صحیفه امام، ج‏13، ص: 448
4) صحیفه امام، ج‏16، ص: 227
5) صحیفه امام، ج‏7، ص: 320
6) صحیفه امام، ج‏19، ص: 361
7) صحیفه امام، ج‏11، ص: 195
8) صحیفه امام، ج‏19، ص: 361
9) صحیفه امام، ج‏14، ص: 395
10) صحیفه امام، ج‏18، ص: 61