حق پاسداری از انقلاب اسلامی را به خوبی ادا کنید!

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

2 شعبان المعظم 99

روز مبارک سوم شعبان المعظم را که روز طلیعه پاسدار و پاسدارى از مکتب مترقى اسلام است، به عموم هم میهنان و بخصوص پاسداران انقلاب اسلامى تبریک عرض [مى‏کنم‏] و بحق باید این روز معظم را «روز پاسدار» بنامیم. روز ولادت با سعادت بزرگ پاسدار قرآن کریم و اسلام عزیز است. پاسدارى که هر چه داشت در راه هدف اهدا کرد؛ و اسلام عزیز را از پرتگاه انحراف رژیم طاغوتى بنى امیه نجات داد. رژیم منحط بنى امیه مى‏رفت تا اسلام را رژیم طاغوتى، و بنیانگذار اسلام را بر خلاف آنچه بوده معرفى کند. معاویه و فرزند ستمکارش «2» به اسم خلیفه رسول اللَّه با اسلام آن کرد که چنگیز با ایران؛ و اساس مکتب وحى را تبدیل به رژیم شیطانى نمود. اگر فداکارى پاسدار عظیم الشأن اسلام و شهادت جوانمردانه پاسداران بزرگ و اصحاب فداکار او نبود، اسلام در خفقان بنى امیه و رژیم ظالمانه آنان وارونه معرفى مى‏شد، و زحمات نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله- و اصحاب فداکارش هدر مى‏رفت.

هان، اى پاسداران عصر حاضر و انقلاب اسلامى! به امام امت «3» و پاسدار قرآن کریم‏ و اسلام عزیز اقتدا نموده حق پاسدارى از انقلاب اسلامى را به خوبى ادا کنید؛ و از این منصب بزرگ، که منصب انبیاى عظام و اولیاى خداوند تعالى است به خوبى حفاظت کنید. نکند خداى نخواسته کارى کنید که مقام پاسدارى لکه دار شود؛ و مبادا در لباس پاسدارى از شما عملى صادر شود که موجب سرشکستگى اسلام باشد و خداى نخواسته گفته شود پاسداران اسلام چون مأموران سازمان «4» هستند.

و اکیداً از شما جوانان عزیز خواستارم که عناصر ناپاک را از خود دور کنید. که عمل خلاف یک نفر ممکن است گروهى را بدنام کند. ما امروز مواجه هستیم با گروههایى که در کمین نشسته و مى‏خواهند اسلام و انقلاب شکوهمند اسلام را بر خلاف آنچه هست معرفى کنند و به قشرهاى مختلف اسلامى خرده گیرند؛ و آنچه در افراد غیر مسئول مى‏گذرد به حساب نهضت و اسلام بیاورند. لهذا لازم است علماى اعلام، که راهنماى جامعه هستند، و کمیته‏ها و دادگاهها و پاسداران انقلاب کوشش کنند و نگذارند کسانى از روى شیطنت و توطئه یا از روى جهالت و بى‏اطلاعى از مبانى اسلام، رفتارى کنند که نهضت پاک اسلامى را واژگونه و مکتب مقدس اسلام و جمهورى اسلامى را لکه دار کنند. من از تمام گروههاى مذکور مى‏خواهم که به دولت موقت اسلامى کمک کنند؛ و دخالتهاى مستقیم در امور دولتى و در عزل و نصب مأموران نکنند. دخالتهایى که موجب تضعیف دولت اسلامى مى‏شود بر خلاف رضاى خداست و باید از آن احتراز شود.

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

( 1)- در صحیفه نور، تاریخ 9/ 4/ 58 درج شده است، اما تاریخ 6/ 4/ 58 مطابق با 2 شعبان 99 شب ولادت حضرت امام حسین( ع) به استناد نسخه دستنویس صحیح است.
( 2)- یزید بن معاویه.
( 3)- حضرت ولى عصر( عج).
( 4)- اشاره به« سازمان امنیت» رژیم شاه( ساواک) است‏