خاطره آیت الله هاشمی از دیدار با حضرت امام ؛ حساسیت رفت و آمد به منزل امام و اختلاف با شورای نگهبان

آیت الله هاشمی رفسنجانی روز 25 مهرماه سال 1360 با حضرت امام دیداری داشته اند. متن این خاطره را به نقل از کتاب خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی «عبور از بحران» می خوانید:

تعطیل‌ بود، در خانه‌ ماندم‌. اول‌  وقت‌، سه‌ روز تأخیر خاطرات‌ را جبران‌ کردم‌. بستگان‌ مهمان‌ بودند. منزل‌ شلوغ‌ بود. مقداری‌ مطالعه‌ کردم‌ و حمام‌ گرفتم‌. قرار بود اول‌ وقت‌، همراه‌ آقای‌ خامنه‌ای‌ و آقای‌ [موسوی‌] اردبیلی‌ به‌ زیارت‌ امام‌ برویم‌. من‌ تأخیر کردم‌. آنها رفتند. سپس‌ من‌ به‌ دفتر امام‌ رفتم‌. آنها هم‌ جمع‌ بودند.
معلوم‌ شد با امام‌ درباره‌ نخست‌ وزیر مشورت‌ کرده‌اند و نظرات‌ را گفته‌اند. از میان‌ آقایان‌ پرورش‌، غرضی‌، موسوی‌، میرسلیم‌ و ولایتی‌ بیشتر به‌ آقای‌ ولایتی ‌توجه‌ شده‌. مدتی‌ در دفتر امام‌ نشستیم‌. جلسه‌ گرم‌، پر مزاح‌  و با نشاطی‌ بود.
ساعت‌ یازده‌، من‌ به‌ زیارت‌ امام‌ رفتم‌. امام‌ نگران‌ بروز اختلاف‌، در اثر دستور جدید، مبنی‌ برمنع‌ شورای‌ نگهبان‌ از اظهار نظر درباره‌ عناوین‌ ثانویه‌ و محول‌کردن‌ این‌ حق‌ به‌ مجلس‌ بودند. نگرانی‌ به جاست‌.
گفتم‌: بعضی‌ها معتقدند که‌ این‌ اعمال‌ ولایت‌ فقیه‌ نبوده‌، تشخیص‌ موضوع‌ است‌ که‌ صلاحیت‌ مجلس‌ بوده‌ و اصلا حق‌ مجلس‌ بوده‌ و نه‌ حق‌  ولی‌ فقیه‌ یا شورای‌ نگهبان‌ و شما فقط راهنمایی‌ کرده‌اید. کمی‌ امام‌  را از این‌ جهت‌ قانع‌ کردم‌ و توضیحی‌ هم‌ درباره‌  لایحه‌ زمین های‌ شهری‌ دادم‌. فکر می‌کنم‌، مفید واقع‌ شد. درباره‌ نهضت‌ آزادی‌ و توقعات‌ آنها هم‌ صحبت‌ کردم‌. امام‌ نظرشان‌ این‌ است‌ که‌ در مجلس‌ بمانند، ولی‌ روزنامه‌ نمی‌خواهند؛ تحت‌ فشار قرار نگیرند.
ناهار در خانه‌ بودم‌. بعدازظهر عفت‌ با جمعی‌ از مهمانانش‌ با خانم‌ امام‌ ملاقات‌ داشت‌. نگهبان‌ می‌خواسته‌ مانع‌ ورود مهمانان‌ عفت‌ به‌ خانه‌ امام‌ بشود که‌ عفت‌ عصبانی‌ شده‌ و مقاومت‌ کرده‌ ولی‌ موفق‌ می‌شود. اعضای‌ خانواده‌ امام‌ هم‌ از نگهبانان‌ ناراضیند که‌ سخت‌گیرند؛ ولی‌ صحیح‌ همین‌ است‌ که‌ سخت‌گیری‌ شود. منزل‌ امام‌ حساس‌ است‌.
هوا سرد است‌. احمد آقا یک‌ پوستین‌ و یک‌ عبای‌ نائینی‌ برایم‌ فرستاد و خودش‌ شب‌ آمد و خبر مریضی‌ محمود آقا [بروجردی‌]داماد امام‌ در مکه‌ را داد. امروز آقای‌ [عبدالمجید]معادیخواه‌ توضیحاتی‌ درباره‌ جریانات‌ مکه‌ و برخورد با سعودیها داد، جالب‌ و مفید نبوده‌، باید برای‌ سیاست‌ خارجی‌ فکری‌ کنیم‌. خیلی‌ بی‌حساب‌ و بی‌نظم‌ است‌ و دوستان‌ هم‌ معتقدند باید اصلاح‌ شود.