خط و نشان شهيد چمران براي بني صدر

سرهنگ سيد کاظم فرتاش از نيروهاي پرتلاش نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در ۸سال دفاع مقدس است که افتخار بيش از يک سال هم رزم بودن با شهيد دکتر چمران را در کارنامه فعاليت هايش دارد. وي که هم اکنون بازنشسته شده داراي سابقه فرماندهي تيپ مريوان، فرماندهي مرکز آموزش «۰۲» شاهرود و سرپرستي آمادگاه ۵۴۱ مشهد است.
از سرهنگ سيد کاظم فرتاش که در عمليات آزادسازي سوسنگرد حضور داشته است، درباره شهيد دکتر چمران مي پرسم که مي گويد: بعد از گذشت ۷روز از عمليات آزادسازي سوسنگرد با درخواست شهيد چمران در خدمت ايشان ماندم و در جنگ هاي نامنظم با ايشان همکاري داشتم. وقتي از او مي خواهيم خاطره اي از شهيد چمران را برايمان نقل کند، مي گويد: در زمان عمليات آزادسازي سوسنگرد به دستور بني صدر عمليات آزادسازي ساعت ۱۱ شب لغو شد من به ستاد برگشتم. حضرت آيت ا... خامنه اي و دکتر چمران در صدد بودند تا بني صدر را راضي کنند که عمليات آزادسازي سوسنگرد ادامه پيدا کند.
دکتر چمران در گفت وگوي تلفني با عصبانيت به بني صدر اعلام کرد: «من فردا صبح با نيروهاي مردمي وارد سوسنگرد خواهم شد، اگر شهيد شدم که به نفع شماست ولي اگر زنده بمانم آبرويت را خواهم برد.»
سرهنگ فرتاش مي گويد: ساعت يک نصف شب دستور حمله صادر و عمليات توسط تيپ۲ لشکر ۹۲ زرهي با فرماندهي سرهنگ شهبازي آغاز شد. با حرکت اين تيپ تمام نيروهاي مستقر در اهواز خود را به خط رساندند و دشمن سرکوب شد.
سرهنگ فرتاش از اين عمليات با عنوان حمله ظفرمندانه ياد مي کند و ادامه مي دهد: وقتي وارد سوسنگرد شديم عراقي ها تمام شهر را گرفته بودند و فقط مسجد و چند کوچه اطراف در اختيار نيروهاي ايراني بود ولي با اين حمله ظفرمندانه سوسنگرد آزاد شد.سرهنگ فرتاش در پايان مي گويد: از ۷روز بعد از آزادسازي سوسنگرد تا 1.5سال بعد در خدمت شهيد دکتر چمران و نيروهاي ايشان به عنوان خدمت گزار سربازان امام زمان(عج) بودم.