دست آوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی

الف - نفی مظاهر فرهنگی غرب و مقابله با تهاجم فرهنگی
استعمار نو شگردهای خود را برای غارت اموال و منابع کشورهای جهان سوم بر پایه ی سلطه ی فرهنگی استوار ساخته است. بیگانه ساختن مسلمانان از فرهنگ اصیل اسلامی از بارزترین توطئه های استعمارگران در تثبیت سلطه بر کشورهای اسلامی بوده است.
امام خمینی ره با درک عمیق از علل عقب ماندگی مسلمانان آن ها را چنین مورد خطاب قرار می دهد.
چنان غرب در نظر یک قشری از این ملت جلوه کرده است که گمان می کنیم غیر از غرب، دیگر هیچ چیز نیست این وابستگی فکری، عقلی و مغزی غربی منشأ اکثر بدبختی های ملت ها و ملت ما نیز هست.(1)
پس از انقلاب اسلامی، احیای فرهنگ اسلامی و ارزش های آن مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر مراکز آموزشی کشور رسانه های گروهی اعم از صدا و سیما، روزنامه ها، مجلات و حتی سینما، تئاتر و سایر وسایل هنری فرهنگی در جهت رشد فرهنگ جامعه اسلامی به کار گرفته شدند.
یکی از مظاهر بارز مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی در ایران بود. شرکت های چند ملیتی با غارت منابع داخلی ما «اعم از نیروی کار، مواد اولیه ارزان و ...» فقر و تنگ دستی را بر سراسر کشور ما گسترده بودند. در داخل کشور نیز مرفهین بی درد و وابسته به نظام طاغوت، سرمایه های کشور را در دست داشتند. در این کشور حاکمیت سرمایه وسرمایه داری برقرار بود. دست آورد انقلاب در این زمینه دگرگون ساختن ملاک های برتری اجتماعی از بعد اقتصادی به تقوا بود. حضرت امام خمینی ره بارها با ذکر رنج های بی شماری که بر اقشار محروم اجتماع رفته اصرار داشتند که بزرگ ترین افتخار در نظام اسلامی خدمت به محرومین است.
یکی دیگر از دست آوردهای فرهنگی انقلاب، مشخص شدن جایگاه واقعی زن مسلمان در خانه و اجتماع بود. براساس خود باختگی فرهنگی ورواج ارزش های غربی درعصر پهلوی، هوّیت اسلامی زن مسلمان ایرانی مورد تهدید واقع شده بود.
در جامعه به تدریج فرهنگ برهنگی و بی عفتی رواج می یافت و از فعالیت های اجتماعی و مفید زنان کاسته می شد.
پس از انقلاب اسلامی جایگاه زن در جامعه اسلامی تعیین شد و همان گونه که زنان در جریان انقلاب فعالیت داشتند پس از انقلاب به جایگاه واقعی که مسؤولیت در برابر مصالح اجتماعی و سیاسی جامعه و حضور فعال در صحنه های مختلف بود دست یافتند.(2)

ب – عمومی شدن آموزش و ارتقای سطح علمی جامعه
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رغم هیاهوهای زیادی که در تبلیغ رشد فرهنگی کشور و مبارزه با بی سوادی می شد درصد بسیاری از مردم ایران حتی در شهرها بی سواد بودند. در نظام جمهوری اسلامی به خصوص پس از پایان جنگ نهضت مدرسه سازی و افزودن فضای آموزشی به وسیله دولت رُشد شتابنده ای یافت به طوری که هر ساله بیش از صد هزار متر مربع به فضای آموزشی کشور اضافه می گردد. نهضت سواد آموزی در با سواد کردن میلیون ها نفر که از نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند موفقیت چشمگیری داشته است. تعداد دانشجویان که قبل از انقلاب 160 هزار نفر بودند. اکنون به بالای یک میلیون نفر رسیده است که این آمار، نشان از رشد فرهنگی مردم و آموزش نیروهای متخصص و مورد نیاز کشور دارد.
در راستای همین رشد فرهنگی، قدرت ابتکار و خلاقیت اقشار ملت به ثمر نشسته به طوری که جهان هر ساله شاهد پیروزی های نخبگان ایرانی در رشته های مختلف در سطوح جهانی است.

پی نوشت ها:

1. جمهوری اسلامی، 13/10/58.
2 . رسالت، 13/10/71.