دست‌هاي پنهان غرب در انتخابات دهم

كشورهاي غربي به سركردگي امريكا براي تأثير گذاري هرچه بيشتر بر انتخابات دهم، برنامه‌هاي زيادي را طراحي كردند كه به چند مورد اشاره مي‌كنيم:

شدت دادن به فشارهاي اقتصادي و سياسي
 

تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و جلوگيري از ورود قطعه‌ها و لوازم اصلي برخي نيازمندي‌هاي صنعتي و هواپيمايي و همچنين صدورقطعنامه‌هاي مختلف عليه ايران، كه به بهانه انرژي هسته‌اي صادر مي‌شد و تهديدهايي كه از سوي رژيم صهيونيستي شكل مي‌گرفت، بخشي از فشارهاي اقتصادي و سياسي بود كه با هدف نمايش ضعف دولت نهم در دستور كاخ سفيد عليه ايران قرار گرفت تا بدين وسيله، از پيروز شدن احمدي نژاد جلوگيري شود و آنها بتوانند، به هدف‌هاي خود برسند.

بحراني جلوه دادن اوضاع كشور
 

از ديگر برنامه‌هاي امريكا، بحراني نشان دادن اوضاع داخلي كشور بود. هدف از اين بحران آفريني، آمادگي ذهني مردم براي تغيير دولت دهم در انتخابات بود. در كنار اين اقدام‌ها، رسانه‌هاي غربي كوشيدند تا با بيان موضوع‌هايي همچون تورم، بيكاري و تهديدهاي بين المللي، اوضاع كشور را نابسامان نشان دهند. البته در داخل ايران نيز افراد زيادي هم سو با جريان‌هاي بيگانه براين طبل كوفتند.

$فضا سازي براي كاستن از حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي
 

رسانه‌هاي غربي و مقام‌هاي امريكايي، هميشه در طول عمر سي و چند ساله نظام و در ماه‌هاي نزديك به انتخابات، فضا سازي‌هاي زيادي را براي كاهش حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي انجام مي دادند. درانتخابات دهم نيز با توجه به حساسيت موضوع، اين فضا سازي‌ها پر رنگ‌تر بود.

ايجاد شك و ترديد در سلامت انتخابات
 

در اين مرحله، رسانه‌هاي غربي و به ويژه امريكايي‌ها و انگليسي‌ها تلاش كردند به مردم القا كنند كه برگزار كنندگان انتخابات، وابسته به يك جريان خاص از حكومت هستند و اعتقادي به روي كارآمدن برگزيدگان مردم ندارند و در نتيجه، چنين انتخاباتي از سلامت لازم برخوردار نيست. رهبر معظم انقلاب در خطبه‌‌هاي تاريخي نماز جمعه فرمود: «قبل از شروع انتخابات، جهت گيري رسانه‌هايشان و دولت مردانشان اين بود كه در اصل انتخابات ايجاد ترديد كنند؛ شايد شركت مردم كم بشود».(1)

طرح ادعاي تقلب در انتخابات و دعوت به راهپيمايي و تجمع همگاني
 

دولت‌هاي بيگانه دشمن، پس از اعلام نتيجه انتخابات و پس از احساس شكست در همه تلاش‌هاي چندين ماهه، بحث تقلب در انتخابات را به صورت گسترده مطرح و بر روي آن اصراركردند و بدين ترتيب، از طريق رسانه‌هايشان و همچنين عوامل داخلي، مردم را به اعتراض و تجمع‌هاي خياباني فرا خواندند. رهبر معظم انقلاب در اين زمينه فرمود:
وقتي اعتراض بعضي نامزد‌ها را ديدند، ناگهان احساس كردند فرصتي برايشان پيش آمد. اين فرصت را مغتنم شمردند تا بتوانند موج سواري كنند... وقتي چشمشان افتاد به بعضي از اجتماعات مردمي كه به دعوت نامزد‌ها مثلاً در خيابان‌ها پيدا شدند، اميدوار شدند. يواش يواش نقاب‌هايشان كنار رفت... از قول رياست جمهوري امريكا نقل شد كه گفته: ما منتظر چنين روزي بوديم كه مردم به خيابان‌ها بريزند. در داخل كشور هم عوامل اين عناصر خارجي به كار افتادند و خط تخريب خياباني
شروع شد... اين ربطي به مردم و طرفداران نامزدها ندارد؛ اين مال بد‌خواهان است، مال مزدوران است، مال دست‌ نشاند‌گان سرويس‌هاي جاسوسي غرب و صهيونيست‌‌هاست.
... ديپلمات‌هاي برجسته چند كشور غربي كه تا حالا با تعارفات ديپلماتيك با ما حرف مي‌زدند، نقاب از چهره برداشتند، چهره‌هاي واقعي خودشان را دارند نشان مي‌دهند «قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ.» (آل عمران:118) دشمني‌هاي خودشان با نظام اسلامي را دارند نشان مي‌دهند. از همه هم خبيث‌تر دولت انگليس.
.... اين كاري كه در داخل، ناشيانه از بعضي سر زد، اينها را به طمع انداخت، خيال كردند ايران هم گرجستان است... احمق‌ها خيال كردند جمهوري اسلامي ايران و اين ملت عظيم هم، مثل آنجاست. ايران را با كجا مقايسه مي‌كنيد.(2)

حمايت از اغتشاش گران و فرصت طلبان
 

تقريباً بيشتركشورهاي اروپايي و امريكا بر خلاف هنجارهاي شناخته شده بين المللي، به جاي اينكه مردم ايران را به سازوكارهاي دموكراتيك دعوت و بر راهكارهاي قانوني تأكيد كنند، از بخشي از اغتشاش گران و فرصت طلبان حمايت كرده‌اند. دراين موضوع هم نمونه‌هايي را مي‌آوريم:
«رئيس جمهور امريكا در مصاحبه‌اي گفت: ما از آنان (اغتشاش گران) حمايت مي‌كنيم. آنها در حال شكل دادن تاريخ ايران هستند و خود را در معرض خطر قرار داده‌اند. جهان مشغول تماشاي ايران است و امريكا از آنهايي كه در ايران دنبال عدالت از راه‌هاي مسالمت آميزند، حمايت مي‌كند.
سخن گوي كاخ سفيد، اقدام‌هاي عناصر اخلالگر را «فوق العاده و شجاعانه» خواند.
ميرزا بيگ، ژنرال بازنشسته ارتش پاكستان، دراظهار نظري گفت: سازمان سيا مبلغ 400 ميليون دلار در ايران هزينه كرد تا پس از انتخابات، در اين كشور آشوب به راه بيندازد.
CNN در گزارش تلويزيوني اعلام كرد: «امريكا 10 هزار ابزار جاسوسي براي افرادي درايران در ارتباط با اغتشاش‌هاي اخير فرستاده است». (3)

پی نوشت ها :
 

1. خطبه‌هاي نماز جمعه رهبر معظم انقلاب، 29 /3 /1388.
2. همان.
3. گرد آورنده: معاونت سياسي نمايندگي وليّ فقيه در سپاه، گذر از فتنه 88، صص489 و490.