ديدگاه امام و مقام معظم رهبری در مورد انتخابات مجلس خبرگان

انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري بيست و چهارم آذر ماه سال جاري در سراسر كشور برگزار مي‌شود. قرار است در اين انتخابات ‪ ۸۶تن از نمايندگان مجلس خبرگان از سوي مردم انتخاب شوند.
با توجه به جايگاه ويژه مجلس خبرگان رهبري در نظام جمهوري اسلامي و مسووليت خطيري كه اين مجلس در تعيين رهبر و نظارت بر امر رهبري نظام اسلامي دارد، انتخابات آن هم از اهميت والايي برخوردار است و در نتيجه مشاركت عموم مردم در اين انتخابات حايز اهميت است.
در اين گزارش، ديدگاههاي رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در خصوص مجلس خبرگان رهبري، الزامات و ضرورتهاي انتخابات مجلس خبرگان به رشته تحرير درآمده ‌است.
حضرت امام خميني (ره) رهبر و بنيانگذارجمهوري اسلامي عنايت ويژه‌اي به مجلس خبرگان داشتند و بارها در سخنان خود بر اهميت و جايگاه اين مجلس در نظام جمهوري اسلامي تاكيد كردند.
اين امر از سوي مقام معظم رهبري ، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز بارها مورد تاكيد قرار گرفته و ايشان به كرات، حفظ و صيانت از اين مجلس را خاطر نشان كرده‌اند.
حضرت امام ( ره ) و نيز مقام معظم رهبري ، مجلس خبرگان را داراي ريشه الهي و اثبات‌كننده ولايت فقيه مي‌دانند و حفظ و صيانت از دولت اسلامي را منوط به نظارت فقيه و ولايت فقيه قلمداد كرده‌اند.
در ديدگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري مجلس خبرگان در نظام جمهوري اسلامي ، تعيين‌ كننده ترين و مهمترين ركن از اركان نظام است، مجلسي كه براي حفاظت از دستاوردهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و مشروعيت بخشيدن به آن نقش اساسي دارد.
وظيفه مجلس خبرگان در نزد حضرت امام ( ره ) و مقام معظم رهبري بسيارحساس است، بطوري كه در نگاه اين دو بزرگوار، اين مجلس كه متشكل از مجتهدين و برجستگان در آگاهي و تعهد اسلامي و انقلابي است، حساسترين وظايف را در نظام جمهوري اسلامي برعهده دارد و ضامن بقا و استمرار نظام اسلامي در خطيرترين لحظات و پشتوانه‌اي عظيم براي نظام است.
در بيانات متعدد، امام راحل و نيز رهبر فرزانه انقلاب ، ضمن ترسيم اهميت مشاركت مردمي و "حماسه حضور" تكليف شرعي و انقلابي مردم را براي انتخاب خبرگان بيان كرده و از علماي بلاد خواسته‌اند مردم را با وظايف شرعي خود در برهه‌هاي حساس آشنا كنند.
توجه ويژه حضرت امام ( ره ) و مقام معظم رهبري به جايگاه حساس و مهم مجلس خبرگان نشان مي‌دهد كه ايشان جايگاهي عالي و رفيع را براي اين مجلس در نظام جمهوري اسلامي در نظر گرفته‌اند.
سخنان مقام معظم رهبري در آستانه برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان در خصوص عدم تضعيف مجلس خبرگان و كسب اعتماد مردم و همچنين پرهيز از تخريب چهره‌ها و شخصيت‌هاي علمي و پرهيز از هرگونه تفكر خطي و جناحي نشان مي‌دهد كه معظم له با حساسيت خاصي هم‌چون رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني ( ره ) به اين مجلس مي‌نگرند.
بيانات معظم له در خطبه‌هاي نماز عيد سعيد فطر در سال جاري در مصلاي تهران بيانگر توجه ويژه‌ ايشان به انتخابات مجلس خبرگان است.
"...اهميت انتخابات خبرگان - كه شايد هيچ كدام از انتخاباتهاي كشور به اين درجه از اهميت و حساسيت نباشد - در اين است كه با اين انتخابات، مردم افراد خبره‌ي مورد اعتماد خودشان را انتخاب مي‌كنند تا اينها آماده‌ي به كار باشند براي لحظه حساس فقدان رهبري در كشور. اين مجموعه مورد اعتماد ملت بايد بنشينند و با بصيرت كامل، رهبري را كه قادر بر اداي تكاليف رهبري مي‌دانند، انتخاب كنند و به مردم معرفي كنند.
اگر چنين جمعي در آن هنگام - يعني هنگامي كه كشور به تعيين رهبر احتياج پيدا كرده است، يا به خاطر اينكه رهبر قبلي از دنيا رفته است و يا خداي نخواسته از صلاحيت‌ها افتاده است، كه بايد رهبر ديگري را انتخاب كنند - حضور نداشته باشد و آماده‌ي به كار نباشد، آنچنان گرهي در دستگاه مديريت كشور به وجود خواهد آمدكه با هيچ سرانگشتي اين گره باز شدني نيست.
خصوصيت انتخابات رهبري اين است. كار مهم خبرگان در درجه اول، همين انتخاب است و در درجه‌ي دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، كه متوجه باشند و ببينند آيا صلاحيت‌ها در او باقي است؟ اين كار مهم مجلس خبرگان است. هيچ دستگاه ديگري در كشور وجود ندارد كه بتواند اين كار مهم را انجام بدهد و قانون به آن، چنين اجازه‌اي را داده باشد و چنين تكليفي را كرده باشد.
بنابراين، انتخابات مجلس خبرگان بسيار حساس است.
در دوره ي قبل - يعني هشت سال قبل كه انتخابات مجلس خبرگان بود - از چند ماه قبل از انتخابات، راديوهاي بيگانه تبليغات خود را شروع كردند تا مردم را نسبت به اين انتخابات دلسرد كنند، تا آنان در انتخابات شركت نكنند.
هدف آنها همين بود كه اين معضل و گره بزرگ را در كشور به وجود آورند تا اين دستگاه صاحب صلاحيت در كشور وجود نداشته باشد. مردم ما به توفيق الهي و به دستگيري و هدايت الهي، برخلاف آنچه كه دشمنان مي‌خواستند، با يك حضور قوي و پرشور در عرصه‌ي انتخابات شركت كردند و اين اعضاي مجلس كنوني خبرگان را - كه در آخر دوره ي خود به سر مي‌برد - انتخاب كردند. برادران و خواهران بدانيد: امروز هم اين انتخابات بسيار مهم است و شركت در آن، به مصالح اساسي ملت و كشور ارتباط پيدا مي‌كند. هر چه اين مجلس قويتر ، معتبرتر، پايدارتر، بصيرتر و بيناتر باشد، آينده‌ي كشور بيشتر تضمين شده است...افراد مورد اعتمادي را كه خودتان مي‌شناسيد يا اشخاص مورد اعتماد آنها را معرفي مي‌كنند و بر صلاحيت آنها شهادت مي‌دهند، آنها را به مجلس خبرگان بفرستيد تا اين مجلس همواره با همان استحكام و اقتداري كه قانون براي آن معين كرده است، بماند و آينده‌ي كشور تضمين شود."