رفتار پیامبر گونه امام خمینی(ره)

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) یک رخداد بزرگ تاریخی و اثرگذار از دوران معاصر است که بازتاب های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن در میان ملت ایران و دیگر ملت های جهان بر کسی پوشیده نیست.
این رخداد عظیم الهی و مردمی که امام خمینی(ره) آن را انفجار نور علیه ظلمت و تاریکی تفسیر نمود، خیزش های کشورهای لبنان، فلسطین، افغانستان و عراق را در گذشته و آزادی خواهی مردم مصر، تونس، اردن، یمن، بحرین و... را در شرایط کنونی سبب گردیده و به عنوان یک الگو مطرح است. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ارمغان ارزشمند انقلاب اسلامی برای مردم ایران بود. شعار نخستین مردم ایران که ریشه در مکتب فکری امام خمینی(ره) داشته و دارد. مکتبی که در عصر حاضر که عصر فروپاشی نظام های سلطه و طاغوت است به جهت انطباق بر فطرت آزادی خواه و حق مدار مردم، صراط مستقیم و راه درست و نجات بخش شناخته شده و ریشه در ولایت دینی و بعثت الهی پیامبر اعظم و رسول خاتم حضرت محمد(ص) دارد. عنصر اسلامیت و مطالبه دینی در انقلاب، عامل اصلی پیروزی، دوام و پایداری مردم را باعث شد. امام خمینی(ره) معصوم نبود اما انسان خودساخته و کمال یافته ای بود که منش و رفتارش بر سیره و بعثت پیامبر گرامی اسلام(ص) ، بیش از بزرگان دیگر اسلام، مطابقت داشت. رسول خدا(ص) در بعثت درونی و فردی خود، سال های زیادی مشغول تزکیه فردی و کمال روحی خویش بود و همین سلوک اخلاقی ایشان در میان جامعه و مردم سبب شد که همگان به جز طاغوت ها و اشراف بت پرست، او را محمد امین و ناجی خود بشناسند و از او پیروی نمایند.
امام خمینی(ره) نیز سال های متمادی در جهت اقتدا بر پیامبر(ص) از سنین نوجوانی تا استادی و اجتهاد، در حوزه مقدس قم به خودسازی پرداخت و ریاضت و تزکیه را نصب العین خویش قرار داد تا خمینی شد. او عالم را محضر خدا می دانست و خضوع و انقیاد الهی او زبان زد همگان بود و بارها فرمود: «به من خدمتگزار بگویید بهتر از این است که رهبر بگویید...»
مقدم شمردن بعثت درونی و فردی پیامبر(ص) بر بعثت بیرونی و اجتماعی، نقاط عطف زیادی را دارا بود که امام خمینی(ره) در ایجاد انقلاب و تحول در میان مردم به آنها ملتزم و پای بند بوده است. به عنوان نمونه می توان گفت:
- پیامبر(ص) در شروع بعثت و برانگیختگی اجتماعی خود ابتدا شناسایی فردی صورت داد و از این طریق یارگیری نمود. امام خمینی(ره) نیز افراد زمینه دار و حق خواه را شناسایی و با آنان رابطه ارگانیک و عاطفی برقرار نمود.
- پیامبر (ص) افراد شناسایی شده و مرتبط با خود را تحت تربیت فکری قرار داد و با کانال وحی الهی آشنا ساخت. امام خمینی(ره) نیز در تربیت شاگردان خصوصی و کادرسازی کوشش نمود.
- پیامبر(ص) از افراد شناسایی و هدایت شده، امت واحده ای را پی ریزی نمود و به سازمان دهی افراد تربیت شده اقدام کرد. امام خمینی(ره) نیز برای سامان دهی تشکیلاتی شاگردان و کادر تربیت شده خود کوشش فراوان داشت و از نظم و تشکیلات دهی بر کار آنان به ویژه در احیاء و انجام رسالت دینی و حوزوی، دریغ ننمود.
- پیامبر(ص) با همکاری کادر تربیت شده و سازمان یافته اقدام به سنت شکنی نمود و سنت های شوم شیطانی و طاغوتی را نفی کرد و سنن الهی و انسانی را تبلیغ نمود. امام خمینی(ره) نیز با کمک شاگردان وکادر سازمان یافته به معروف گستری و منکرزدایی اهتمام وافر داشت.
- در بن بست مقطعی پیش آمده در تقابل با کفار، پیامبر(ص) از هجرت به عنوان یک سکوی پرش به سوی پیروزی استفاده کرد. امام خمینی(ره) نیز از این تاکتیک الهی و دینی در انجام تکلیف انقلابی خود بهره گرفت و به آرمان دینی و انقلابی خود از راه مظلومیت و هجرت از دیار و کاشانه، شکلی جهان شمول داد.
- در دوران هجرت، پیامبر(ص) با طرح حاکمیت دینی در برابر حاکمیت فردی و ظالمانه تأسیس حکومت نمود و مدنیت دینی را در برابر بدویت به عنوان بهترین راه نجات جامعه و مردم مطرح نمود.
امام خمینی(ره) نیز ابتدا با طرح کلی اندیشه حکومت دینی و تدریس آن در کشور عراق و سپس تأسیس حکومت و نظام مردم سالار دینی در نوفل لوشاتو با معرفی شورای انقلاب و نفی شاه و بختیار، تأسیس حکومت نمود.
- پیامبر(ص) برای پایداری نظام و حکومت نوپای دینی، ناچار به جنگ با دشمن شد و استراتژی دفاعی پیشه نمود. امام خمینی(ره) نیز در مبنای با صلابت استراتژی دفاعی خود، به مصاف جنگ با دشمن رفت و سال های متمادی به دفاع مقدس همت گمارد.
- پیامبر(ص) پس از جنگ و صلح که سبب تثبیت انقلاب و بعثت الهی شد، با آینده نگری طبق رهنمون خداوند در قرآن، برای خود جانشین تعیین نمود و آن را اکمال دین و اتمام نعمت الهی معرفی نمود.
امام خمینی(ره) نیز ضمن معرفی جانشین برای خود، فرمود: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.»
- پیامبر(ص) برای تعیین خط مشی مردم مسلمان پس از خود، اقدام به وصیت نمود و مردم را به کتاب و عترت خویش سفارش کرد. امام خمینی(ره) نیز ارمغان ماندگار و تعیین کننده خود را وصیت نامه سیاسی و الهی خویش قرار داد.
روحش شاد و یادش جاودانه باد