روز شمار انقلاب اسلامي ايران

۱۷ فروردين ۱۳۴۳ (دوشنبه)
ـ آزادي امام خميني از بازداشت خانگي
امام خميني پس از ۹ ماه بازداشت خانگي ساواك، آزاد گشته و روز ۱۸ فروردين ۱۳۴۳ (سه شنبه) به منزل شخصي خود در قم مراجعت نمودند.
۳ مرداد ۱۳۴۳ (شنبه)
ـ تصويب قانون كاپيتولاسيون
طبق اين قانون، مأمورين سياسي و مستشاران خارجي در ايران از تقعيب قانون و جزايي مصون هستند و در صورت ارتكاب جرم يا عمل خلاف قانون به كشورشان جهت بررسي يا محاكمه عودت داده خواهند شد. رژيم پهلوي از ترس عكس العمل مردم خبر تصويب اين قانون را تا مدتي اعلام نكرد.
۴ آبان ۱۳۴۳ (دوشنبه)
ـ پايداري امام خميني در برابر كاپيتولاسيون
بعد از انتشار خبر تصويب قانون كاپيتولاسيون و پايمال كردن حقوق ملت ايران در برابر يك عده افراد خارجي، حضرت امام خميني در اين روز طي يك سخنراني مشروح اين قانون را براي مردم با عبارت ساده و قابل فهم عرضه مي نمايد و مردم را به قيام براي كسب استقلال و حقوق خود فرا مي خوانند.
۱۳ آبان ۱۳۴۳ (چهارشنبه)
ـ تبعيد حضرت امام خميني به تركيه
پس از سخنراني امام خميني در رابطه با قانون كاپيتولاسيون و هراس حكومت از تكرار حماسه پانزده خرداد رژيم تصميم بر تبعيد ايشان مي گيرد و در شب ۱۳ آبان خانه ايشان را با صدها كماندو و چترباز مسلح محاصره نموده و پس از دستگيري ايشان را به تهران منتقل مي نمايد و مستقيما به فرودگاه مهرآباد مي برند و از آنجا با هواپيما به تركيه منتقل نمودند و ايشان را به محلي به نام بورسا تبعيد كردند. رژيم براي جلوگيري از قيام مردم شهرهاي مهم ايران را به اشغال قواي نظامي درآورد و به هيچ كس اجازه خروج از خانه را نمي دهد و بدين شكل رژيم توانست از خروش مردم در امان بماند.
۱ بهمن ۱۳۴۳ (پنج شنبه)
ـ اعلام انقلابي حسنعلي منصور
حسنعلي منصور كه نخست وزير شاه بود توسط برادران بخارايي و مرتضي نيك نژاد از هيأتهاي مؤتلفه اسلامي اعدام گرديد.
۲۱ فروردين ۱۳۴۴ (شنبه)
حمله به محمدرضا پهلوي در كاخ مرمر توسط سرباز شهيد رضا شمس آبادي
۲۶ خرداد ۱۳۴۴ (چهارشنبه)
چهارتن از جانبازان هيأتهاي مؤتلفه اسلامي (بخارايي ـ اماني ـ هرندي ـ نيك نژاد) به دست رژيم پهلوي به شهادت رسيدند.
۱۳ مهر ۱۳۴۴ (سه شنبه)
ـ تغيير محل تبعيد امام خميني به نجف اشرف
رژيم كه از حركت هاي انتقامي عليه خودش به واسطه تبعيد حضرت امام وحشت داشت تصميم گرفت به حالت تبعيد امام خميني پايان دهد بدون اينكه ايشان را به كشور بازگرداند. به همين دليل با دولت عراق مذاكراتي به عمل آورد و موافقت اين دولت را جلب نمود و امام خميني و فرزندش حاج مصطفي را به عراق و شهر نجف اشرف انتقال داد.
۱۷ دي ۱۳۴۶ (يك شنبه)
جهان پهلوان غلامرضا تختي به دست ساواك كشته شد.
۲۰خرداد ۱۳۴۹ (چهارشنبه)
آيت الله محمدرضا سعيدي در زندان و شكنجه گاههاي رژيم پهلوي به دليل طرفداري از آيت الله خميني توسط ساواك به شهادت رسيد
۸ ارديبهشت ۱۳۵۰ (چهارشنبه)
كارگران كارخانه جهان چيت كرج كه براي احقاق حق خود قيام كرده بودند توسط ارتش قتل عام شدند.
۷ دي ۱۳۵۳ (شنبه)
آيت الله حسين غفاري در زندان رژيم پهلوي به شهادت رسيدند .
۲۹ خرداد ۱۳۵۶ (يك شنبه)
دكتر علي شريعتي در خارج از كشور به وسيله ساواك رژيم پهلوي به شهادت رسيد.
۱۵ خرداد ۱۳۵۶ (شنبه) اميرعباس هويدا نخست وزير ۱۳ ساله رژيم پهلوي به دليل فساد و عدم كارآيي دولتش استعفا نمود و جمشيد آموزگار به عنوان نخست وزير منصوب گرديد.
۱ آبان ۱۳۵۶ (يك شنبه)
ـ شهادت فرزند امام
حاج سيدمصطفي خميني فرزند بزرگ امام خميني در عراق به دست عوامل و مأمورين امنيتي ساواك رژيم پهلوي با همكاري رژيم بعث عراق به شهادت رسيد.
۱۷ دي ۱۳۵۶ (شنبه)
ـ مقاله روزنامه اطلاعات و توهين به امام خميني
به مناسبت سالروز سياه كشف حجاب مقاله اي تحت عنوان «ايران و استعمار سرخ و سياه» به قلم احمد رشيدي مطلق به چاپ رسيد كه در آن به روحانيت به ويژه آيت الله العظمي امام خميني اهانت شده بود و نويسنده با وقاحت تمام ايشان را كه تمام وجودش در خدمت اسلام و مردم بود مستقيما مورد اهانت قرار داده بود.
۱۸ دي ۱۳۵۶ (يك شنبه)
ـ عكس العمل مردم برابر مقاله اطلاعات
موجي از خشم و نفرت سرتاسر ايران را فرا گرفت ولي در قم بلافاصله نتايج آن ظاهر گشت مدارس علميه، منابر و نماز جماعت تعطيل گرديد. مردم به طرف منزل آيات عظام حركت كردند تا صداي اعتراض خود را وسعت بخشند. تعدادي از نسخ روزنامه اطلاعات پاره شد و تظاهرات اوج گرفت كه با حمله پليس به زد و خورد تبديل شد و پس از مدتي پايان گرفت.
۱۹ دي ۱۳۵۶ (دوشنبه)
ـ قيام خونين مردم قم
ق قرار طلاب همگي جلوي مدرسه علميه خان و ميدان آستانه جمع شدند و به سوي منزل علماي اسلام حركت كردند و تا ظهر اين برنامه و حضور گسترده مردم ادامه داشت تا اينكه مأمورين جلوي مردم قرار گرفتند و به دستور ساواك آنها را به گلوله بستند و تعداد زيادي از مردم بي گناه را به خاطر حفظ احترام مرجع تقليدشان كه خواسته آنها بود به شهادت رساندند.
۲۹ بهمن ۱۳۵۶ (شنبه)
ـ قيام مردم تبريز
به مناسبت چهلم شهداي قم مردم تبريز به پا خاستند و حركت آغاز شده را تداوم بخشيدند در اين روز در تبريز عزاي عمومي اعلام شد و علماي تبريز مجلس ختم برگزار نمودند. پليس اطراف مسجد را محاصره نمود و از ورود جمعيت ممانعت كرد و اجتماع مردم متراكم شد و پليس براي ارعاب و متفرق نمودن شروع به تيراندازي هوايي كرد و مردم به مأمورين حمله نمودند و با شعار درود بر خميني و مرگ بر شاه راه پيمايي بزرگي را آ‎غاز كردند و پليس كه قدرت مقاومت را از دست داده بود از ارتش كمك خواست و تظاهرات مردم به خاك و خون كشيده شد.
۱۰ فروردين ۱۳۵۷ (پنج شنبه)
ـ قيام مردم يزد
در روزهاي نهم و دهم فروردين مردم يزد به تبعيت از رهبر انقلاب عيد را تحريم كردند و براي بزرگداشت شهداي تبريز، خود را مهيا ساختند. در روز چهارشنبه ۹ فروردين مردم بعد از مراسم به خيابان ريختند و با شعارهاي درود بر خميني و مرگ بر شاه به راه پيمايي پرداختند و روز پنج شنبه ۱۰ فروردين به دعوت آيت الله صدوقي تعطيل عمومي اعلام گشت و مردم در مساجد گرد آمدند و بازگشت امام خميني و آزادي زندانيان سياسي و نابودي رژيم پهلوي را خواستار شدند و در خاتمه جلسه به خيابان آمدند اما با تمركز قواي پليس و ارتش مواجه شدند. تيراندازي آغاز شد و گروهي به شهادت رسيدند و عده زيادي مجروح گرديدند.
۲۵ ارديبهشت ۱۳۵۷ (دوشنبه)
در پي اوج گيري تظاهرات و درگيريهاي مردم با عوامل رژيم پهلوي ‎‎، دولت آموزگار به مأمورين نظامي و انتظامي در برابر آشوبها دستور شدت عمل داد.
۱۵ خرداد ۱۳۵۷ (دوشنبه) به مناسبت سالگرد ۱۵ خرداد در تهران و شهرستانها تعطيل و اعتصاب سراسري اعلام گرديد.
۳۰ تير ۱۳۵۷ (جمعه) ـ تولد منجي عالم بشريت حضرت مهدي (عج)
مردم ايران براي نشان دادن نفرت خويش از رژيم پهلوي مراسم چراغاني و جشن شادي در اين روز خجسته را تحريم كردند.
۳۱ تير ۱۳۵۷ (شنبه)
حجت الاسلام شيخ احمد كافي خطيب مشهور در اثر تصادف ساختگي بشهادت رسيد.
۲۱ مرداد ۱۳۵۷ (شنبه)
درگيري خونين در اصفهان و اعلام حكومت نظامي در اين شهر كه توسط فرماندار نظامي شهر به اجرا درآمد.
۲۵ مرداد ۱۳۵۷ (چهارشنبه)
ـ اعلام حكومت نظامي توسط دولت آموزگار
دولت براي كنترل اوضاع در سطح كشور بخصوص در استانهايي كه افراد خارجي در آن حضور بيشتري دارند در چند شهر اعلام حكومت نظامي نمود.
۲۸ مرداد ۱۳۵۷ (شنبه)
ـ فاجعه سينما ركس آبادان
رژيم پهلوي براي ارعاب و ايجاد وحشت در ميان مردم دستور به آتش كشيدن سينما ركس آبادان را داد در حالي كه مردم بي خبر و بي گناه مشغول تماشاي فيلم بودند. اين فاجعه باعث مرگ ۴۰۰ الي ۶۰ انسان بي گناه گرديد.
۵ شهريور ۱۳۵۷ (يك شنبه)
ـ سقوط دولت جمشيد آموزگار
در پي رسوايي فاجعه سينما ركس آبادان و عدم توفيق دولت آموزگار در سركوب مردم و ايجاد اصلاحات در جهت تحكيم رژيم پهلوي ، آموزگار را از مقام خود استعفا داد.
ـ تشكيل دولت شريف امامي : در پي سقوط دولت آموزگار، شريف امامي استاد اعظم لژ فراماسونري در ايران مأمور تشكيل دولت گرديد.
۱۳ شهريور ۱۳۵۷ (دوشنبه)
ـ راه پيمايي عيد فطر
نماز عيد فطر با حضور ميليونها نفر از مردم با ايمان تهران برگزار شد و بعد از نماز عيد مردم به راه پيمايي پرداختند و خواستار لغو حكومت شاهنشاهي شدند.
۱۷ شهريور ۱۳۵۷ (جمعه)
ـ جمعه سياه
پس از راه پيمايي عيد فطر و عدم دخالت قواي انتظامي مردم اميدوار شدند كه قواي انتظامي به راه پيمايي هاي آرام كاري نخواهند داشت. جمعه ۱۷ شهريور مردم صبح زود به حركت در آمدند. در همين هنگام دولت ساعت ۶ صبح در تهران و ۱۲ شهر بزرگ ديگر حكومت نظامي اعلام كرد و مردم كه از اين امر اطلاع نداشتند دسته دسته به طرف محل تجمع كه ميدان ژاله (شهدا) بود حركت كردند و در ميدان با سربازان سر تا پا مسلح مواجه شدند. آنها مردم را محاصره نمودند و سپس شليك كردند و به قصد كشتن آنها را هدف قرار دادند. در اين فاجعه هزاران نفر در سراسر كشور و از جمله ميدان شهدا (ژاله سابق) تهران به شهادت رسيدند.
۲ مهر ۱۳۵۷ (يك شنبه)
منزل امام خميني در عراق توسط پليس اين كشور محاصره گرديد .
۳ مهر ۱۳۵۷ (دوشنبه)
حزب رستاخيز كه توسط رژيم پهلوي تأسيس شده بود منحل گرديد.
۱۰ مهر ۱۳۵۷ (دوشنبه)
ـ هجرت امام خميني از عراق به كويت
با افزايش فشارها و جلوگيري دولت عراق از فعاليت هاي سياسي حضرت امام خميني ايشان تصميم به خروج از اين كشور گرفتند. به همين دليل به طرف كويت حركت كردند. امام دولت كويت به ايشان مجوز ورود به كويت را ندادند.
۱۳ مهر ۱۳۵۷ (پنج شنبه)
- هجرت امام خميني از عراق به پاريس
در پي عدم ورود امام خميني به كويت و جلوگيري دولت عراق از بازگشت ايشان به نجف اشرف، امام خميني تصميم مي گيرند براي ادامه مبارزه به فرانسه مهاجرت نمايند.
۱۷ مهر ۱۳۵۷ (دوشنبه)
ـ تغيير مكان امام خميني از پاريس به دهكده نوفل لوشاتو
ـ دولت فرانسه از فعاليت هاي سياسي آيت الله خميني جلوگيري مي نمايد.
۱۹ مهر ۱۳۵۷ (چهارشنبه)
اعتصاب كاركنان مطبوعات در سراسر كشور آ‎غاز گرديد.
۲۴ مهر ۱۳۵۷ (دوشنبه)
ـ رژيم پهلوي مسجد جامع كرمان را به آتش كشيد.
ـ به مناسبت چهلم شهداي ۱۷ شهريور عزاي عمومي اعلام شد
۲۹ مهر ۱۳۵۷ (شنبه)
ـ اعتصاب كاركنان صنعت نفت
- با اعتصاب همگاني كاركنان و كارمندان صنعت نفت پالايشگاههاي سراسر كشور در خطر تعطيل شدن قرار گرفت.
۳ آبان ۱۳۵۷ (جمعه)
آزادي زندانيان سياسي از جمله آيت الله طالقاني از زندان رژيم پهلوي
۸ آبان ۱۳۵۷ (دوشنبه)
آيت الله طالقاني از بند رژيم پهلوي آزاد شدند.
۱۰ آبان ۱۳۵۷ (چهارشنبه)
ارتش كنترل تأسيسات نفتي كشور را در دست گرفت.
۱۳ آبان ۱۳۵۷ (شنبه)
ـ تظاهرات دانش آموزان و دانشجويان در مقابل دانشگاه تهران به خاك و خون كشيده شد.
ـ آيت الله مفتح از زندان آزاد گرديد.
۱۵ آبان ۱۳۵۷ (دوشنبه)
ـ استعفا و سقوط كابينه شريف امامي در پي حوادث خونين ۱۳ آبان اعلام گرديد.
ـ تشكيل دولت نظامي به نخست وزيري ژنرال ازهاري اعلام گشت.
۱۰ آذر ۱۳۵۷ (جمعه)
فرياد الله اكبر بر فراز بامها، سراسر كشور را فرا گرفت.
۱۱ دي ۱۳۵۷ (دوشنبه)
ـ روزهاي خونين در مشهد مقدس
با اوج گيري تظاهرات مردم مشهد سربازان و مأمورين امنيتي در روزهاي ۹ ، ۱۰ و ۱۱ دي ماه با حمله به حرم مطهر امام رضا (ع) و مردم در خيابانها و بيمارستانها عده زيادي را به شهادت رساندند و گروهي را مجروح نمودند.
۱۶ دي ۱۳۵۷ (شنبه)
ـ دولت نظامي ازهاري سقوط كرد.
ـ شاهپور بختيار از اعضاي جبهه ملي ايران مأمور تشكيل كابينه از طرف محمدرضا پهلوي گرديد و به سمت نخست وزير منصوب شد.
۲۳ دي ۱۳۵۷ (شنبه)
به دستور امام خميني شوراي انقلاب تشكيل گرديد.
۲۶ دي ۱۳۵۷ (سه شنبه)
ـ شاه رفت
ايران امروز غرق در نور و گل و شيريني بود و مردم فرار محمدرضا پهلوي را جشن گرفتند. شاه كه براي فرار خود معالجعه بيماري را دست آويز قرار داده بود در حقيقت براي انجام كودتايي ديگر به سبك ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آماده مي شد.
۲۹ دي ۱۳۵۷ (جمعه)
اصول جمهوري اسلامي در راه پيمايي ميليوني مردم ايران اعلام گرديد.
۳ بهمن ۱۳۵۷ (سه شنبه)
شوراي سلطنت كه براي حفظ رژيم سلطنتي در ايران تشكيل شده بود منحل گرديد.
۴ بهمن ۱۳۵۷ (چهارشنبه)
براي جلوگيري از حضور امام خميني در بين مردم ايران ارتش فرودگاه مهرآباد را به اشغال درآورد.
۵ بهمن ۱۳۵۷ (پنج شنبه)
دولت بختيار ۳ روز فرودگاههاي كشور را بست.
۷ بهمن ۱۳۵۷ (شنبه)
ـ تحصن روحانيون مبارز در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاهها آغاز شد.
ـ راه پيمايي ميليوني مردم در تهران به مناسبت ۲۸ صفر برگزار گرديد.
۹ بهمن ۱۳۵۷ (دوشنبه)
ـ فرودگاه براي ورود امام خميني بازگشايي شد
در پي اعتصابات و تظاهرات و راه پيمايي مردم كه خواستار بازگشايي فرودگاه مهرآباد بودند. دولت بختيار فرودگاه مهرآباد را از اشغال نظامي خارج كرد.
۱۱ بهمن ۱۳۵۷ (چهارشنبه)
ـ مأمور ارتش در خيابانهاي تهران
دولت براي ترساندن مردم و ايجاد حكومت وحشت با انجام رژه نظاميان در تهران و ترويج شايعه كودتا توسط ارتش دست به حيله ديگري براي انحراف مبارزات مردم ايران زد.
۱۲ بهمن ۱۳۵۷ (پنج شنبه)
ـ ساعت ۹ و ۲۷ دقيقه و ۳۰ ثانيه حضرت امام خميني پس از پانزده سال تبعيد پاي بر خاك ايران گذاشتند.
ـ فرمانداري نظامي بر اثر فشار مردم راه پيمايي و تظاهرات را براي ۳ روز آزاد اعلام كرد.
ـ نظاميان مستقر در تلويزيون به طور ناگهاني پخش مراسم استقبال را قطع كردند.
۱۷ بهمن ۱۳۵۷ (سه شنبه)
ـ بر اساس پيشنهاد شوراي انقلاب، حضرت امام خميني دولت موقت را به مردم معرفي نمودند.
ـ دولت موقت به رياست مهندس مهدي بازرگان تشكيل گرديد.
۱۹ بهمن ۱۳۵۷ (سه شنبه)
ـ راه پيمايي مردم ايران در حمايت از دولت موقت انجام شد.
ـ نيروي هوايي ارتش با حضرت امام خميني بيعت كردند.
ـ حضرت امام خميني به زيارت حضرت عبدالعظيم (س) رفتند.
۲۰ بهمن ۱۳۵۷ (جمعه)
ـ طرفداران قانون اساسي با تجمع در استاديوم امجديه (شهيد شيرودي ) دست به تظاهرات زدند.
ـ ساعت ۹ شب سربازان گارد شاه به پادگان نيروي هوايي در شرق تهران (خ دماوند) حمله نمودند.
ـ مردم برا ي كمك به سربازان نيروي هوايي مسلح شدند.
۲۱ بهمن ۱۳۵۷ (شنبه)
ـ دولت بختيار زمان حكومت نظامي را افزايش داده و حكومت نظامي را از ساعت ۴ بعدازظهر اعلام نمود.
ـ حضرت امام خميني دستور شكستن زمان حكومت نظامي و حضور مردم در خيابانها را صادر نمودند.
ـ در تهران و شهرستانها بين سربازان گارد و مردم مسلح درگيريهاي بسيار شديد رخ داد.
۲۲ بهمن ۱۳۵۷ (دوشنبه)
ـ تهران صحنه جنگ خونين مسلحانه بين مردم و سربازان طرفدار رژيم پهلوي گرديده است.
ـ نهايتا با تسليم تمامي نيروهاي نظامي و پيروزي مردم مسلمان ايران رژيم ستمشاهي پس از ۵۷ سال ظلم و ستم متلاشي گرديد.